Παντελώς αναπάντητο παραμένει το ερώτημα σχετικά με άλλα αρχανθρωπικά οστά που είχαν βρεθεί το 1960 στο Σπήλαιο Πετραλώνων (Ιούλιος 2014)

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας

       ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 7, ΑΘΗΝΑ 11471

    Τηλ: 210-3646793, Fax: 210-3632740                   

Διαδίκτυο:www.aee.gr, ηλ.ταχ:aee@otenet.gr

Κινητό: 6936705100

 

 

                  Αθήνα 22 Απριλίου 2014, αρ. πρωτ. 1905

 

Προς:   Την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος (902)

Ναυαρίνου 28, Θεσσαλονίκη 55131, τηλεομ: 2310 -  410376

 

Κοιν:  

Α) Γραφείο κ. Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (101184/4138),

Β) Πειθαρχικό Συμβούλιο (634),

Γ) ΓΔΑΠΚ (101184),

Δ) ΤΑΣΜΚΜ,

Ε) ΓΔΔΥ (101184),

ΣΤ) ΕΠΣΝΕ (ΥΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣΝΕ/101698/61083/1440)

 

Θέμα: Πληροφορίες σχετικά με την ανεύρεση του ανθρώπου των Πετραλώνων.

 

Στη σελ. 445 της δημοσίευσης των Π. Κόκκορου και Α. Κανέλλη (Antropolgie, 1960, τ. 64) αναφέρεται ότι οι ανωτέρω καθηγητές του ΑΠΘ επισκέφτηκαν το σπήλαιο Πετραλώνων δύο φορές, εκτός από την αναζήτηση της κάτω σιαγόνας, προς εξέταση από κοντά του σημείου που βρέθηκε τον Σεπτέμβριο του 1960 το ανθρώπινο κρανίο, καθώς και άλλων οστών. (: Pour examiner de près la place où le crâne et les ossements furent découverts et pour rechercher la mandibule manquante, nous avons visité deux fois la grotte). Επίσης, στη σελ. 440 της ίδιας δημοσίευσης αναφέρεται πως ανάμεσα στα οστά, σύμφωνα με τον καθηγητή ανατομίας κ. Α. Σάβα, υπάρχουν και ανθρώπινα. (: Parmi ces os sont, d’après notre collègue M. A. Savas, professeur d’anatomie, des os humains).

Λόγω αρμοδιότητας είναι πιθανόν να γνωρίζετε αφενός ποία είναι τα οστά που ο καθηγητής ανατομίας Α. Σάβας αναφέρει ως ανθρώπινα και αφετέρου πότε επακριβώς (σε ποίες ημερομηνίες) έγιναν οι προαναφερόμενες δύο επισκέψεις, είτε εάν η κάθε μια εξ αυτών αφορά μια, είτε περισσότερες ημέρες;

Ανεξάρτητα από το κατά πόσο στο παρελθόν ενίοτε έχετε εκφράσει την έκπληξή σας πως τα έγγραφά μας αναφέρονται ακόμα και σε αρκετά παρελθόντα γεγονότα, εμείς τα θεωρούμε σημαντικότατα και για αυτό σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για ό,τι ενδεχομένως γνωρίζετε σχετικά. Λόγω του ότι η Α.Ε.Ε. ασχολείται με το κρανίο και το σπήλαιο Πετραλώνων εδώ και πολλές 10ετίες, έχει κάθε έννομο συμφέρον (όπως βέβαια και οιοσδήποτε Έλληνας φορολογούμενος πολίτης) να ζητά πληροφορίες για τα παραπάνω, τα οποία είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα αναφορικά με την παλαιοανθρωπολογία ή/και τη σπηλαιολογία όχι μόνο της Μακεδονίας, αλλά και όλης της Ελλάδας.  

Εάν πάλι δεν έχετε άμεση γνώση για τα ανωτέρω, επιτρέψετέ μας να σας προτείνουμε την αποστολή ανάλογου εγγράφου προς το ΑΠΘ, ενημερώνοντάς μας παράλληλα για τις δικές σας αντίστοιχες ενέργειες. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ