Η αποτρόπαια σφαγή δελφινιών (Φεβρουάριος 2014)

 

 

Διάφορες ήταν οι δημοσιεύσεις που είχαν θίξει το ζήτημα της σφαγής δελφινιών στα νησιά Faroe. Σαν απαρχή αυτών των δημοσιεύσεων στα Ελληνικά μπορεί να θεωρηθεί άρθρο στην «Ελευθεροτυπία» της 17-10-2008. Η ΑΕΕ είχε επίσης αναδείξει το θέμα στην «Κάθε 1η του μηνός» Ιουνίου 2010, με την επισήμανση: Ας βοηθήσουμε τη Δανία να σταματήσει τη μαζική και, "χάριν γούστου - ενηλικίωσης" (!), αποτρόπαια σφαγή 100άδων δελφινιών στις νήσους Faroe (τον εθισμό δηλ. στην "πολιτισμένη επιθετικότητα").

Την ίδια περίπου εποχή βραβεύτηκε ΅ε Όσκαρ το ντοκιμαντέρ «The Cove» (: ορμίσκος) του εξ ΗΠΑ Ελληνοαμερικανού Λούη Ψυχογιού, που παίχτηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2009, σχετικά με μια ανάλογη σφαγή δελφινιών στα ιαπωνικά νησιά Ταϊτζί. Ενάντια σε αυτή τη «παράδοση» πρόσφατα εκφράστηκαν έντονα διάφορες οικολογικές οργανώσεις, καθώς και η πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Τόκιο Κάρολαϊν Κένεντι, η χήρα του Τζον Λένον Γιόκο Όνο κ.ά.

 

          Την 22α Ιανουαρίου 2014 η ΑΕΕ απέστειλε στην ιαπωνική κυβέρνηση και την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο την εξής ηλ. επιστολή, η οποία μεταφρασμένη παρατίθεται παρακάτω και στα Ελληνικά:

 

To the Cabinet of the Japanese Government (https://www.kantei.go.jp/foreign/forms/comment_ssl.html) and the Tokyo US (http://japan2.usembassy.gov/e/info/tinfo-email.html) Embassy - from AAG

 

Subject: Dolphins hunting (Jan. 22, 2014).

 

Dear Sirs,

 

As concerns the above subject, on which the Anthropological Association of Greece (AAG) became familiar via the Athens TV news, please let us put briefly in your attention the following issues.

The specific matter does not concern only an island of the Pacific Ocean, but also that of the Faroe in the Atlantic (as has already being published since June 2010 in our official website http://www.aee.gr/hellenic/1st%20month/1st%20of%20month.html, linking to http://www.hoax-slayer.com/denmark-whaling.shtml). Thus, any unilateral criticism or even racist consideration may not be taken as valid, since the subject regards traditions of both main Asian and European anthropological group-types of the northern hemisphere. Consequently, the issue may concern the following two principal aspects of our civilized - tending societies. The addiction to the violence is one of them and we all together must try to eliminate it, either it is related to customs or not. Another mutter regards hygienic: After humans, the mammalian dolphins are lying in the highest position of the intelligence in correlation to the evolution of life on Earth (most probably even compared to Apes, i.e. Primates as Chimps etc). Under the circumstances that dolphins are slaughtered in a bay full of blood, their immense fear witch no doubt provokes an excessive augmentation of adrenaline, that is extremely unhealthy for food consumption.

With the hope that the present note may assist you, let us thank you for your kind attention. Sincerely yours, Dr Nickos A. Poulianos.

P.S. 1. AAG (besides the EAA) is member of the IUAES – where GS is the internationally elected prof. of Anthropology at Osaka Un. Junji Koizumi. 2. English it is not the mother tong of our members.

Herewith, are also set the two automatically generated answers from:

https://form1.kmail.kantei.go.jp/cgi-bin/foreign/forms/comment.cgi

Thank you for your comment… sent for the Official Residence of the Prime Minister.

http://japan2.usembassy.gov/cgi-bin/usemb-email-forwarder2.cgi

 

U.S. Embassy – Japan. E-mail forwarding system.

Thank you for your message. Now the information you entered has been sent to the U.S. Embassy in Tokyo . Thank you again for your input.

Note: Although no further correspondence emerged on the matter, it is believed that the information provided from the AAG has being taken under consideration by the authorities.

Translation - Μετάφραση

Προς την κυβέρνηση της Ιαπωνίας (μέσω της https://www.kantei.go.jp/foreign/forms/comment_ssl.html), καθώς και την  πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο (μέσω της http://japan2.usembassy.gov/e/info/tinfo-email.html) - εκ μέρους της ΑΕΕ

 

Θέμα: Κυνήγι δελφινιών.

 

Αγαπητοί κ.κ.,

 

          Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, για το οποίο η ΑΕΕ πληροφορήθηκε από τις ειδήσεις των τηλεοπτικών σταθμών της Αθήνας, παρακαλούμε επιτρέψετε εν συντομία να θέσουμε υπόψη σας τα εξής ζητήματα.

Το ως άνω θέμα δεν αφορά μόνο νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού, αλλά επίσης και των Φαρόε στον Ατλαντικό… Έτσι, οιαδήποτε μονόπλευρη κριτική  ή ακόμα και ρατσιστική θεώρηση δεν μπορεί να ευσταθεί, καθότι το ζήτημα σχετίζεται με συνήθειες αμφοτέρων των βασικών ασιατικών και ευρωπαϊκών ανθρωπολογικών ομάδων – τύπων του βόρειου ημισφαιρίου. Συνεπώς, η συζήτηση μπορεί να αφορά τις εξής δύο κύριες όψεις των υπό εκπολιτισμό κοινωνιών μας. Η μια από αυτές σχετίζεται με τον εθισμό στη βία και, είτε άπτεται με κάποιες παραδοσιακές συνήθειες είτε όχι, πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για την εξάλειψή του (του εθισμού στη βία). Η άλλη όψη έχει σχέση με την υγιεινή: Μετά τους ανθρώπους, τα (επίσης) θηλαστικά δελφίνια βρίσκονται στο ανώτερο επίπεδο νοημοσύνης όσον αφορά τη θέση τους στην εξέλιξη της ζωής στη Γη (πιθανότατα ακόμα και συγκρινόμενα με τους ανθρωπόμορφους πιθήκους, όπως οι Πρωτεύοντες Χιμπατζήδες κλπ). Κάτω από τις συνθήκες που σφαγιάζονται τα δελφίνια σε κολπίσκους γεμάτα αίμα, ο τρομερός τους φόβος χωρίς αμφιβολία προκαλεί υπερβολική αύξηση της αδρεναλίνης, γεγονός εξαιρετικά ανθυγιεινό όταν πρόκειται για κατανάλωση τροφής.

Με την ελπίδα ότι το παρόν σημείωμα μπορεί να σας συνδράμει, επιτρέψετε να σας ευχαριστήσουμε για την ευγενή σας προσοχή. Ειλικρινά δικός σας Δρ Νίκος Α. Πουλιανός.

 

ΥΓ: 1. Η ΑΕΕ είναι μέλος της IUAES – όπου Γ. Γ. έχει εκλεγεί ο καθ. Ανθρωπολογίας στο Παν/μιο της Οζάκα Γιούγι Κοϊζούμι. 2. Τα Αγγλικά δεν είναι η μητρική γλώσσα των μελών μας.

 

Παρατίθενται επίσης εδώ οι δύο αυτματοποιημένες απαντήσεις από:

 

https://form1.kmail.kantei.go.jp/cgi-bin/foreign/forms/comment.cgi

Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας… εκ μέρους του Γραφείου του Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας.

http://japan2.usembassy.gov/cgi-bin/usemb-email-forwarder2.cgi

 

Πρεσβεία των ΗΠΑ – Ιαπωνία. Ηλ. επιστολή προωθημένη από το σύστημα. Ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Η πληροφορία που καταχωρήσατε έχει αποσταλεί στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο. Ευχαριστούμε ξανά για την εισαγωγή (του μηνύματός) σας.

 

Σημείωση: Παρόλο που μέχρι στιγμής δεν ανέκυψε κάποια παραπέρα αλληλογραφία, πιστεύεται ότι τα στοιχεία που παρέθεσε η ΑΕΕ έχουν ληφθεί υπόψη από τις αρμόδιες αρχές.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ