Αρένες και Στάδια (Ιούλιος 2017)

 

Είτε κάποιοι το παραδέχονται, είτε όχι υπάρχουν ισχυροί ιστορικοί και πολιτισμικοί δεσμοί ανάμεσα από τη μια πλευρά την Ελλάδα με την Κύπρο και από την άλλη την Τουρκία. Οπωσδήποτε τεράστιες υπήρξαν διαχρονικά οι διαφορές και οι αντιθέσεις. Για περισσότερο από 500 χρόνια οι σχέσεις των δύο μερών (ελληνικών και τουρκικών) έχουν δοκιμαστεί ακόμα και μέσα από διάφορες πολεμικές συγκρούσεις. Η τελευταία αντίστοιχη σύρραξη ήταν εκείνη του 1974 στην Κύπρο. Όμως η ανάγκη μιας ειρηνικής αν μη τι άλλο εφεξής συνύπαρξης για το καλό αμφοτέρων των πλευρών προβάλλει επιτακτική, καθώς παραπέρα ανάλογες διαμάχες δεν μπορούν να αποφέρουν όφελος σε κανένα από τα δύο μέρη. Ξεκινώντας από την αναγκαιότητα της αλληλοκατανόησης (πρβλ. - μεταξύ άλλων - την 25η Μαρτίου 2017), γίνονται εδώ ορισμένες επιπλέον σύντομες επισημάνσεις.

Σε διάφορες περιστάσεις είναι δυνατόν κάποιος (όπως βεβαίως και η ΑΕΕ) να διαφωνεί με τον σημερινό Τούρκο Πρόεδρο, αλλά τουλάχιστον την 27η Μαΐου 2017 ο κ. Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την τραγωδία του Μάτσεστερ, προέβη σε μια δήλωση προς μια αναμφίβολα ορθή κατεύθυνση. Με τη λατινική λέξη αρένα εννοείται ένας τόπος θανάσιμου ανταγωνισμού, όπως π.χ. ήταν το αρχαίο Κολοσσαίο. Αντιθέτως με τη λέξη στάδιο εννοείται ένας χώρος προορισμένος για ειρηνικό αθλητικό, μουσικό ή θεατρικό συναγωνισμό όπως π.χ. ήταν κατά την αρχαιότητα τα στάδια της Ολυμπίας, των Δελφών ή της Κορίνθου. Πάντως τα πράγματα ενδέχεται να περιπλεχθούν αναφορικά με την προσπάθεια δημιουργίας μιας τουρκικής λέξης για το στάδιο, που παρά το ότι είναι ελληνικής προέλευσης, σήμερα έχει μια ευρέως διεθνή χρήση, όπως συμβαίνει εξάλλου και με τις λέξεις δημοκρατία, μαθηματικά, πολιτική, στρατηγική, φιλοσοφία και πολλές δεκάδες ακόμα.

Με άλλα λόγια ήρθε ο καιρός να ανακαλυφθούν επίσης τα ευεργετήματα (οικονομικών συμπεριλαμβανομένων) για μια ειρηνική συμβίωση. 

 

Arenas & Stadiums (July 2017)

 

            Either someone admits it or not there are strong historical and cultural bonds among Greece and Cyprus from one side and Turkey from the other. Anyway huge were diachronically the differences and the contradictions. For more than 500 years the relations of both parts (Greek and Turkish) have been tested even by various war crashes. The last such a conflict was that of 1974 in Cyprus. But the need for a peaceful at least from now on coexistence for the good of both sides appears imperative, since further similar controversies cannot be beneficial to either part. Starting from the necessity of mutual understanding (cf. - inter alia - the text in Greek that was uploaded on 25th March 2017), a few short complementary points are being made herewith.

In various circumstances one may disagree (as well as the Anthropological Association of Greece ) with the today Turkish President, but at least on May 27, 2017 Mr. Recep Tayyip Erdogan after the Manchester tragedy made a statement towards an undisputedly correct direction. By the Latin word arena a place of deadly antagonism is meant, as p. ex. it was the ancient Coliseum. On the contrary by the word stadium a place for peaceful athletic, musical, theatrical etc competitive games is expressed, as p. ex. it was in ancient Olympia, Delphi or Corinth. However thinks may rather become complicated as concerns an effort of creating a Turkish word for stadium, which although having an ancient Hellenic origin, today it has a widenly international use, as well as also it happens with the words democracy, mathematics, philosophy, politics, strategy and many dozens more.

In other words it is time anymore to discover the benefits (economical ones included) for a peaceful symbiosis too.