από: A Poulianos <arispoulianos@gmail.com

προς: grper@pkm.gov.gr

κοιν.: comm-rep-athens@ec.europa.eu

ημερομηνία: 15 Ιουλίου 2018 - 10:34 π.μ.

θέμα: ΕΣΠΑ Σπηλαίου Πετραλώνων

 

Προς: Τον Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Τζιτζικώστα (grper@pkm.gov.gr),

Υπόψη επίσης Διευθυντή πολιτικού Γραφείου κ. Γεωργίου Παπαλεξίου

 

Αθήνα, 15-7-2018

Κοιν: Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασ. Σοφίας 2

(comm-rep-athens@ec.europa.eu)

 

                        Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχα,

 

            Με το ΑΔΑ: Ψ1ΛΠ7ΛΛ-ΛΝΓ, το οποίο απαντάται επίσης στη σύνδεση https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ1ΛΠ7ΛΛ-ΛΝΓ?inline=true πληροφορήθηκα σχετικά με την επιδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας (ΕΠΣ) με σχεδόν 1 εκ. Ευρώ για το Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής. Ως γνωστό την τουριστική αξιοποίηση αυτού του σπηλαίου ξεκίνησα ως πρόεδρος της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος (www.aee.gr) από το 1974, ενώ από το 1965 τις αντίστοιχες επί τόπου επιστημονικές έρευνες. Μάλιστα 5-1-2011 είχα προβεί σε 10 προτάσεις (βλ. επισυναπτόμενο) ώστε το ίδιο σπήλαιο να ενταχθεί σε ΕΣΠΑ με την αφιλοκερδή μου συμμετοχή, έχοντας ως μόνο γνώμονα την αποφυγή ζημιών (αλλά φευ εις μάτην) όσον αφορά κυρίως την επιστημονική, καθώς και (κατά συνέπεια) την τουριστική του προβολή. Έτσι, σε συγκεκριμένη φράση στο προαναφερόμενο επισυναπτόμενο έγγραφο αναφέρεται: Προφανώς η απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων και η εκταμίευση των χρημάτων θα γίνεται από εσάς, χωρίς τη δική μου αντίστοιχη ανάμειξη

Όμως αυτές οι προτάσεις δεν ευοδώθηκαν, το πιθανότερο διότι με τον προϊστάμενο της ΕΠΣ κ. Α. Ντάρλα τελώ διάδικος κι αντίδικος για συκοφαντική δυσφήμιση και ως εκ τούτου βάσιμα θεωρώ ότι η χρηματοδότηση του εν λόγω έργου θα χρησιμοποιηθεί όχι μόνο εναντίον μου ενώπιον των δικαστικών κλπ αρχών ως επιχείρημα αναγνώρισης της δήθεν δικής του συνεισφοράς, αλλά κυρίως εναντίον της αξίας του ανωτέρω αρχαιολογικού χώρου. Εξάλλου (ακόμα και πολύ πρόσφατα), έχω προβεί σε καταγγελίες ενώπιον των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστικών αρχών, καθώς και επιστημονικών φορέων ότι εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του και πάντως όχι υπέρ του Δημοσίου συμφέροντος, με αρνητικό (σκόπιμα ή μη) αντίκτυπο όχι μόνο όσον αφορά στην επιστημονική σημασία του σπηλαίου, αλλά και γενικότερα σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης. Έχοντας υπ όψει τα ανωτέρω, σας παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες ώστε ν ανασταλεί άμεσα η ανωτέρω χρηματοδότηση. Για την ΑΕΕ, Ο π ρόεδρος , Δ-ρ Άρης Ν. Πουλιανός