ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ                                     

   Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας                                                        

         

Αθήνα, 28-11-2008, αρ. πρωτ. 1329

   

Προς: Την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος, Ναυαρίνου 28, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

  

Κοιν: ΥΠ.ΠΟ., Τμήμα Ελληνικών και Ξένων Επιστημονικών Ιδρυμάτων, Οργανισμών και Διεθνών Θεμάτων, Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα 10682

 

  Θέμα: Υποβολή προϋπολογισμού 2009.

 

Σχετ: Υπ’ αρ. πρωτ. 102/ 16-1-2008 και 2984 / 12-12-2008 έγγραφά σας.

 

                        Αξιότιμοι κ.κ.,

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας υπενθυμίζουμε ότι σας έχουμε αποστείλει απάντηση στις 28-1-2008 καθώς και την από 26 Ιουλίου 2006 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ, εκθέτοντας τις απόψεις μας, στις οποίες και εμμένουμε, εν αναμονή να κριθεί αμετάκλητα δικαστικά το θέμα.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ