Περίληψη για το 21ο Συνέδριο Ανθρωπολογίας στη Δανία - Μάιος 2018

(Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανού)

 

Μέσα στο «Μαυσωλείο», ένα μικρό θάλαμο (~ 2 x 3 μ.) του σπηλαίου Πετραλώνων, βρέθηκε το 1960 το γνωστό ανθρώπινο κρανίο. Την ίδια χρονιά το σταλαγμιτικό δάπεδο τεμαχίστηκε με εντολή δύο καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την αναζήτηση της κάτω γνάθου και άλλων μετα-κρανιακών οστών. Ο θαλαμίσκος ανασκάφηκε στη συνέχεια το 1977 από τον συγγραφέα και αρκετά, περισσότερα από μια ντουζίνα [ευμεγέθη] θραύσματα [συνολικά πάνω από 100] ανακαλύφθηκαν μέσα στο αναμοχλευμένο χώμα του. Αυτά τα θραύσματα παρουσιάζουν μέγεθος από μερικά εκατοστά έως 0,5 του μέτρου σε μήκος, ενσωματώνοντας μετα-κρανιακά σπασμένα ανθρώπινα οστά, όπως επίσης και ζώων. Με βάση αυτά τα σταλαγμιτικά τμήματα είναι δυνατόν να ανακατασκευαστεί (όπως σ' ένα παζλ) το σταλαγμιτικό δάπεδο του Αρχανθρώπου που υπήρχε κάποτε. Ωστόσο, διάφορα ατυχή γεγονότα εμπόδισαν την παρουσίασή τους πρωτύτερα, κάτι που πάντως καθίσταται πλέον δυνατό σήμερα.

.

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ