ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ – ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΜΙΑΣ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας δημιουργήθηκε το 1977 στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων τού Υπουργείου Πολιτισμού, ύστερα από ενέργειες του ανθρωπολόγου Δρ. Άρη Πουλιανού. Βασικός σκοπός η διάσωση και μελέτη των ελληνικών παλαιοανθρωπολογικών ευρημάτων και η αναζήτηση ανάλογων κατάλοιπων σε σπήλαια των ανθρώπων τής λίθινης εποχής. Έτσι δινόταν η δυνατότητα παροχής βοήθειας στις ανά την Ελλάδα τοπικές αρχαιολογικές Εφορείες (περί τις 100) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τα σκελετικά υπολείμματα των προγόνων μας της προϊστορικής, αρχαίας και νεότερης εποχής. Τα πρώτα βήματα της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας ήταν πολύ δειλά, το προσωπικό λίγο και η λανθασμένη ανάθεση της διοίκησης αυτής της Υπηρεσίας σε αρχαιολόγο και όχι σε ανθρωπολόγο σηματοδοτούν το στραβό ξεκίνημα. Από το 1977 μέχρι το 2000 το προσωπικό έφτασε τα 50 περίπου άτομα, ο προϋπολογισμός τα 900 εκ. δρχ. το χρόνο, αλλά η απόδοση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας σε παλαιοανθρωπολογικό έργο βρίσκεται κάτω του 1%. Αιτία η υπερτροφική ανάπτυξη της αρχαιολογικής δραστηριότητας (20 αρχαιολόγοι έναντι 4 γεωλόγων και ενός μόνο παλαιοανθρωπολόγου). Αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ύστερα από 23 χρόνια ύπαρξης της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας ούτε εργαστήρια παλαιοανθρωπολογίας, ούτε τα αναγκαία όργανα μελέτης (ανθρωπόμετρα, προσωπικό υποστήριξης με υπολογιστές κλπ.) τη στιγμή που λόγω της εγκληματικής αδιαφορίας των “υπευθύνων” χάνονται και καταστρέφονται εκατοντάδες σκελετοί τής πολιτιστικής μας κληρονομιάς ετησίως, εκτός από αυτούς που φυγαδεύονται παράνομα στο εξωτερικό. Η παρούσα καταγγελία αφορά τα εξής σημεία και ερωτήματα:

  1. Από τα πάρα πάνω είναι προφανής η κατασπατάληση και διασπάθιση δημοσίων εσόδων από τα χρήματα των φορολογούμενων αλλά και τα χρήματα από τα κοινοτικά ευρωπαϊκά ταμεία, για αλλότριους σκοπούς από αυτούς που από το Νόμο προβλέπονται για την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας. Ο εμπαιγμός του Νόμου της Βουλής και των Ελλήνων πολιτών πρέπει να σταματήσει.
  2. Πού οφείλεται η αδυναμία τής Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας να αντιληφθεί τους στόχους της, πέρα από το γεγονός τής αποδεδειγμένης ανικανότητας (βλ. σελίδα: ανακοινώσεις τύπου) των Προϊσταμένων τής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κ. Γ. Τζεδάκι και της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας κ. Β. Βασιλοπούλου (15 και 5 χρόνια αντίστοιχα);
  3. Θα αποδοθούν ευθύνες σε όσους εγκλημάτησαν κατ’ εξακολούθηση και αδιαφόρησαν για την προστασία των ανθρωπολογικών πολιτιστικών μας μνημείων; Πώς και πότε θα ξεκινήσει η αποκατάσταση της προαναφερόμενης συνολικής βλάβης που έχει υποστεί το Ελληνικό Δημόσιο;

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Κεντρικές Υπηρεσίες) ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Μπουμπουλίνας 20, ΑΘΗΝΑ 106 82. (Στο διαδίκτυο: http://www.culture.gr).

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ : Αρδηττού 34β, ΑΘΗΝΑ 116 36.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ