"ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ" 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 1972

 

 

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ

 

ΘΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΘΗ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

 

Ο κ. ΑΡΗΣ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΟΤΙ ΑΠΕΚΛΕΙΣΘΗ ΠΡΙΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Υφυπουργός περιφερειακός διοικητής Κεντρικής Δυτικής Μακεδονίας κ. Ν. Γκαντώνας, υπέγραψε προ ημερών σχετικήν απόφαση και τας ανασκαφάς θα διενεργήσει ο καθηγητής της Παλαιοντολογίας κ. Μελέντης, με πλήρη συμπαράσταση εις το έργον τού Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου

ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ εξ Αθηνών μεταδίδονται ανακοινώσεις του προέδρου της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος κ. Άρη Πουλιανού, κατά τας οποίας αυτός ισχυρίζεται ότι η διεύθυνσις αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού και επιστημών ηρνήθη να χορηγήση άδειαν εις την Ανθρωπολογικήν Εταιρείαν όπως ενεργήσει ανασκαφάς εις το σπήλαιον των Πετραλώνων. Επίσης ο κ. Πουλιανός ανέφερεν ότι τού εχορηγήθη άδεια δια την διενέργεια έρευνας εις το σπήλαιον υπό του εργαστηρίου Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα...

ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ κ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 21 (Του ανταποκριτού μας). Με το αιτιολογικόν ότι δεν έχει βρεθεί τίποτε το νεώτερον ο γενικός διευθυντής αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών κ. Σπ. Μαρινάτος, διέταξε το κλείσιμο του περίφημου σπηλαίου των Πετραλώνων, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η έρευνα την οποίαν διενεργούσε με την άδεια και την συμπαράστασιν της νομαρχίας Χαλκιδικής και των τοπικών αρχών, συνεργείο της Σπηλαιολογικής Εταιρίας με επί κεφαλής τον πρόεδρο της Ανθρωπολογικής Εταιρείας κ. Άρη Πουλιανό. Έκτοτε και επί τέσσερα συνεχή χρόνια το σπήλαιο παραμένει κλειστό. Κάθε δε προσπάθεια της Ανθρωπολογικής Εταιρείας να συνέχιση την έρευνα, η οποία κατά την άποψίν της θα φέρει εις φως νέα σημαντικά ευρήματα έχει προσκρούσει στην άρνηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Στην καταγγελία αυτή προέβη σήμερα ο Πρόεδρος της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος κ. Άρης Πουλιανός ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής: Ουσιαστικά η αρχαιολογική υπηρεσία και ο διευθυντής της έχουν κηρύξει σε κατάσταση απαγορεύσεως κάθε προσπάθεια ερεύνης της Ανθρωπολογικής Εταιρείας. Και τούτο είναι ιδιαίτερα εμφανές στην περίπτωση του σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής. Όπως είναι γνωστό, στο σπηλαίο αυτό έχουν ανακαλυφθεί τα παλαιοτέρα ίχνη φωτιάς στην Ευρώπη, παλαιολιθικά εργαλεία και πολλά ακόμη ευρήματα που αποδεικνύουν την ύπαρξη ζωής στον Ελληνικό χώρο από 500.000 ετών (Μέσο Πλειστόκαινο).

Εν συνεχεία ο κ. Πουλιανός κατήγγειλε την καταστροφή που υπέστη ο σκελετός στον οποίο ανήκε το περίφημο κρανίο, ειπών τα εξής: Προηγούμενοι ερευνηταί, καθηγηταί του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 1960 1962 στις έρευνές τους στο σπήλαιο Πετραλώνων, προφανώς λόγω ατυχούς χειρισμού του υλικού που έκρυβε το σπήλαιο και όχι εκ προθέσεως, προκάλεσαν, μαζί και με διαφόρους επισκέπτες τεράστιες ζημίες στο ανεκτίμητο υλικό που έκρυβε το σπήλαιο Η καταστροφή αυτή ήταν γνωστή στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία διενήργησε αυτοψία με τριμελή αρχαιολογική επιτροπή το Μάιο του 1968. Για το θέμα των καταστροφών το κλιμάκιο της Σπηλαιολογικής Εταιρείας που διενήργησε έρευνες στο σπήλαιο, κατήρτισε πρωτόκολλο πριν από την έναρξη των ερευνών για τον καθορισμό των ευθυνών. Το πρωτόκολλο αυτό, με ημερομηνία 18-3-1968 υπεγράφη και από το κοινοτικό συμβούλιο Πετραλώνων και κατετέθη στην νομαρχία με αριθμό πρωτοκόλλου 149.

Ο κ. Πουλιανός στην συνέχεια των καταγγελιών του, ανέφερεν ότι: Στην περίπτωση της ανακαλύψεως των σκελετών στους τάφους του Μαραθώνος η αρχαιολογική υπηρεσία μετακάλεσε ξένους ανθρωπολόγους επί πληρωμή ενώ αγνόησε την Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος, η οποία αφιλοκερδώς προσεφέρθη να προβεί εις μελέτην των ευρημάτων και συντήρηση των σκελετών.

Ενώ αποκλείεται η Ανθρωπολογική Εταιρεία από την διενέργεια ερευνών του αντικειμένου της, επιτρέπεται εις τους ξένους επιστήμονες να περιέρχονται τον Ελληνικόν χώρον ανενόχλητοι. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα της αντινομίας αυτής είναι η ύπαρξη του Τούρκου φοιτητή (!) της Ανθρωπολογίας Γιασιάρ Ισχάν, ο οποίος μετέχει της Αμερικανικής αρχαιολογικής αποστολής που διεξάγει έρευνες στο Πόρτο Χέλι.

Η γενική διεύθυνση αρχαιοτήτων όχι μόνο δεν απήντησε στην αίτηση της ανθρωπολογικής εταιρείας, αλλά εχορήγησε άδεια ανασκαφών σε μεταγενέστερη αίτηση του εργαστηρίου Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Η άδεια αυτή, δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Ο κ. Μαρινάτος αναζητηθείς προκείμενου να ερωτηθεί επί των ανωτέρω δεν ανεβρέθη. Από το γραφείον τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού (κ. Στρούγγος) εδηλώθη ότι ο Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων ευρίσκεται εκτός Αθηνών.

Π.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ