Helladopithecus είναι η σωστή ταξινομική ονοματοδοσία για τον Greacopithecus

 
(26 Μαΐου / 10 Ιουνίου 2017 )

 

            Μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης της PLOS 22 Μαΐου 2017 ανακοινώθηκε πως υπό την καθοδήγηση της Γερμανίδας καθηγήτριας Μαντελέν Μπόχμε και τη συμμετοχή μιας πολυεθνικής ομάδας 13 επιστημόνων (8 από τη Γερμανία, 2 από τη Βουλγαρία, 2 από την Ελλάδα και 1 από την Αυστραλία), από τους "Γραικοπίθηκους" πριν από ~7,2 εκ. χρόνια πιθανόν ξεκίνησε στη Ν. Α. Ευρώπη ο διαχωρισμός των Ανθρωπιδών (Hominidae) από τους υπόλοιπους ανθρωπόμορφους πιθήκους και όχι στην Αφρική. Στη συνέχεια η Google παρέπεμπε στην ίδια ανακοίνωση μέσω της διεύθυνσης https://www.google.gr/search?q=G?e??p?t?e??s&oq=G?e??p?t?e??s&aqs=chrome..69i57.4311j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=grecopithecus, όπου στις 27-5-2017 υπήρχαν 38 σχετικά αποτελέσματα, η οποία όμως (σύνδεση - link) όπως διαπιστώθηκε 10-6-2017 παραπέμπει όχι πια στους Graecopithecus, αλλά στους Cercopithecus, που μπορεί να είναι μεν παρόμοια ηχητικά, οπωσδήποτε όμως αμφότερα τα ανωτέρω ανήκουν σε δύο διαφορετικά γένη. Αξιοσημείωτο πάντως είναι πως στην ανωτέρω σύνδεση, ως τελευταία λέξη συνεχίζει να εμφανίζεται εκείνη του "grecopithecus" και όχι "cercopithecus". Επίσης, το αντίστοιχο λήμμα που υπήρχε στο περιοδικό Nature από το τέλος Μαΐου του 2017, παραπέμπει με τη σειρά του όχι πια στον εαυτό του ή στο προαναφερόμενο PLOS, αλλά στο New Scientist του 1998. Έτσι, την ίδια ως άνω ημερομηνία (22-5-2017) μια περίληψη (σε αναμετάδοση από τη Ντόιτσε Βέλλε) πρωτοαναρτήθηκε Ελληνιστί στο in.gr με την είδηση πως ενδεχομένως οι πρόγονοι των ανθρώπων πρωτοεμφανίστηκαν στην Ελλάδα (ενν. προφανώς σε μια ευρύτερη γεωγραφικά περιοχή, από τη Ν. Α. Ευρώπη έως τον Καύκασο και το Ιράν).

            Για όσους ενδιαφέρονται περαιτέρω, τα εξής τρία επιπλέον σημεία είναι δυνατόν να υπογραμμιστούν: Α) Η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος (ΑΕΕ) χαιρετίζει τις αντίστοιχες ανακοινώσεις των προαναφερόμενων επιστημόνων (όπως και των Βορειοαμερικανών του New Scientist κλπ), καθότι τα συμπεράσματά τους επιβεβαιώνουν μια δημοσίευσή μας του 1976 (πρβλ. επίσης http://vopac.nlg.gr/Record/j.3446 ή /και βιβλιοθ. ΕΠΣ αρ. 64). Β) Ο όρος Greacopithecus (: Γραικοπίθηκος - σύμφωνα επίσης με την ανάλυση του εκλιπόντος φιλολόγου και μέλους της συντακτικής επιτροπής της ΑΕΕ, Ιωάννη Ν. Καλλέρη) είναι δυνατόν να σημαίνει τόσο Ελληνοπίθηκος (επί τη βάσει δηλ. μιας εθνολογικής και παρεξηγήσιμης προσέγγισης), όσο και Ελλαδοπίθηκος (βάσει της γεωγραφικής, η οποία συνεπώς είναι η μόνη ορθή). Αναλόγως, είναι π.χ. διαφορετικό ν' αποδίδεται ένα απολίθωμα στο γνωστό γένος του Κενυαπίθηκου και εντελώς άλλο πράγμα να ονοματίζεται κάποιο υποτιθέμενο γένος λανθασμένα ως "Κενυατοπίθηκος"... Γ) Περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος ενδεχομένως μπορεί να παράσχει - πάντως καθόλα νομοτύπως - ένας επί τούτου εντεταλμένος αρχαιολόγος, αρμόδιος διευθυντής για την ελληνική παλαιοανθρωπολογία του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος βεβαίως ασκεί τα καθήκοντά του για λογαριασμό της Αρχαιολογικής μας Υπηρεσίας.

Helladopithecus is the correct taxonοmic naming for Greacopithecus

 

(27 May / 10 June 2017)

 

            Under the guidance of the German Professor Madelain Böhme and the participation of a multinational team of 13 scientists (8 from Germany, 2 from Bulgaria, 2 from Greece and 1 from Australia), via the Internet address of PLOS 22 May 2017 was announced that by the ~7.2 million years old "Graecopithecus" probably started in S. E. Europe the separation of Hominidae from the other anthropomorphic apes and not in Africa. Subsequently Google referred to the same announcement through the address https://www.google.gr/search?q=G?e??p?t?e??s&oq=G?e??p?t?e??s&aqs=chrome..69i57.4311j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=grecopithecus, where on 27 May 2017 another 38 co respective results existed. However this link, as it was found on 10 June 2017, refers not any more to Graecopithecus but to Cercopithecus, which acoustically may both sound similar but definitely belong to two different genuses. Worth of mentioning too is that the last world of the above link is "grecopithecus" and not "cercopithecus". Also, the co respective entry that existed in the Nature cite by the end of May 2017, does not refer any more to itself or to the above mentioned PLOS, but to the New Scientist of 1998. Thus, during the 22nd of May 2017) an abstract (broadcasted by Deutche Welle) was first uploaded in Greek language at in.gr, transporting the above news, i.e. that eventually the ancestors of humans first appeared in Greece (obviously in a meaning of a broader geographical area from S. E. Europe to Caucasus and Iran).

For who are further concerned the following three points may be underlined: A) The Anthropological Association of Greece (AAG) welcomes the co respective announcements of the above scientists (as well as the North Americans of New Scientists etc), since their conclusions reconfirm our publication of 1976 (cf. also http://vopac.nlg.gr/Record/j.3446 and / or EPS library No 64). B) The term Greacopithecus (according also to the analysis of the late philologist and member of the AAG editorial board Ioannis N. Kalleris) may indicate both: either "Hellenopithecus" (i.e. on the basis of an ethnological and misleading understanding) or Helladopithecus (on the basis of the discovery geographical region, which therefore is the only correct). Consequently, it is different to attribute a fossil to the known genus of Kenyapithecus and completely another matter naming a supposed new genus erroneously as "Kenyatopithecus"... C) More details on the issue could eventually be provided - however legally - by an archeologist that is directing the Hellenic palaeoanthropology, certainly performing his duties on behalf of the Greek Archaeological Service.