Προς: το Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού (αρ. πρωτ. 5192 / 29-8-1994)

 

Αξιότιμο κ. Θ. Μικρούτσικο, Mπουμπουλίνας 20, Αθήνα 10682

 

Κοιν: Διεύθυνση Διοικητικού ΥΠΠΟ

 

Θέμα: Απόφαση αποσπάσεως του Β΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 28-7-1994.

 

Σχετ: ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α7/39045, 2-8-1994 .

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

Διατελώ υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΥΠΠΟ και επειδή θεωρώ ότι η ως άνω απόφαση αποσπάσεώς μου βασίζεται σε παράτυπες ενέργειες της ΔΙΠΚΑ και είναι εντελώς αδικαιολόγητη υπηρεσιακά, απευθύνομαι σε σας, διότι για το ίδιο θέμα εντός του ΥΠΠΟ έχει εξαντληθεί κάθε άλλη ιεραρχική βαθμίδα.

 

Οι ως άνω παράτυπες ενέργειες έγκεινται στο γεγονός ότι:

 

1. Ο Προϊστάμενος της ΔΙΠΚΑ κ. Ι. Τζεδάκις, που ταυτόχρονα διατηρεί και τη θέση Προϊσταμένου της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας, αντιδεοντολογικά ζητεί δια του 163/ 26-8-1994 Φ.Ε.Α. την απόσπασή μου, γιατί αντιπροσωπεύει με ένα έγγραφο δύο Υπηρεσίες.

 

2. Εξάλλου, το Β΄ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο λανθασμένα πληροφορείται με το παραπάνω (163/ 26-7-1994 Φ.Ε.Α.) ότι η απόσπασή μου, από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, γίνεται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, διότι όπως προκύπτει από τον φάκελό μου δεν έχω καμία ειδίκευση στις ενάλιες αρχαιότητες, αλλά στην παλαιοανθρωπολογία και τη σπηλαιολογία. Δεν είναι τυχαίο ότι στο 4204/ 4-8-1994 απαντητικό έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων αναφέρεται ότι δεν υπάρχει αντικείμενο απασχόλησής μου και παρακαλεί για την άμεση αναπομπή του θέματος στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

 

3. Επίσης, με το ίδιο Φ.Ε.Α. το Β΄ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν κατατοπίζεται επαρκώς, με συνέπεια να παραπληροφορείται, όσον αφορά την ιδιότητά μου ως υπαλλήλου, τη στιγμή που είναι γνωστό στον κ. Ι. Τζεδάκι ότι είμαι διδάκτωρ Παλαιοανθρωπολόγος και μάλιστα ο μόνος που υπηρετεί στο ΥΠΠΟ. Αυτό είναι φανερό από το γεγονός ότι λαμβάνω ειδικό επίδομα διδακτορικού από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας, αλλά και από το 1727/ 9-12-1992 έγγραφο της ίδιας Υπηρεσίας προς: τον κ. Πουλιανό Νικόλαο, Δ-ρα Βιολόγο - Ανθρωπολόγο, και που υπογράφει ο ίδιος ο κ. Ι. Τζεδάκις. Όπως και να έχει το πράγμα οι τίτλοι δεν αφαιρούνται κατά περίσταση και εάν το αρμόδιο Συμβούλιο γνώριζε τα ανωτέρω είναι βέβαιο ότι δεν θα με αποσπούσε από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας.

 

4. Είναι δεδομένο ότι ο Προϊστάμενος της ΔΙΠΚΑ αμέλησε να συνεννοηθεί προηγούμενα, όπως αντιθέτως συνηθίζεται, τόσο με την προς απόσπαση Υπηρεσία, όσο και με τον υποφαινόμενο.

 

Λαμβάνοντας υπ όψη τα ανωτέρω, αλλά και το γεγονός ότι σύντομα οι υπάλληλοι του ΥΠΠΟ θα κριθούν για τη μονιμοποίησή τους, σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε με δική σας απόφαση να επιστρέψω στον χώρο που ανήκω, ούτως ώστε να μπορέσω να προσφέρω έργο στο αντικείμενο της ειδικότητάς μου.

 

Με κάθε τιμή και τον προσήκοντα σεβασμό, Ν. Α. Πουλιανός Δ-ρ, Ανθρωπολογίας

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ