Το 19ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ανθρωπολογίας

 

(Σεπτέμβριος 2014)

 

Οι εργασίες του παραπάνω Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν 25-29 Αυγούστου 2014 στη Μόσχα. Εδώ γίνεται παραπομπή με διαδικτυακή σύνδεση (link) στο αντίστοιχο πρόγραμμα. Η Ελλάδα συμμετείχε με δύο ανακοινώσεις σχετικά με το Σπήλαιο Πετραλώνων. Σχεδόν όλες οι παρουσιάσεις ήταν αξιόλογου επιστημονικού επιπέδου. Ανάμεσά τους ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν επίσης τρεις ανακοινώσεις από τη γείτονα, αναφορικά με μειοκενικές θέσεις (7-9 εκ. ετών) ανατολικά της Άγκυρας, παρόμοιας βιοστρωματογραφικής σύνθεσης με ανασκαφές από το Πικέρμι, τη Σάμο, τη Ρόδο και της ΑΕΕ από την Ν. Τρίγλια. Οι τελευταίες (στη Χαλκιδική) παραμένουν εδώ και 10ετίες όπως και στο Σπήλαιο Πετραλώνων υπό απαγόρευση - χωρίς άδεια συνέχισης των ερευνών - με προφανέστατο στόχο τη λεηλασία τους, προς δόξα των κάθε είδους αρμοδίων.

Το επόμενο Συνέδριο αποφασίστηκε να γίνει 26-30 Αυγούστου το 2016 στο Zagreb, το οποίο θα μπορούσε να είχε διεκδικήσει με μεγάλες πιθανότητες η χώρα μας, αλλά οι εδώ κρατούντες το μόνο που φαίνεται να τους ενδιαφέρει είναι να κρατάνε...

Περισσότερες λεπτομέρειες και στοιχεία θα δοθούν με πρώτη ευκαρία.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ