Συμμετοχή σε Διεθνή Σπηλαιολογική Συνάντηση στα Ιωάννινα

 

ΑΝΑΦΟΡΑ Πουλιανού Νικολάου

ΠΕ Περιβάλλοντος,

ειδικότητας Παλαιοανθρωπολόγων,

με βαθμό Β', στην Εφορεία

Παλαιοανθρωπολογίας -

Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδας                           

                                                                                                      26 Νοεμβρίου 2012

  Προς: Την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδας (4062) 

 

 Θέμα: Διεθνής Σπηλαιολογική Συνάντηση, Νοεμβρίου της ISCA.

 

Από τις 4 έως τις 10 Νοεμβρίου 2012 διοργανώθηκε σε Ελλάδα (Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων) και Τουρκία (Antalya’s Dim Magarasi Cave) μια προγραμματισμένη συνάντηση των μελών της Διεθνούς Ένωσης Τουριστικών Σπηλαίων (:ISCA - INTERNATIONAL SHOW CAVES ASSOCIATION - πρβλ. και http://www.i-s-c-a.com/event/45-isca-meeting, όπου έχει αναρτηθεί επίσης το επισυναπτόμενο πρόγραμμα στην αγγλική γλώσσα). Η ISCA εξάλλου είναι ταυτόχρονα ένα δραστήριο και αναγνωρισμένο μέλος της UIS (Union Internationale de SpéléologieInternational Union of Speleology). Για αυτό τις εργασίες της συνάντησης παρακολούθησε μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος της UIS, κ. Andy Eavis (πρβλ. μια φαντασμαγορική εξερεύνησή του σε σπήλαιο του Βόρνεο).

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχα με δικά μου έξοδα, παρόλο που από το 2006 διατελώ μέλος της επιστημονικής επιτροπής της ISCA για τα προϊστορικά σπήλαια (πρβλ. τετραετίες 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018). Σημειώνεται επίσης ότι και ο συνάδελφος γεωλόγος Δρ Β. Γιαννόπουλος διατελεί μέλος της τεχνικής επιστημονικής επιτροπής. Έτσι, είμαστε οι μόνοι δύο επιστήμονες που εμφαίνονται στους αντίστοιχους καταλόγους ως αντιπρόσωποι από την Ελλάδα (σημ: αλλά και γενικότερα από την ευρύτερη περιοχή Αφρικής, Δυτικής Ασίας και Ν. Α. Ευρώπης). Λόγω τόσο των οικονομικών δυσχερειών, όσο και χρονικών περιθωρίων, καμμία συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων δεν προχώρησε επίσης σε τουρκικό έδαφος, αν και μια ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού για τα τεκταινόμενα στη γείτονα, με μια επιβάρυνση της τάξης των 1000 περίπου ευρώ το άτομο (έστω ένα), θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολλαπλά συνεπαγόμενα συγκριτικά οφέλη για τα ελληνικά τουριστικά σπήλαια. Εξίσου λανθασμένη μπορεί να θεωρηθεί η παντελής απουσία επίσημων αντιπροσώπων ή έστω παρατηρητών εκ μέρους διευθυντικών στελεχών της Γ. Γ. Πολιτισμού, οι οποίοι θα μπορούσαν έτσι να διδαχθούν εν δυνάμει πολλά. Επισημάνθηκε εξάλλου ότι ήταν ατυχής παράλειψη η μη επίσκεψη στο σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής, ως του σημαντικότερου ευρωπαϊκού σπηλαίου τόσο από επιστημονική, όσο και τουριστική άποψη.

Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, σας επισυνάπτω επίσης σαρωμένο το πρόγραμμα της συνάντησης στην Ελληνική, το οποίο δεν έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, αλλά που θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αρχειοθετηθεί στους αντίστοιχους φακέλους της Γ. Γ. Πολιτισμού.

Μετά τιμής, Δρ Νίκος Α. Πουλιανός

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ