ΠΡΩΗΝ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - PREVIOUS AND NEXT CONGRESSES

 

2013 Manchester IUAES Congress (5 to 10 August)

2012 Ankara EAA Congress (3-6 September)

2012 Paris International Congress of Humanities and Social Sciences Research, 24-28 July. Deadline for abstract submission: 30 October 2011. See also http://education-conferences.org/homehss.aspx

2011 Perth IUAES Inter-Congress (5-8 July)

 

2011 Calcutta IUAES Inter-Congress (14-16 February)

2010 Attaleia IUAES Inter-Congress, Oct.

2008 Odense EAA. Το 16ο Συνέδριο της Πανευρωπαϊκής Ανθρωπολογικής Ένωσης συνήλθε 28-31 Αυγούστου στη Δανία - Οντένσε. Σχετικές πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.eaa2008.sdu.dk

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                   RETURN TO THE CONTENTS