Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ

1) Αριστείδη ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ του Νικολάου, κατοίκου Πετραλώνων Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Τρίγλιας Χαλκιδικής

2) Νικολάου ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ του Αριστείδη, κατοίκου Αθηνών, οδός Δαφνομήλη αριθμός 5.

ΚΑΤΑ

1) Ανδρέα ΝΤΑΡΛΑ, προϊσταμένου της Εφορείας ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, οδός Ναυαρίνου αριθμός 28 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

2) Κωνσταντίνου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Χρήστου

3) Απόστολου ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗ του Φιλλίπου, κατοίκων Πετραλώνων Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Τρίγλιας Χαλκιδικής. 

Οι εκ των εναγομένων Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος και Απόστολος Χαντζαρίδης, στις 27 Μαΐου 2005 συνέταξαν και υπέγραψαν σε βάρος του δεύτερου των εναγόντων Νικολάου Πουλιανού, έγγραφη καταγγελία, την οποία υπέβαλαν προς την Κ. Σαμαρτζίδου προϊσταμένη τότε της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας στο Υπουργείο Πολιτισμού καθώς και προϊσταμένη του ιδίου ενάγοντος καθόσον είναι υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού στην Αθήνα.

Επίσης την ίδια καταγγελία την υπέβαλλαν στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος, οδός Ναυαρίνου αριθμός 28, προϊστάμενη της οποίας τότε ήταν η Κα Ε. Πουλάκη - Παντερμανλή και σήμερα ο πρώτος των εναγομένων.

Η έγγραφη αυτή καταγγελία των δυο όπως είπα εναγομένων έχει ως εξής :

Θέμα Σπήλαιο Πετραλώνων 

Στις 23.5.2005 και ώρα 11,30 π.μ. επισκέφθηκα το Σπήλαιο Πετραλώνων για τον καθιερωμένο έλεγχο που είναι στις αρμοδιότητες μου. Κατά την είσοδο μου στο Σπήλαιο διαπίστωσα ότι γίνονται παράνομες ανασκαφές. Μετά το χώρο του σπηλαίου πηγαίνοντας στα εργαστήρια του Μουσείου διαπίστωσα ότι και αυτά λειτουργούν παράνομα, επισημαίνω ότι στις 23/5/2005 ο Ν. Πουλιανός ήταν παρών στο χώρο του σπηλαίου, οπότε όλα γίνονται εις γνώση του και με την εντολή του εφόσον είναι πρόεδρος της Α.Ε.Ε.

Το παράξενο για αυτόν είναι ότι είναι και υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού κατά το οποίο φαίνεται ότι το ξεχνά εφόσον συνεχίζει να παρανομεί σε βάρος του Υπουργείου.

Παρακαλώ σε περίπτωση ελέγχου για το αληθές της καταγγελίας να ειδοποιηθώ για να υποδείξω σε ποια σημεία του σπηλαίου γίνονται οι ανασκαφές.

Και επιτέλους κάποτε πρέπει να του επιβληθεί να διαλέξει μεταξύ Α.Ε.Ε κα Υ.Πο ποιου θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα.

Δεν μπορεί να πιάνουμε τους ιδιώτες και να παρανομούν σε βάρος του Υπουργείου οι υπάλληλοι του.

Όλυνθος 27.5.2005 Οι αρχαιοφύλακες

Παπαδόπουλος Κ και Χαντζαρίδης Α

Δια την ως άνω αδικοπρακτική συμπεριφορά των δυο εναγομένων, ο ενάγων Νικόλαος Πουλιανός, άσκησε σε βάρος τους, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αγωγή (αριθμός κατάθεσης 43091/2005) με την οποία ο ενάγων ζητούσε από το Δικαστήριο να υποχρεωθούν οι δυο αυτοί εναγόμενοι να τους καταβάλλουν, ο κάθε ένας χωριστά, το ποσό των 20.000 ευρώ, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από την αδικοπρακτική συμπεριφορά των δυο εναγομένων.

Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε από το Εφετείο Θεσσαλονίκης η υπ αριθμόν 2812/2007 οριστική, τελεσίδικη και ήδη αμετάκλητη απόφαση, δια της οποίας κρίθηκε με δύναμη δεδικασμένου, ότι όσα, οι δυο ως άνω εναγόμενοι, διέδωσαν δια της ως άνω εγγράφου καταγγελίας των, ήσαν ψευδή και συκοφαντικά και υποχρεώθηκαν δια της ως άνω απόφασης, οι δυο αυτοί εναγόμενοι, να καταβάλλουν ο κάθε ένας χωριστά, στον ενάγοντα Νικόλαο Πουλιανό για χρηματική ικανοποίηση τους λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των 3.000 ευρώ, το οποίο και κατέβαλλε στις 18.1.2008 κάθε εναγόμενος με τόκους και δικαστικές δαπάνες στο ποσό των 4.500 ευρώ συνολικά κάθε εναγόμενος.

Και ενώ , η υπόθεση αυτή είχε κλείσει αστικά, ποινικά και Διοικητικά ο πρώτος των εναγομένων Ανδρέας Ντάρλας από προσωπικά ταπεινά ελατήρια κινούμενος , όπως παρακάτω θα εκθέσουμε και καλυπτόμενος με την ιδιότητα του προϊσταμένου της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος στον έλεγχο της οποίας υπάγεται και το Σπήλαιο Πετραλώνων του οποίου την ευθύνη φύλαξης, συντήρησης και διαχείρισης συμβατικά, έχει η Ανθρωπολογική Εταιρία Ελλάδος από του έτους 1981 μέχρι σήμερα, από του κοινού με τους δυο άλλους εναγόμενους και από το βάρους ότι υποχρεώθηκαν με δικαστική απόφαση να καταβάλλουν το παραπάνω χρηματικό ποσό, ανέσυραν μετά από 10 χρόνια της πρώτης καταγγελίας (1999) και 3 χρόνια μετά την δεύτερη καταγγελία (Μάιος 2005) από  το αρχείο και συρτάρια της υπηρεσίας την ίδια ως άνω καταγγελία , απέκρυψαν από δόλο άλλα δημόσια έγγραφα τα οποία υπήρχαν στον φάκελο της υποθέσεως και με αποκλειστικό σκοπό δυσφήμησης μας άλλως εξύβρισης μας ή ακόμη και συκοφάντησής μας , προέβησαν και οι τρεις εναγόμενοι στις εξής απαράδεκτες και ανεπίτρεπτες ενέργειες.

Ο πρώτος των εναγομένων Ανδρέας Ντάρλας, στις 29.10.2008 με αριθμό πρωτ. 2559/2008 υπέβαλλε ως προϊστάμενος της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, μηνυτήρια αναφορά κατά των δυο εναγόντων ήτοι Αριστείδη Πουλιανό και Νικολάου Πουλιανού με την καταγγελία ότι διενεργήσαμε και διενεργούμε παράνομα αρχαιολογικές ανασκαφές μέσα στο αρχαιολογικό χώρο του Σπηλαίου Πετραλώνων.

Στην έγγραφη αυτή μηνυτήρια αναφορά του, ο πρώτος των εναγομένων μεταξύ άλλων βάσιμων ιστορικά ισχυρισμών του, οι οποίοι και δεν ασκούν έννομη επιρροή στην υπό κρίση υπόθεση εκθέτει τα εξής σε βάρος μας ψευδή και αναληθή πραγματικά περιστατικά.

Δεν μένει αμφιβολία ότι οι καταγγελίες για διενέργεια παράνομων ανασκαφών που έχουν υποβληθεί από τότε εργαζόμενους το έτος 1999 και το έτος 2005 ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Δυστυχώς όμως δεν ήταν δυνατόν να επιβεβαιωθούν εγκαίρως.

Εξ άλλου δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να συνεχίζεται ακόμη και σήμερα η ανασκαφική δραστηριότητα της Α.Ε.Ε εφόσον το Σπήλαιο δεν είναι υπό τον άμεσο και καθημερινό έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά τα κλειδιά του βρίσκονται στα χέρια των ανθρώπων της Α.Ε.Ε, η Αρχαιολογική υπηρεσία αγνοεί τα ευρήματα που προήλθαν από αυτές τις ανασκαφές και τι απέγιναν.

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι οι υπεύθυνοι της Αρχαιολογικής Εταιρίας έχουν διενεργήσει παράνομες ανασκαφικές έρευνες μέσα στο σπήλαιο μετά την επιστροφή σε αυτό, το έτος 1997 . Οι υπεύθυνοι της Α.Ε.Ε γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτό απαγορεύεται.

Επί πλέον ο Νικόλαος Πουλιανός είναι και ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού στο τμήμα Αρχαιολογικής υπηρεσίας και ο μηνυτής μας καταλήγει ότι τις πράξεις αυτές τις διαπίστωσε πρόσφατα κατά την άσκηση των καθηκόντων του και μάρτυρες προτείνει τους δυο άλλους συνεναγόμενους Κ. Παπαδόπουλο και Α.Χαντζαρίδη.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2009, οι δυο αυτοί μάρτυρες εξεταζόμενοι, ενόρκως ενώπιον της Πταισματοδίκου Βασιλικών εν γνώσει της αναληθείας κατέθεσαν τα εξής ψευδή:

 Ο πρώτος μάρτυρας Κ. Παπαδόπουλος κατέθεσε, ότι από το έτος 1999 είχε διαπιστώσει παράνομες ανασκαφές μέσα στο σπήλαιο και παράνομη λειτουργία του εργαστηρίου του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ώρες αλλά ακόμη και κατά τις νυκτερινές ώρες και ότι και άλλες φορές έχει καταγγείλει την συνέχιση των εργασιών μετά την πρώτη καταγγελία του έτους 1999 και η τελευταία ήταν το 2005.

Ότι οι καταγγελίες του αυτές αφορούν ανασκαφές μέσα στο σπήλαιο στην τεχνική στοά του σπηλαίου στο σημείο της στρωματογραφίας , στην τοποθεσία μαυσωλείο και στο μέρος όπου βρέθηκε το κρανίο του ανθρώπου

Ο δεύτερος των μαρτύρων Απόστολος Χαντζαρίδης κατέθεσε ότι το 2005 διαπίστωσε ανασκαφικές δραστηριότητες μέσα στο τεχνικό τούνελ που αρχίζει από την είσοδο του Σπηλαίου οι οποίες διαπιστώθηκαν σε απόσταση 50 μέτρων από την είσοδο του τούνελ, οι οποίες έλαβαν χώρα χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Επίσης, καταθέτει ότι διαπίστωσε παράνομες ανασκαφές στο χώρου του ΣΦΑΓΕΙΟΥ το οποίο δεν είναι επισκέψιμο και δεν το γνωρίζουν ούτε οι αρχαιολόγοι, παρά μόνο ο ίδιος ο μάρτυρας.

Με άλλα λόγια και οι δυο αυτοί μάρτυρες, από το περιεχόμενο των καταθέσεων των, προκύπτει, ότι κατά τους ισχυρισμούς τους, εμείς προβήκαμε παράνομα κατά το έτος 2005 σε ανασκαφές εντός του χώρου του σπηλαίου και ότι λειτουργούμε τα εργαστήρια που βρίσκονται κάτω από το Μουσείο παράνομα. Αυτές όμως οι καταγγελίες είναι τελείως ψευδείς με την υπ αριθμόν 2812/2007 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Ο πρώτος των εναγομένων, προκειμένου να θεμελιώσει την παραπάνω ψευδή καταγγελία του προσκόμισε και κατέθεσε μαζί με την καταγγελία του μεταξύ άλλων επουσιωδών εγγράφων και τις δυο έγγραφες καταγγελίες της πρώτης του έτους 1999 και της δεύτερης της 27ης Μαΐου 2005 που έγιναν από τους δυο συνεναγόμενους.

Όμως από δόλο δεν προσκόμισε και δεν κατέθεσε στο δικόγραφο της μηνυτήριας αναφοράς του και τις δυο αυτοψίες που έγιναν από την ίδια υπηρεσία στην οποία είναι προϊστάμενος και οι οποίες αυτοψίες ήταν στο φάκελο της υποθέσεως και συνόδευαν την από 27.5.2005 καταγγελία των δυο ως άνω συνεναγομένων.

Συγκεκριμένα, αμέσως μετά την κατάθεση της πιο πάνω εγγράφου καταγγελίας των δυο εναγομένων Κ. Παπαδοπούλου και Α. Χαντζαρίδη περί αυθαιρέτων ανασκαφών, στην Εφορεία Σπηλαιολογίας Παλαιοανθρωπολογίας Βόρειας Ελλάδος (9.6.2005)της οποίας προϊστάμενος  είναι ο πρώτος των εναγομένων , επακολουθεί αλληλογραφία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και με το από 9.6.2005 με αριθμό πρωτ 733,  Εφορεία ζητά από την Ανθρωπολογική Εταιρία Ελλάδος να διευκολύνει τους αρμόδιους υπάλληλους της Αναστάσιο Σύρο αρχαιολόγο και Μάρκο Βαξεβανόπουλο γεωλόγο να διενεργήσουν αυτοψίες για να διαπιστωθεί η βασιμότητα των καταγγελιών, οι οποίοι ανενόχλητοι , ανεπηρέαστοι και με κάθε δυνατή διευκόλυνση από μέρους μας, διενέργησαν δυο αυτοψίες η πρώτη στις 9 Ιουνίου 2005 και η δεύτερη την 1η Ιουλίου 2005, δηλαδή λίγες ημέρες αφότου έγινε η καταγγελία , η οποία είχε το χαρακτήρα του κατεπείγοντος και διαπιστώθηκε και με τις δυο αυτοψίες από τους πλέον ειδικούς υπαλλήλους της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος, δηλαδή αρχαιολόγο και γεωλόγο, ότι η καταγγελία ήταν ψευδής και αναληθής, η οποία μάλιστα κρίθηκε, ως προς την αναλήθεια της και με δύναμη δεδικασμένου με την υπ αριθμόν 2812/2007 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, την έκδοση της οποίας γνώριζαν οι δυο εναγόμενοι εκεί, αφού αυτή η απόφαση επιδόθηκε σε αυτούς και οι οποίοι κατέβαλαν, ό,τι δια της δικαστικής αποφάσεως υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν.

Εν τούτοις οι δυο εναγόμενοι Κ. Παπαδόπουλος και Α.Χαντζαρίδης, επανήλθαν και επανέφεραν την ίδια έγγραφη καταγγελία και κατέθεσαν ενώπιον της πταισματοδίκου Βασιλικών στις 5.2.2009 εκ νέου εν γνώσει τους τα πιο πάνω ψέματα.

ΕΠΕΙΔΗ ο πρώτος των εναγομένων με πρόθεση και σκοπό δυσφημήσεως, εξύβρισης και συκοφαντικής δυσφήμησης μας, εν γνώσει του , άσκησε σε βάρος μας, ως προϊστάμενος της Εφορείας Σπηλαιολογίας Παλαιοανθρωπολογίας Βόρειας Ελλάδος, αλλά στην πραγματικότητα εξυπηρετούσε προσωπικούς και ατομικούς σκοπούς απλώς καλύπτεται κάτω από την ιδιότητα και τις αρμοδιότητες του δημόσιου υπαλλήλου και επιδίωκε την συκοφαντική μας δυσφήμηση και την σε βάρος μας καταγγελία για να υποστούμε τις νόμιμες συνέπειες μιας δήθεν παράνομης συμπεριφοράς μας, οι οποίες είναι βαρύτατες κυρίως για τον ενάγοντα Νικόλαο Πουλιανό που είναι από του έτους 1986 δημόσιος υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΕΠΕΙΔΗ οι τρεις εναγόμενοι ο κάθε ένας χωριστά αλλά και από κοινού , υπαίτια και παράνομα δηλαδή από δόλο και χωρίς νόμιμο ή συμβατικό δικαίωμα , δια της ως άνω αδικοπρακτικής συμπεριφοράς των πρόσβαλαν την τιμή και την υπόληψη μας, προκάλεσαν σε εμάς τους ενάγοντες ηθική βλάβη για την αποκατάσταση της οποίας οι εναγόμενοι οφείλουν να καταβάλλουν την νόμιμη χρηματική ικανοποίηση.

Ο πρώτος των εναγομένων Ανδρέας Ντάρλας είναι αρχαιολόγος και με το προκάλυμμα του προϊσταμένου της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος και με τις αρμοδιότητες που ο νόμος δίδει σε αυτόν εξαιτίας της ιδιότητας αυτής, μετήλθε την πιο πάνω αδικοπρακτική του συμπεριφορά, όμως στην πραγματικότητα κάτω από την συμπεριφορά του αυτή, καλύπτεται και εκδηλώνεται προσωπική ατομική θέληση για προσβολή της προσωπικότητας μας και να εκτεθούμε εμείς οι ενάγοντες, κοινωνικά, επαγγελματικά, υπηρεσιακά.

Ο πρώτος των εναγομένων είναι αρχαιολόγος και προϊστάμενος της ως άνω Δημόσιας Υπηρεσίας και λόγω της κοινωνικής του θέσης, της φύσεως και της βαρύτητας   του αδικήματος, της οικονομικής του θέσης και την εξουσία την οποία ασκεί εξαιτίας της δημοσιοϋπαλληλικής θέσεως του, ο δε πρώτος των εναγόντων είναι συνταξιούχος καθηγητής πανεπιστημίου με συγγραφικό και επιστημονικό έργο με διεθνή αναγνώριση, μέλος του Συμβουλίου της Ένωσης των Ανθρωπολόγων Ευρώπης και συνεπώς η χρηματική ικανοποίηση την οποία πρέπει να του καταβάλλει ο πρώτος των εναγομένων επιβάλλεται να είναι το ποσό των 30.000 ευρώ, ο δε δεύτερος των εναγόντων είναι ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού στην Αθήνα, επίκουρος καθηγητής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η προς αυτόν χρηματική ικανοποίηση που οφείλει να καταβάλλει ο πρώτος των εναγομένων πρέπει να είναι το ποσό των 20.000 ευρώ.

Ο δε δεύτερος και ο τρίτος των εναγομένων, επειδή για την ίδια αδικοπρακτική συμπεριφορά τους, την οποία επαναλαμβάνουν, επιβαρύνεται η θέση τους, για αυτό πρέπει ο κάθε ένας χωριστά να καταβάλλουν σε κάθε ενάγοντα χωριστά το ποσό των 15.000 ευρώ. 

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕ  

Να γίνει δεκτή η αγωγή μας. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι και χωριστά ο κάθε ένας να καταβάλλουν στους ενάγοντες και στον κάθε ένα χωριστά για τους λόγους που αναφέρονται στην υπό κρίση αγωγή:

α) Ο πρώτος των εναγομένων Ανδρέας Ντάρλας να καταβάλλει στον πρώτο των εναγόντων Αριστείδη Πουλιανό το ποσό των 30.000 ευρώ , στο δε δεύτερο των εναγόντων Νικόλαο Πουλιανό το ποσό των 20.000 ευρώ , με τον νόμιμο τόκο από επιδόσεως παρούσης αγωγής μέχρι εξοφλήσεως.

β) Ο δε δεύτερος των εναγομένων Κ. Παπαδόπουλος και ο τρίτος των εναγομένων Α. Χαντζαρίδης να καταβάλλει ο κάθε ένας χωριστά σε κάθε ένα ενάγοντα χωριστά το ποσό των 15.000 ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από επιδόσεως παρούσης αγωγής μέχρι εξοφλήσεως.

Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η εκδοθησομένη απόφαση.

Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην δικαστική μας δαπάνη. 

Θεσσαλονίκη 11/2/2009, Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ