Προς την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας, Χρ. Λαδά 2, Αθήνα.   (αρ. πρωτ. 1360 / 16-11-1988).

 

Θέμα: Προτάσεις λειτουργικότητας και συζήτησης.

 

Στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα της Εφορείας μας (βλ. - ανωτέρω υπ’ - αρ. πρωτ. 504/25-4-88) προστίθεται, απ’ όσο μας είναι γνωστό, η χρόνια επίσης μη αντιμετώπισή τους. Ενώ όπως πολύ σωστά η Προϊστάμενη έφορος έχει προτρέψει τους υφιστάμενους να προβούν σε συγκεκριμένες προτάσεις δραστηριοποίησης της Εφορείας κατά τομείς και ειδικότητες, εκείνο που παρατηρώ είναι ότι ή δεν υπάρχει η διάθεση ή που μου είναι άγνωστη ακόμη και η γενικότερη τοποθέτηση της Εφορείας μας απέναντι στις προτεραιότητες - δυνατότητες - αποτελέσματα, όπου και στις δύο περιπτώσεις επιβάλλεται να ανευρεθεί τουλάχιστον η αιτία.

Εάν για παράδειγμα ο τομέας παλαιοανθρωπολογίας πέφτει περισσότερο επάνω μου - έστω και βιβλιογραφικά όπως αναφέρω (αρ. πρωτ. 504/25-4-88), με τις ανακοινώσεις και τις παρουσιάσεις στα διάφορα παλαιοανθρωπολογικά και σπηλαιολογικά συνέδρια, δεν νομίζω ότι αρκεί αυτή η δραστηριότητα, παρ’ όλες τις υπερωρίες, για να καλύπτεται έστω και κατ' ελάχιστο η ύπαρξη της Εφορείας με τον διαφοροποιημένο της χαρακτήρα από τις άλλες αρχαιολογικές Εφορείες.

Στον τομέα Σπηλαιολογίας πάλι η δραστηριότητα μας μπορεί να θεωρηθεί (αν και σε καλύτερη μοίρα) υποτονική ή απρογραμμάτιστη (απ’ τις γνωστές σε μένα περιπτώσεις σπηλαίων Κιλκίς, Δρακότρυπας, Καλύμνου κ.ά.).

Αν και είναι σαφής η ανάγκη αλληλοενημέρωσης των επιστημόνων της Εφορείας μέσα από συσκέψεις με γραπτό περιεχόμενο αποτελεσμάτων, δραστηριοτήτων, προτεραιοτήτων (όπως επισημαίνεται επίσης στο υπ’ αρ. πρωτ. 504/25-4-88), θα προβώ στις εξής προτάσεις που μπορούν να αποτελέσουν και τη βάση μιας ευρύτερης συζήτησης για την εφαρμογή τους:

Για τη Σπηλαιολογία, επιλογή στόχων και δυνατότητα κάλυψής τους. Να επικεντρώσουμε δηλαδή την προσπάθεια με σειρά προτεραιότητας - δυνατότητας, στις πιο σημαντικές και αναγκαίες περιπτώσεις κι όχι να διασπείρουμε την ενέργειά μας σε πολλές κατευθύνσεις. Να γίνει πλήρης ενημέρωση των φακέλων των σπηλαίωνκαι την ει δυνατόν συμπλήρωση όλων των στοιχείων, όπως αριθμός αυτοψιών σκοπός - αποτέλεσμα στο καθένα και βιβλιογραφική ενημέρωση για αποφυγή επαναλήψεων.

Ανάλογη προσέγγιση στα θέματα Παλαιοανθρωπολογίας, καθώς επίσης συζήτηση και συμπλήρωση των προτάσεων του υπ’ αρ. πρωτ. 504/25-4-88, όπως να καταλογοποιηθεί από υπαλλήλους της Εφορείας για κοινή χρήση η παλαιο-ανθρωπολογική σπηλαιολογική βιβλιογραφία κ.ά.

Να αντίγραφούν τα αρχεία και να καθοριστεί υπεύθυνος, όπως και να διαμοιραστεί η ευθύνη δραστηριότητας κατά τόπους και καθ’ ύλη σε όλους τους επιστήμονες.

Συγκεκριμένος γραπτός και γνωστός σε όλους προσδιορισμός καθηκόντων, έργου και δραστηριοτήτων των υπαλλήλων με συγκεκριμένες ευθύνες κι αφού είναι δυνατό όχι επικαλυπτόμενες. Για παράδειγμα ενώ μπορώ να ασχοληθώ σαν βιολόγος και με την Αρχαιοζωολογία, είναι προτιμότερο για την απόδοση της ειδικότητας να ασχολείται κάποιος μόνιμα με αυτό, αν και απορίας άξιο πως διαθέτουμε τέτοιο υλικό και (σχεδόν) καθόλου παλαιοανθρωπολογικό.

Προτείνω η συνάντηση αυτή να γίνει 6 Δεκ. 1988. Ν. Α. Πουλιανός

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ