ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

 

Τα παλαιοανθρωπολογικά υπολείμματα των 192 Αθηναίων Μαραθωνομάχων του Τύμβου δεν υπάρχουν πουθενά. Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες οι σκελετοί τους βρίσκονται για περίπου 100 χρόνια πεταμένοι σε παρακείμενο οικόπεδο, στα θεμέλια μιας οικίας. Τα οστά επίσης των 9 Πλαταιέων Μαραθωνομάχων απεστάλησαν επί χούντας για μελέτη στο εξωτερικό, αλλά ουδέποτε επεστράφησαν, παρά τις δικές μας έγγραφες προσφυγές. Ανεξάρτητα από το γιατί οι περισσότεροι αρχαιολόγοι της ημεδαπής και αλλοδαπής αδιαφορούν (πλην ελαχίστων δυστυχώς εξαιρέσεων), ο εντοπισμός, η διατήρηση και προστασία, έστω λίγων από τα οστά των Μαραθωνομάχων, αποτελεί το ύψιστο καθήκον της παγκόσμιας επιστημονικής και αθλητικής κοινότητας.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ