Δρ. Νίκος Α. Πουλιανός

Δαφνομήλη 5-9

Αθήνα, 11471

Τηλ. (210) 3646793

Αθήνα, 4-9-2001

 

Προς το ΔΙΚΑΤΣΑ

Λεωφ. Μεσογείων 223

Αθήνα, 11525

Υπ όψη κ. Ε. Μαρκοπούλου

 

Θέμα: Αναγνώριση τίτλου σπουδών.

 

Σχετ: Υπ αρ. 525/3-7-2001 έγγραφό σας.

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας προσκομίζω αντίγραφο της διδακτορικής μου διατριβής στις Ανθρωπολογικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας του 1989 και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας παραθέτω κατωτέρω ένα σύντομο ιστορικό των σπουδών μου, επισυνάπτοντας επιπρόσθετα σχετικά στοιχεία.

Έλαβα το Πτυχίο των Βιολογικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης La Sapienza το 1984, στις κατευθύνσεις της Ανθρωπολογίας και της Παλαιοβιολογίας, το οποίο αναγνωρίστηκε το ίδιο έτος από το ΔΙΚΑΤΣΑ (πράξη 5888/7-9-1984). Η πτυχιακή μου εργασία (88 σελ.) αφορούσε στο εύρημα του ελέφαντα του Περδίκκα, ενώ η προπτυχιακή μου εργασία αφορούσε στη μέθοδο της στατιστικής επεξεργασίας και παρουσίασης γραφημάτων των ανθρωπολογικών γνωρισμάτων του πληθυσμού της Ελλάδας. Έκτοτε και οι δύο κατευθύνσεις αποτελούν αντικείμενο των επιστημονικών μου ερευνών.

Το 1985 με υποτροφία του Υπ. Παιδείας, στα πλαίσια διακρατικών ανταλλαγών, μετέβην για ένα έτος μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πράγας και το Γεωλογικό Ινστιτούτο της Τσεχικής Ακαδημίας Επιστημών για παλαιοντολογικές συγκριτικές μελέτες των απολιθωμάτων του σπηλαίου Πετραλώνων με αντίστοιχα ευρήματα της Κεντρικής Ευρώπης.

Το 1986, κατόπιν εξετάσεων, εισήχθην στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του Ανθρωπολογικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Φλωρεντίας, με θέμα τον Άνθρωπο των Πετραλώνων και τη σημασία των ευρημάτων τού ομώνυμου σπηλαίου. Το αντικείμενο ήταν προφανώς εκτενέστατο, όπου το βασικότερο μέρος αφορούσε στην παλαιοανθρωπολογία, με επιπλέον αναφορές στα αντίστοιχα στρωματογραφικά, χρονολογικά, παλαιολιθικά και παλαιοντολογικά δεδομένα. Ενώπιον τριμελούς επιτροπής καθηγητών Ανθρωπολογίας διαφορετικών Πανεπιστημίων, η οποία προκύπτει με κλήρωση ανάμεσα σε επτά Πανεπιστήμια της Ιταλίας που μετέχουν στη διαδικασία ελέγχου, υπερασπίστηκα τη διδακτορική μου διατριβή το 1989. Σημειωτέον ότι σε αυτή την επιτροπή απαγορεύεται από τον ιταλικό νόμο να συμμετέχει ο επόπτης καθηγητής (κ. B. Chiarelli). Η αναγνώριση της διατριβής έγινε από το ΔΙΚΑΤΣΑ με την υπ αρ 8379/31-1-1990 πράξη.

Το παλαιοντολογικό μέρος της παραπάνω διδακτορικής διατριβής περιείχε στοιχεία από την μεταπτυχιακή μου εργασία στην Πράγα, τα οποία όμως θεωρούσα ότι έπρεπε να συμπληρωθούν και να αναπτυχθούν εκτενέστερα. Έτσι συνέχισα τις έρευνες - σπουδές μου στην Τσεχία, μεταβαίνοντας σε τακτά διαστήματα, τις οποίες ολοκλήρωσα το 1998 και μου απενεμήθη η 2η διδακτορική διατριβή στην Παλαιοντολογία των Σπονδυλωτών.

Εν τω μεταξύ, το 1995 ο προαναφερθείς καθηγητής κ. Β. Chiarelli (Πρόεδρος του επόμενου Παγκοσμίου Συνεδρίου Ανθρωπολογικών Επιστημών που θα συνέλθει στη Φλωρεντία το 2003), εξέδωσε με έξοδα του Ανθρωπολογικού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας στα Ιταλικά την 1η διατριβή, συμπεριλαμβάνοντας αρκετά στοιχεία της προετοιμαζόμενης 2ης διατριβής. Στη έκδοση αυτή (επισυνάπτεται) τα παλαιοντολογικά δεδομένα εμφανίζονται κατά πολύ εμπλουτισμένα σε σχέση με την 1η διατριβή, αλλά όχι στο βαθμό που έφτασε τελικά η 2η, στην οποία εξετάζονται όλα τα είδη της πανίδας μικρών και μεγάλων ζώων. Έτσι για παράδειγμα δεν υπάρχει στην 1η διατριβή η βιβλιογραφική αναφορά και η σχετική ανάλυση της διδακτορικής διατριβής της κ. Ε. Τσουκαλά που έγινε στο ΑΠΘ το 1989/90 και για τα μεγάλα μόνο θηλαστικά των πρώτων απολιθωμάτων που βρέθηκαν (1960-62) στο σπήλαιο Πετραλώνων. Μόνο με τη σφαιρική ανάλυση όλων των δεδομένων για το σπήλαιο Πετραλώνων της 2ης διατριβής μου, ήταν δυνατόν να καταφανεί ότι το σημαντικότερο μέρος των συμπερασμάτων τής (καθηγήτριας σήμερα) κ. Ε. Τσουκαλά ήταν λανθασμένο.

Το 1998 υπερασπίστηκα τη 2η διδακτορική διατριβή (όπου στη βιβλιογραφία συμπεριλαμβάνονται και οι δύο προηγούμενες εκδόσεις, του 1989 και του 1995), ενώπιον επιτροπής καθηγητών της Τσεχικής Δημοκρατίας και της οποίας σας αιτήθηκα την αναγνώριση του τίτλου σπουδών με την από 9-1-2001/525 αίτησή μου. Κατόπιν των ανωτέρω, για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση διατελώ στη διάθεση σας.

Μετά τιμής, Δρ. Νίκος Α. Πουλιανός - Συνημμένα 2

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ