ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 5-6-2006
Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας
ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 7, ΑΘΗΝΑ 11471

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Παρωδία Συνεδρίου

Σε πρόσκληση προέβη προ ολίγου χρόνου στο διαδίκτυο η Ελληνική Ανθρωπολογική Εταιρεία περί διοργάνωσης, υπό την σκέπη του Παν/μίου Αθηνών, κάποιου «2ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανθρωπολογίας», στις 5-7 Ιουνίου 2006. Στην ουσία πρόκειται για μια αντιπουλιανική σύναξη καθότι: α) ουδέποτε απεστάλη η ως άνω πρόσκληση στην Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος, β) στα πλαίσιά της διοργανώνεται δήθεν μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για το σπήλαιο Πετραλώνων, χωρίς τη συμμετοχή του εδώ και 40 χρόνια ανασκαφέα δρα Άρη Πουλιανού και των συνεργατών του. Έτσι η στρογγυλή τράπεζα μετατρέπεται σε μονομερή τράπεζα της ημισελήνου, αφού κανένας ουσιαστικά διάλογος δεν θα προκύψει, αλλά μονόλογος όπως αρέσκονται να κάνουν ορισμένοι όταν δεν έχουν επιχειρήματα.
Το να βαφτίζεται τέλος ένα συμπόσιο ως 2ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπολογίας, χωρίς καμμία αιγίδα ενός διεθνούς επιστημονικού οργάνου, αποτελεί θράσος των διοργανωτών και προσπάθεια εμπαιγμού των περισσότερων συμμετεχόντων. Λες και δεν έχει γίνει προηγουμένως άλλο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπολογίας από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, πέρα από το γεγονός ότι ομολογείται έτσι εμμέσως ότι οι «ειδικοί» της ΕΑΕ ανακάλυψαν την Ανθρωπολογία ίσα-ίσα την τρίτη χιλιετία. Εκφράζουμε τη λύπη μας, ιδίως στους ξένους ανθρωπολόγους, για την εξαπάτηση και παραπληροφόρησή τους.


ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION OF GREECE
7 Dphnomili st., Athens 11471, tel: 003010-210 3

5-6-2006

ANNOUNCEMENT

Parody of Congress

The Hellenic Anthropological Society proceeded a while ago, trough the Internet and under the shield of Athens University, to the organization of a “2nd International Congress of Anthropology" during 5-7 June 2006. In substance it is an anti-Poulianos gathering because: a) the invitation was not dispatched to the Anthropological Association of Greece, b) it is supposed to be organized a round table discussion regarding the Petralona cave, without the attendance of the excavator of the site Dr Aris Poulianos and his collaborators. Thus the round table is transformed to a unilateral semi round table, since no substantial dialogue may occur, but the monologue which certain people prefer when they do not have arguments.
The fact that the symposium is baptized as 2nd International Congress of Anthropology, without any auspices of international scientific body, constitutes audacity of the organizers and an effort of mockery against most participants. It is the same as to pretend that no other International Congress of Anthropology has previously being organized by the world scientific community, besides the indirect admission that the H.A.S. "specialists" discovered Anthropology during the third millennium. We express our deep regret, especially towards the foreigner anthropologists, for their deceit and misinformation.

Σημ: Η παραπάνω ανακοίνωση πρωτοκολλήθηκε στο ΥΠ.ΠΟ. - υπό την αιγίδα του οποίου έγινε το συμπόσιο (γρ. υπουργού: 4-8-2006/ 1272, ΕΠΣΝΕ), αλλά και του Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών (αρ. πρωτ. 17085), χωρίς όμως ποτέ να δοθεί απάντηση από πουθενά.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ