Συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Ανθρωπολογικής Ένωσης στον Δ-ρα Άρη Πουλιανό

 

Παράλληλα με τις εργασίες του 18ου Συνεδρίου της Πανευρωπαϊκής Ανθρωπολογικής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα 3-6 Σεπτεμβρίου 2012, συνεδρίασε τρεις φορές το Διοικητικό της Συμβούλιο. Ανάμεσα σε άλλα ζητήματα εξετάστηκαν κι εκείνα που σχετίζονται με το σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής, το κρανίο του Αρχανθρώπου και την ακατανόητη απομάκρυνση του Άρη Πουλιανού από το Ανθρωπολογικό Μουσείο, το οποίο δημιούργησε ο ίδιος δίπλα στο σπήλαιο με δικά του έξοδα και μόχθο μισού αιώνα, πρακτικά χωρίς κρατική βοήθεια. Οι αποφάσεις των παραπάνω Συμβουλίων αποτελούν ουσιαστικά συνέχεια προηγούμενων αποφάσεων της Ένωσης που είχαν ληφθεί στα Πετράλωνα Χαλκιδικής το 1982, τη Φλωρεντία το 1984 ή το Πόζναν της Πολωνίας το 2010. Οι αποφάσεις της Πανευρωπαϊκής Ανθρωπολογικής Ένωσης για τα Πετράλωνα συνοψίστηκαν σε μια επιστολή προς το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. της 5-9-2012, που υπογράφει ο Πρόεδρος, καθηγητής στο Παν/μιο του Κέιμπριτζ, Νίκολας Μάτσι-Ταίυλορ (που έλαβε τον αριθμό 99299/ 28-9-2012 στο γενικό πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού, με προορισμό τη ΔΙΠΚΑ 26315/ 5698 και το Τμήμα ελληνικών και ξένων επιστημονικών ιδρυμάτων - 1050).

Κατωτέρω παρατίθεται τόσο στην Αγγλική, όσο και μεταφρασμένη στην Ελληνική η επιστολή αυτή, με την ελπίδα τούτη τη φορά, ύστερα από παρέλευση μιας ολόκληρης 30ετίας να υπάρξουν επιτέλους απαντήσεις, οι οποίες να είναι και αντάξιες του ονόματος που φέρει η ελληνική Γενική Γραμματεία Πολιτισμού.

 

 

University of Cambridge

Department of Archaeology and Anthropology

 

Professor C G Nicholas Mascie-Taylor

Head of Department

Pembroke Street

Cambridge CB2 3QY

Tel: +44 (0) 1223 335456

Email: nmt1@cam.ac.uk

The Greek Ministry of Education, Religions, Culture and Sports,

Bouboulinas 20-22,

Athens 106 82,

Greece

 

5 September 2012

 

Dear Sir,

 

I am writing on behalf of the European Anthropological Association, which is the umbrella professional and academic association linking all of the national European biological anthropology and human biology societies, to express our concerns about the conservation of the Petralona Cave and Skull, the misinformation of the dating of the skull, as well as the treatment of personnel associated with the conservation of the Cave.

 

The bases of our concerns are that the skull has been damaged through many scratches and the crown of a tooth (1st molar) cut off.  As requested by Anthropological Association of Greece what is required is a detailed description of the present status of the skull, so that no one in future can arbitrarily damage it further.  There is also the problem of dating which has been scientifically dated at about 700,000 years ago not 300,000 as is given at the information desk. There is a very detailed record of the excavations and findings which need to receive further public presentation but which have never been catalogued so as to prevent specimens going missing.

 

It is very unfortunate that the Greek Archaeological Department stopped Dr Aris Poulianos from further work in the Cave without any explanation. It is also very worrying that Dr Poulianos and his wife were physically attacked and injured in their home earlier this year and the culprits have not been found. He was also verbally abused when attempting to give an invited presentation to teachers and school children. 

 

Senior anthropologists and geologists have also been denied access to the Cave and the specimens for further study on a number of occasions without substantive reasons. Earlier this year there has also been misinformation given to the Greek Parliament concerning financial aspects of the Cave.

 

I look forward to receiving answers to these questions.

 

Yours faithfully

 

Professor C G N Mascie-Taylor MA, PhD, ScD (all Cambridge), FSB, FNAS (Hungary)

Professor of Human Population Biology and Health and President of the European Anthropological Association

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

 

 

Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ

Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ανθρωπολογίας , Pemroke Street, Cambridge CB2 3QY

 

Προς: Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα 106 82, Ελλάδα

 

5 Σεπτεμβρίου 2012

 

Αξιότιμε κύριε,

 

Σας γράφω εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ανθρωπολογικής Ένωση, η οποία είναι η επαγγελματική και ακαδημαϊκή ομπρέλα υπό την οποία συνενώνονται όλες οι εθνικές - ευρωπαϊκές εταιρείες βιολογικής ανθρωπολογίας και ανθρώπινης βιολογίας, για να εκφραστούν οι ανησυχίες μας σχετικά με τη διατήρηση του Σπηλαίου και του κρανίου των Πετραλώνων, την παραπληροφόρηση για τη χρονολόγηση του κρανίου, όπως επίσης τους χειρισμούς (εκ μέρους) του προσωπικού φύλαξης του Σπηλαίου.

 

Οι βάσεις των ανησυχιών μας είναι (εστιάζονται στο γεγονός) ότι το κρανίο έχει υποστεί φθορές μέσω πολλών χαρακιών και ότι η κορώνα ενός δοντιού (του 1ου δεξιού γομφίου) έχει αποκοπεί. Σύμφωνα με αίτημα της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος αυτό που χρειάζεται είναι μία λεπτομερής περιγραφή της παρούσας κατάστασης διατήρησης του κρανίου, ώστε κανείς στο μέλλον να μην μπορεί αυθαίρετα να προκαλέσει κάποια περαιτέρω καταστροφή. Υπάρχει επίσης το πρόβλημα της χρονολόγησης, η οποία έχει επιστημονικώς προσδιοριστεί περίπου στα 700.000 χρόνια πριν, όχι 300.000 όπως αποδίδεται σε αναρτημένο πίνακα (σήμερα μπροστά στο σπήλαιο). Υφίσταται ένα πολύ λεπτομερές μητρώο των ανασκαφών και ευρημάτων, που όμως χρήζουν περαιτέρω δημόσιας παρουσίασης (μια και) ουδέποτε έχουν καταγραφεί, ώστε να αποτραπεί (στο μέλλον) διάφορα δείγματα (απολιθωμάτων κλπ) να λείπουν.

 

Είναι πολύ ατυχές το ότι η ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία σταμάτησε τον Δ-ρα Άρη Πουλιανό από παραπέρα εργασίες στο Σπήλαιο, χωρίς οποιαδήποτε εξήγηση. Είναι επίσης πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι κατά το τρέχον έτος ο Δρ Πουλιανός και η σύζυγός του δέχθηκαν σωματική επίθεση με τραυματισμούς στο σπίτι τους, και οι ένοχοι δεν έχουν εντοπιστεί. Επίσης (ο Δ-ρ Πουλιανός) προκλήθηκε φραστικά ενόσω προσπαθούσε να δώσει, ύστερα από πρόσκληση, μία ομιλία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

 

Σε καταξιωμένους ανθρωπολόγους και γεωλόγους έχει επίσης απαγορευτεί σε αρκετές περιπτώσεις η πρόσβαση στο Σπήλαιο και τα ευρήματα για περαιτέρω έρευνες, ουσιαστικά χωρίς λόγους. Νωρίτερα αυτή τη χρονιά υπήρξε παραπληροφόρηση του Ελληνικού Κοινοβουλίου αναφορικά με οικονομικά θέματα του Σπηλαίου. 

 

Προσβλέποντας να δοθούν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.

Πιστά δικός σας, Καθηγητής Νίκολας Μάτσι-Ταίυλορ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ