Συμμετοχή σε Διεθνή Σπηλαιολογική Συνάντηση στα Ιωάννινα

 

ΑΝΑΦΟΡΑ Πουλιανού Νικολάου

ΠΕ Περιβάλλοντος,

ειδικότητας Παλαιοανθρωπολόγων,

με βαθμό Β', στην Εφορεία

Παλαιοανθρωπολογίας -

Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδας                           

                                                                                                      26 Νοεμβρίου 2012

  Προς: Την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδας (4062) 

 

 Θέμα: Διεθνής Σπηλαιολογική Συνάντηση, Νοεμβρίου της ISCA.

 

Από τις 4 έως τις 10 Νοεμβρίου 2012 διοργανώθηκε σε Ελλάδα (Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων) και Τουρκία (Antalya’s Dim Magarasi Cave) μια προγραμματισμένη συνάντηση των μελών της Διεθνούς Ένωσης Τουριστικών Σπηλαίων (:ISCA - INTERNATIONAL SHOW CAVES ASSOCIATION - πρβλ. και http://www.i-s-c-a.com/event/45-isca-meeting, όπου έχει αναρτηθεί επίσης το επισυναπτόμενο πρόγραμμα στην αγγλική γλώσσα). Η ISCA εξάλλου είναι ταυτόχρονα ένα δραστήριο και αναγνωρισμένο μέλος της UIS (Union Internationale de SpéléologieInternational Union of Speleology). Για αυτό