Άρνηση ακόμα και για απλές μελέτες στο σπήλαιο Πετραλώνων

 

Εδώ και 1,5 περίπου χρόνο έχουν γίνει αλλεπάλληλες αιτήσεις για συνέχιση των μελετών στο σπήλαιο Πετραλώνων προς τα αρμόδια κρατικά όργανα, τα οποία όμως παρά τη διεθνή κατακραυγή (βλ. τελευταία παράγραφο) συνεχίζουν τα ίδια όσα ήξεραν (για γνωστούς ή/και άγνωστους λόγους, π.χ. ΕΣΠΑ κλπ). Προσωρινά αναρτάται η πιο πρόσφατη αίτηση, με την οποία γίνεται όλο και πιο φανερή η μεθόδευση της άρνησης. Με πρώτη ευκαιρία θα αναρτηθεί επίσης όλη η σχετική (και περαιτέρω αποκαλυπτική) αλληλογραφία.

 

ΑΙΤΗΣΗ

Δρα Πουλιανού Νικολάου, μόνιμου

παλαιοανθρωπολόγου με βαθμό Β΄,

στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας

- Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος

της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων

και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

                                                                                    Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2012

 

Προς:  Το Τοπικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας

Κοιν:   1) Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΙΘΠΑ

            2) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος

3) Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος

 

Θέμα : Αναβολή εξέτασης της αίτησης για άδεια μελέτης του ανασκαφικού υλικού, σε συνάρτηση με τα γεωλογικά δεδομένα του σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής.

 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

 

Εχτές, 12-11-2012 λίγο πριν τις 14:00, παρέλαβα μέσω του τηλεομοιότυπου της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος ένα 16σέλιδο έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος. Με το έγγραφο αυτό η ΕΠΣΒΕ μου κοινοποίησε μαζί με διάφορους πίνακες και κωδικούς ευρημάτων από το σπήλαιο Πετραλώνων την εισήγησή της, την οποία είχε αποστείλει 8-10-12 / 2137 προς το Τοπικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνέχεια της 419 / 13-7-2012 πράξης του Συμβουλίου σας, το οποίο προγραμματίζει να συνεδριάσει ξανά επί του θέματος 15-11-2012.

Από μια γρήγορη εξέταση του από 8-10-12 / 2137 εγγράφου είναι προφανές ότι η εκτενής προφορική τοποθέτηση που έκανα ενώπιόν σας στις 13-7-2012, ουσιαστικά δεν αντιμετωπίστηκε από τον παρευρισκόμενο τότε προϊστάμενο της ΕΠΣΒΕ, ενώπιον του οποίου σας κατέθεσα αυθημερόν 13-7-2012 πολυσέλιδο υπόμνημα. Σημειώνεται ότι αντίγραφο του εν λόγω υπομνήματος υπεβλήθη μεταξύ άλλων στο Γραφείο του κ. Αναπληρωτή Υπουργού με τον αρ. πρωτ. 356 / 18-7-2012 ή στο Γενικό Πρωτόκολλο 69321 / 18-7-2012 με προορισμό τη ΓΔΑΠΚ, το οποίο πιθανόν εκ παραδρομής δεν έφτασε στην ΕΠΣΒΕ. Σε κάθε πάντως περίπτωση θεωρώ επιβεβλημένο τόσο η τοποθέτησή μου όσο και το υπόμνημα να είχαν αντιμετωπιστεί με αντίστοιχες επισημάνσεις εκ μέρους της ΕΠΣΒΕ, ιδίως όταν εν συνεχεία έχουν ανακύψει περαιτέρω ανάλογα ζητήματα, όπως στην από 5-9-2012 επιστολή της Ευρωπ. Ανθρωπολ. Ένωσης (η οποία πρωτοκολλήθηκε στα κεντρικά 28-9-2012 / 99299) και την εν κυκλοφορία συνέντευξη στο Intelligent Life (άπαντα και εν διαδικτύω).

Με βάση τα ανωτέρω, αλλά καθώς και επειδή είναι πρακτικά αδύνατον να ενημερωθώ συνολικά εντός δύο ημερών επί της πρόσφατης εισηγήσεως της ΕΠΣΒΕ, σας παρακαλώ να αναβληθεί για ευθετότερο χρόνο η εξέταση του ζητήματος (αντί δηλαδή εκείνη της 15-11-2012), αφού προηγηθεί και η συνεξέταση της προφορικής τοποθέτησης και του προαναφερόμενου υπομνήματός μου του Ιουλίου 2012. 

       Μετά τιμής, Δρ Νίκος Α. Πουλιανός

 

Σημείωση: ουδεμία μέχρι στιγμής (1-12-2012) έγγραφη απάντηση δόθηκε, ενώ η επόμενη συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί με προφορική ενημέρωση για τις 11-12-2012. 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ