Για 3η συνεχόμενη διετία (2014-2016) επανεκλέγεται μέλος του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Ανθρωπολόγων ο Δρ Ν. Α. Πουλιανός (Αύγουστος 2014)

 

Την ίδια ώρα που οι Ευρωπαίοι Ανθρωπολόγοι τιμούν τον Έλληνα επιστήμονα, μπορεί ακόμα και να θεωρηθεί περιττή η αναφορά για το πώς τον αντιμετώπισαν οι εκπρόσωποι της μητέρας πατρίδας κατά την προηγούμενη (αν μη τι άλλο) διετία ( πρβλ. επίσης προηγούμενο αντίστοιχο εκλογικό αποτέλσμα των ετών 2012-2014). Αναφορικά, αξίζει πάντως να γίνει μια παραπομπή σε άλλη κάθε 1η του μηνός, μαζί με τις υπόλοιπες, οπωσδήποτε ενδιαφέρουσες, παραπέρα εξελίξεις.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ