Φακ. Πετραλώνων (: χειρογράφως από τη Γραμματεία της ΕΠΣ)

 

Προς την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας (αρ. πρωτ. 470 / 4-5-1987)

 

Σας υποβάλλω έκθεση (τεσσάρων αρχικά σελίδων) για την επιστημονική δραστηριότητα που σχετίζεται με το Σπήλαιο Πετραλώνων.

Ο συντάξας Ν. Α. Πουλιανός.

 

(Δακτυλογραφημένο κείμενο):   ΕΚΘΕΣΗ - Ν. Α. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ

 

Η επιστημονική δραστηριότητα που σχετίζεται με το Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής. Αναφορές στην τουριστική αξιοποίηση.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ