Ιδιχειρο ΦΕΑ για την απσπαση του Ν. Πουλιανο  

         

                                                                                                            Αριθ. 163

                              ΦΥΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ                                                                   Αθνα 26.7.1994
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Προστ. κ. Κλασ. Αρχ/των
ΤΜΗΜΑ
Πληροφορες:                                                ΠΡΟΣ: τη Διεθυνση Διοικητικο
Τηλφωνο: 8201262                                      Τμμα Προσωπικο

ΘΕΜΑ:

            Παρακαλεσθε πως, για λγους υπηρεσιακν αναγκν, αποσπασθε για να χρνο ο κ. Νικλαος Πουλιανς

απ την Εφορεα Παλαιοανθρωπολογας και Σπηλαιολογας στην Εφορεα Εναλων Αρχαιοττων. 

Ο Προστμενος της Δ/νσης, Γιννης Τζεδκις