Στην παρούσα ιστοσελίδα παρατίθεται κυρίως η "απάντηση" που έδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού στο 1952 / 15-12-2016 έγγραφό μας, το οποίο βασίστηκε σε δύο δημοσιεύσεις της Χρονοτοπίας 17-8-2016 και 24-8-2016. Φαίνεται πάντως ότι μάλλον ούτε την εποχή του διαδικτύου οι αδρά αμοιβόμενοι γραφειοκράτες είναι σε θέση να διανοηθούν ότι πλέον είναι εφικτή η αντιπαραβολή των διαφόρων δεδομένων, νομίζοντας ίσως πως ουδείς σκεπτόμενος έχει απομείνει ώστε να ενδιαφερθεί παραπέρα. Ιδού μια ευκαιρία να κρίνουν οι αναγνώστες τί ακριβώς συμβαίνει, αλλά και για το πού έχει η αχλάδα την ουρά (δίκη της 1-2-2017).

 

Η μ/νία: 23/01/2017 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΠΊ/6038/3800/92/121 Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΙΠ/6038/3800/92/121

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΠΡΟΣ: Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος Δαφνομήλη 7, ΑΘΗΝΑ 11471

 

ΚΟΙΝ:       Υπουργείο  Πολιτισμού και    Αθλητισμού

1.   Γρ. Υπουργού

2.   Γρ. Γεν. Γραμματέως

3.   ΓΔΑΠΚ

Μπουμπουλίνας 20 10682 ΑΘΗNA

 

ΘΕΜΑ: Αιτιάσεις σας για τις πληροφορίες που παρέχονται στους επισκέπτες του σπηλαίου Πετραλώνων.

Σχετ: Το υπ' αριθμ. 1952/15-12-2016 έγγραφό σας

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, το οποίο μας διαβιβάστηκε λόγω αρμοδιότηταςαναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

(Σημ 1: Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων - ΓΔΑΠΚ, διαβίβασε στην καταγγελλόμενη ΕΠΣ το προαναφερόμενο 1952 / 15-12-2016 έγγραφό μας. Αν τόσο η διαβίβαση, όσο και κυρίως η αποδοχή των διαλαμβανόμενων στην "απάντηση" δεν δείχνει συνενοχή, άραγε τότε τί δείχνει; Το ερώτημα απευθύνεται τόσο στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, όσο και τους δικηγόρους της ΑΕΕ - βλ. επίσης επόμενες σημειώσεις).

Α.          Οι φύλακες που εργάζονται στο σπήλαιο Πετραλώνων έχουν ως αποστολή τη φύλαξη και προστασία του χώρου και όχι την ξενάγηση των επισκεπτών. Πρόκειται για φύλακες και όχι για ξεναγούς. Οι επισκέπτες μπορούν να βρουν τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες στις πινακίδες που έχουν αναρτηθεί για το σκοπό αυτό μπροστά από την είσοδο του σπηλαίου. Δεν αποκλείεται βέβαια, όταν οι φύλακες - συνοδοί ερωτώνται από επισκέπτες, να δίνουν κάποιες γενικές πληροφορίες. Για το λόγο αυτό στους φύλακες που προσλαμβάνονται κάθε χρόνο γίνεται σχετική ενημέρωση για το σπήλαιο Πετραλώνων. Δεν είναι όμως δυνατόν να έχει κανείς την απαίτηση αυτοί να γνωρίζουν λεπτομερώς όλα τα επιστημονικά θέματα του σπηλαίου (Σημ. 2: Να μη γνωρίζουν δεν πειράζει, να συκοφαντούν όμως απόντα ερευνητή που αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη του Σπηλαίου Πετραλώνων πέρα από άκομψο είναι και παράνομο).

Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη για τη λειτουργία του χώρου και για τις παρεχόμενες πληροφορίες φέρει η εφορεία μας ως η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, στο οποίο ανήκει το σπήλαιο Πετραλώνων και ο περιβάλλων χώρος με τις συνοδευτικές εγκαταστάσεις (Σημ. 3: Για να αντιληφθεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία ποίο είναι το έργο της ΑΕΕ στο σπήλαιο, "παίζει" να περάσουν 10ετίες αν όχι αιώνες. Έως τότε μπορεί μεν να διαλαλεί ότι ο χώρος της ανήκει... αλλά μέχρις εκεί). Η πληροφόρηση των επισκεπτών, πάντως, σε καμία περίπτωση δεν είναι συκοφαντική ούτε στρέφεται εναντίον ουδενός (Σημ. 4: Αυτό προφανώς θα κριθεί από δικαστήρια και σε καμμία περίπτωση από οιονδήποτε καταγγελλόμενο).

Β.          Παρά την κοπιαστική προσπάθεια που καταβάλαμε, δεν εντοπίσαμε καμία εφημερίδα με τον τίτλο Χρονοτοπία, όπως εσφαλμένα αναφέρετε στο σχετικό έγγραφό σας. Προφανώς εννοείτε τη στήλη που δημοσιεύεται με αυτό το όνομα στην εφημερίδα ΧΡΟΝΟΣ της Κομοτηνής (Σημ. 5: Όχι Γιάννης, Γιαννάκης. Λες και αυτό ήταν το ζητούμενο), η οποία πράγματι δημοσίευσε την εν λόγω επιστολή αναγνώστριας (δεν πρόκειται για έρευνα της εφημερίδας). (Σημ. 6: Αυτό τώρα από πού προέκυψε, αφού αν μη τι άλλο η ΑΕΕ 15-12-2016 ούτε καν ασχολήθηκε με το εάν πρόκειται ή όχι για έρευνα της εφημερίδας).

 

Επισημαίνουμε ότι στη στήλη που φιλοξενείται η επιστολή παρατίθεται και σχετική φωτογραφία, η οποία όμως είναι βέβαιο ότι δεν ελήφθη από τη συντάκτρια της επιστολής (Σημ. 7: Δηλ;;;), αφού είναι πολύ παλαιότερη, και οπωσδήποτε πριν από το 2011, οπότε το σπήλαιο και το μουσείο περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο (Σημ 8: Στηριγμένη σε πλήθος από ψευδορκίες που "αγιάζουν άραγε τα μέσα";) μετά την αναγκαστική και τελεσίδικη αποβολή της ΑΕΕ από αυτό (Σημ. 9: Πάντως όχι για να συκοφαντείται απρόσκοπτα - εν τη απουσία μας - το έργο μας). Στην παλαιά αυτή φωτογραφία λοιπόν εικονίζεται έκθεμα του μουσείου με την επεξηγηματική επιγραφή «ΙΧΝΗ ΦΩΤΙΑΣ 1.700.000ετών», περιεχόμενο βέβαια το οποίο ουδεμία σχέση έχει με την επιστημονική πραγματικότητα (Σημ. 10: Δηλ;;;;), δεδομένου ότι αφενός μεν το σπήλαιο Πετραλώνων δεν περιέχει τόσο αρχαία κατάλοιπα (Σημ. 11: Δηλ;;;;), αφετέρου δε τα αρχαιότερα ίχνη φωτιάς που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα στον πλανήτη μας δεν ξεπερνούν τις 700.000 χρόνια (Σημ. 12: Ανεξάρτητα από την απόπειρα να μας διδάξει κι από πάνω, σε όλη την τελευταία παράγραφο γίνεται ολοφάνερα προσπάθεια να μετατοπιστεί η συζήτηση αλλού, σε άσχετα δηλ. με το θέμα ζητήματα).

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας, Ανδρέας I. Ντάρλας Αρχαιολόγος, Ακριβές Αντίγραφο, Χριστίνα Μιχελάκη ΠΕ Αρχ/γων Α' βαθμού

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ