Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, αρ. πρωτ. 4204 / 4-8-1994

Δ. Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59, 117 42 Αθήνα

 

Προς: Κεντρικά Υπουργείου Πολιτισμού

1) Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

2) Διεύθυνση Διοικητικού

 

Σχετ: ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α7/39045, 2-8-1994

 

Θέμα: Απόσπαση του κ. Νικολάου Πουλιανού από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

 

Σας πληροφορούμε ότι στην Εφορεία μας δεν υπάρχει αντικείμενο για τον εν λόγω υπάλληλο και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την άμεση αναπομπή του θέματος στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία προβλημάτων.... Ο Προϊστάμενος Αρχαιολόγος - (και πρόωρα εκλιπών) - Δημ. Καζιάνης

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ