(Χειρόγραφο): Προς την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, Χρ. Λαδά 2, Αθήνα (αρ. πρωτ. 476 / 19-04-1988)

 

Σας επισυνάπτω την τελική μορφή της ανακοίνωσης στο Torino: "Petralonian Microfauna, Status 1987". Οι 19 (δεκαννέα) σελίδες είναι προσυπογραμμένες. Σας επισυνάπτω επίσης φωτοαντίγραφες αποδείξεις παραλαβής από την Εθνική Βιβλιοθήκη και τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Ν. Α. Πουλιανός

 

(Χειρογράφως από τη Γραμματεία της ΕΠΣ): Φ. Πουλιανού. Φακ. βιβλιογραφίας Πετραλώνων.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ