Η ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ      1997   THE YEARBOOK ANTHROPOS

ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ AΡΗΣ Ν., 1997. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΗΣ ΣΙΒΑ. Άνθρωπος, 13: 7.
POULIANOS ARIS N., 1997. AN APPEAL TO THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC ABOUT THE EXCAVATIONS IN THE OASIS OF SIWA-EGYPT (in Greek). Anthropos, 13: 7.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ AΡΗΣ Ν., 1997. ΠΛΕΓΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΟΥ. Άνθρωπος, 13: 8 - 11.
POULIANOS ARIS N., 1997. A GRID OF INTERESTS AIMING THE EXTINCTION OF MY WORK  (in Greek). Anthropos, 13: 8 - 11.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ AΡΗΣ Ν., 1997. Η “ΟΔΥΣΣΕΙΑ” ΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΑΣ. Άνθρωπος, 13: 12 - 15.
POULIANOS ARIS N., 1997. A.A.G'S "ODYSSEY" AND OUR FUTURE RESEARCHES (in Greek). Anthropos, 13: 12 - 15.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ AΡΗΣ Ν., 1997. Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ. Άνθρωπος, 13: 16 - 60.
POULIANOS ARIS N., 1997. THE "CRADLE" OF HUMANITY IS CHALKIDIKI (summary). Anthropos, 13: 16 - 60.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ AΡΗΣ Ν., 1997. Η ΜΟΝΟΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. Άνθρωπος, 13: 61 - 64.
POULIANOS ARIS N., 1997. MONOPHYLETISM AND MONOCENTRICISM VERSUS POLYCENTRISM . Anthropos, 13: 61 - 64.
IKEYA MOTOJI & TANI  ATSUSHI., 1997. DATING OF ANCIENT LITHIC TOOL FACTORY AND GEOLOGICAL FAULT: ELECTRON SPIN RESONANCE (ESR) OF FRACTURED GRAINS . Anthropos, 13: 65 - 69.
ΙΚΕΓΙΑ MOTOΓΙ,ΤΑΝΙ ΑΤΣΟΥΣΙ ., 1997. Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ" ΛΙΘΙΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ . Άνθρωπος, 13:  65 - 69.
BUDIL  ΙVO., 1997. FUNCTIONAL RECONSTRUCTION OF SUPRALARYNGEAL VOCAL TRACT OF FOSSIL HUMANS AND PETRALONA . Anthropos, 13: 70 - 91.
ΜΠΟΥΝΤΙΛ IΒΟ ., 1997. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΔΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΛΩΝΕΙΟ . Άνθρωπος, 13: 70 - 91.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ AΡΗΣ Ν., 1997. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΥ . Άνθρωπος, 13: 92 - 101.
POULIANOS ARIS N., 1997. THE SOCIAL LIFE OF THE PETRALONIAN ARCHANTHROPINAE (summary) . Anthropos, 13: 92 - 101.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Α., 1997. ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΟΣ ΘΟΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΥΚΛΩΠΑ (ΓΙΟΥΡΩΝ- ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ) . Άνθρωπος, 13: 102 - 114.
POULIANOS Ν.Α., 1997. A MESOLITHIC CRANIAL VAULT FROM THE CYCLOPE CAVE - YOURA ISLAND, NORTH AEGEAN (summary) . Anthropos, 13: 102 - 114.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ AΡΗΣ Ν., 1997. ΠΡΩΙΜΟΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΝΔΟ . Άνθρωπος, 13: 115 - 122.
POULIANOS ARIS N., 1997. AN EARLY NEOLITHIC SKELETON FROM PINDOS MOUNTAIN (summary) . Anthropos, 13: 115 - 122.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ AΡΗΣ Ν., 1997. ΚΡΑΝΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ . Άνθρωπος, 13: 123 - 195.
POULIANOS ARIS N., 1997. SKULLS OF DIFFERENT PERIODS OF GREECE (summary) . Anthropos, 13: 123 - 195.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ AΡΗΣ Ν., 1997. Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ . Άνθρωπος, 13: 196 - 198.
POULIANOS ARIS N., 1997. THE PHYSICAL ANTHROPOLOGY OF THE BALKAN PEOPLES (summary) . Anthropos, 13: 196 - 198.
POULIANOS ΝΙCKOS A., 1997. PETRALONA PROVIDES A NEW DATING TO THE BOXGROVE SITE EXCAVATIONS . Anthropos, 13: 199 - 208.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Α., 1997. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) ΕΦΟΔΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΝΕΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΜΠΟΞΡΟΟΥΒ . Άνθρωπος, 13: 199 - 208.
POULIANOS ΝΙCKOS A., 1997. THE TAXONOMIC PROBLEMS OF THE “ERECTUS” GROUP IN RELATION TO ITS MORPHOLOGY AND CHRONOLOGY . Anthropos, 13: 209 - 211.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Α., 1997. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ "HOMO ERECTUS" ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ . Άνθρωπος, 13: 209 - 211.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Α., 1997. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ . Άνθρωπος, 13: 212 - 217.
POULIANOS ΝΙCKOS A., 1997. THE EVOLUTION OF MAN IN THE TERRITORY OF GREECE (in Greek) . Anthropos, 13: 212 - 217.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ Α., 1997. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΠΑΤΣΑΡΑΙΟΙ: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ . Άνθρωπος, 13: 218 - 221.
POULIANOS DAFNH A., 1997. SARAKATSANI VS. KOPATSARI (summary) . Anthropos, 13: 218 - 221.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ AΡΗΣ Ν., 1997. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΑ ΤΩΝ ΙΚΑΡΙΩΝ . Άνθρωπος, 13: 222 - 223.
POULIANOS ARIS N., 1997. THE ANTHROPOLOGY OF THE IKARIANS (in Greek) . Anthropos, 13: 222 - 223.
ΔΟΥΛΑΛΑΣ Α., ΠΙΤΣΑΒΟΣ Χ., ΣΚΟΥΜΑΣ Ι., ΤΟΥΤΟΥΖΑ Μ., ΓΙΩΤΣΑΣ Ν., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Π., ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΑΣ Π., ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ Β. ΚΑΙ ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ Π., 1997. ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΥΓΙΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ . Άνθρωπος, 13: 224 - 246.
A. DOULALAS, C. PITSAVOS, J. SKOUMAS, M. TOUTOUZA, N. GIOTSAS, P. MARKANTONATOS, P. KOUTSOPETRAS, V. KOULOULIAS, P. TOUTOUZAS., 1997. PREDISPOSING FACTORS TO ISCHEMIC HEART DISEASE IN HEALTHY YOUNG RECRUITS . Anthropos, 13: 224 - 246.
ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ., 1997. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 1990 . Άνθρωπος, 13: 247 - 253.
KOURTOVIK DEMOSTHENES., 1997. ON THE SEXUAL BEHAVIOR OF GREEK STUDENTS IN THE 1990s . Anthropos, 13: 247 - 253.
ΧΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ., 1997. ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟ . Άνθρωπος, 13: 254 - 260.
HINTZOGLOU THEODOSIOS., 1997. "ANXIETY" IN GREEK CHAMPIONSHIP . Anthropos, 13: 254 - 260.
GRAY GORDON., 1997. ENGELS, PAN, AND THE HOMINID DISCONTINUITY . Anthropos, 13: 261 - 277.
ΓΚΡΕ'Υ' ΓΚΟΡΝΤΟΝ., 1997. Ο ΕΝΓΚΕΛΣ, Ο ΠΑΝ (ΧΙΜΠΑΝΤΖΗΣ) ΚΑΙ Η ΑΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΔΩΝ . Άνθρωπος, 13: 261 - 277.
TZIAFETAS GEORGE., 1997. INTEGRATION DEVELOPMENT AND HUMAN RESOURCES IN EUROPE . Anthropos, 13: 278 - 294.
ΤΖΙΑΦΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., 1997. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ . Άνθρωπος, 13: 278 - 294.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ AΡΗΣ Ν., 1997. ΝΕΟ ΕΥΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ . Άνθρωπος, 13: 295 - 297.
POULIANOS ARIS N., 1997. A NEW FIND OF GREEK HIEROGLYPHICS (in Greek)  . Anthropos, 13: 295 - 297.
ΠΟΛΥΓΙΑΝΝΑΚΗ EΦΗ., 1997. ΟΣΤΡΑΚΟ “ΓΡΑΜΜΑ” ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ . Άνθρωπος, 13: 298 - 304.
POLYGIANNAKI ΕFFIE., 1997. INSCRIBED CERAMIC PIECE FROM CAUCASUS REGION (summary) . Anthropos, 13: 298 - 304.
ΖΕΡΒΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Π., 1997. ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ . Άνθρωπος, 13: 305 - 337.
ZERVOS SPIROS., 1997. A HUMAN DYNAMIC EDUCATION IN A HUMAN DYNAMIC GREECE (summary) . Anthropos, 13: 305 - 337.
ΠΑΡΟΙΚΟΣ NIKOΣ., 1997. ΤΟ ΓΕΛΙΟ, ΤΟ ΚΩΜΙΚΟ, Η ΚΩΜΩΔΙΑ . Άνθρωπος, 13: 338 - 343.
PARIKOS NICKOS., 1997. LOUGHTER, COMIC AND COMEDY (summary) . Anthropos, 13: 338 - 343.
ΒΑΟΣ ZAΦΕΙΡΗΣ., 1997. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ . Άνθρωπος, 13: 344 - 437.
VAOS Ζ., 1997. FAMILY INSTITUTIONS IN MILOS ISLAND (in Greek) . Anthropos, 13: 344 - 437.
ΚΑΛΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ., 1997. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΘΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΣΟ ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ . Άνθρωπος, 13: 438 - 442.
KALLI CHRYSOSTOMOS.., 1997. THE PREPARATION STAGES OF TOOL MAKING IN THE MIDDLE PLEISTOCENE (in Greek) . Anthropos, 13: 438 - 442.
ΚΑΛΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ., 1997. ΕΞΕΛΙΞΗ 'H ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ . Άνθρωπος, 13: 443 - 457.
KALLI CHRYSOSTOMOS.., 1997. EVOLUTION OR CREATION (in Greek) . Anthropos, 13: 443 - 457.
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ IAK., 1997. ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΕΤΟΦΩΛΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ . Άνθρωπος, 13: 458 - 463.
KARACOSTANOGLOU IACOVOS., 1997. AETOFOLIA CAVE IN CARDITSA-THESSALY (in Greek) . Anthropos, 13: 458 - 463.
ΑΤΑΚΤΙΔΗΣ KΩΝ/ΝΟΣ., 1997. Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑ ΑΡΧΙΣΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 20.000 ΧΡΟΝΙΑ . Άνθρωπος, 13: 464 - 465.
ATAKTIDIS CONSTANTINOS., 1997. HUMAN LIFE IN ALMOPIA-MACEDONIA STARTED 20.000 YEARS AGO (in Greek) . Anthropos, 13: 464 - 465.
ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ., 1997. Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ Η “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ”: ΟΙ ΚΑΛΒΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ . Άνθρωπος, 13: 466 - 475.
ANDREIOMENOS GEORGE., 1997. THE CALVIC STUDIES (summary) . Anthropos, 13: 466 - 475.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ NIKOΣ Α., 1997. ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΛΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ . Άνθρωπος, 13: 476 - 478.
POULIANOS Ν. Α., 1997. SOME PRACTICAL, PALEOANTHROPOLOGICAL INSTRUCTIONS IN BRIEF FOR ARCHAEOLOGISTS AND TECHNICIANS OF @ (in Greek) . Anthropos, 13: 476 - 478.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ NIKOΣ Α., 1997. ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠ.ΠΟ . Άνθρωπος, 13: 479 - 512.
POULIANOS Ν. Α., 1997. A NEED FOR MODERNIZATION OF PALEOANTHROPOLOGY IN THE MINISTRY OF CIVILISATION . Anthropos, 13: 479 - 512.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ NIKOΣ Α., 1997. ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ . Άνθρωπος, 13: 513 - 517.
POULIANOS Ν. Α., 1997. A RE-PUBLICATION OF THE PLEIOCENE TOOLS OF PERDIKKAS PTOLEMAIS (in Greek) . Anthropos, 13: 513 - 517.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ NIKOΣ Α., 1997. ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΑΧΡΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ . Άνθρωπος, 13: 518 - 522.
POULIANOS Ν. Α., 1997. 1995: THIRTY FIVE YEARS FROM THE DISCOVERY OF THE SKULL OF THE PETRALONIAN ARCHANTHROPUS (in Greek) . Anthropos, 13: 518 - 522.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ NIKOΣ Α., 1997. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ . Άνθρωπος, 13: 523 - 529.
POULIANOS Ν. Α., 1997. ACCOUNT OF RESEARCHES IN THE PETRALONA CAVE (in Greek) . Anthropos, 13: 523 - 529.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν., 1997. Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Ιστορικό σημείωμα) . Άνθρωπος, 13: 530 - 531.
POULIANOS ARIS N ., 1997. THE EUROPEAN ARCHANTHROPUS FROM PETRALONA CHALKIDIKI (@- (in Greek) . Anthropos, 13: 530 - 531.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ., 1997. ΚΑΣΕΛΑ “ΙΕΡΗ ΚΙΒΩΤΟΣ”. Άνθρωπος, 13: 532 - 535.
STAVROPOULOS COSTAS., 1997. A "HOLY BOX" TRUNK OF LOVE  (summary) . Anthropos, 13: 532 - 535.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ., 1997. ΣΚΕΠΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1996 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ . Άνθρωπος, 13: 536 - 539.
STAVROPOULOS COSTAS., 1997. FRESCOS COVERED WITH LIME IN THE YEAR 1996 IN GREECE (in Greek) . Anthropos, 13: 536 - 539.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1997. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ . Άνθρωπος, 13: 540 - 547.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1997. SCIENTIFIC NEWS (in Greek) . Anthropos, 13: 540 - 547.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ NIKOΣ., 1997. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ: Η ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ . Άνθρωπος, 13: 548 - 552.
KANELOPOULOS ΝΙΚΟS., 1997. BOOK REVIEW: DISTORTION OF REAL RESEARCH  (in Greek) . Anthropos, 13: 548 - 552.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ NIKOΣ., 1997. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ: "ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ, Ο ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ",  Α. Ν. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ, 1993 . Άνθρωπος, 13:  552.
KANELOPOULOS ΝΙΚΟS., 1997. BOOK REVIEW: "SARAKATSANI, THE MOST ANCIENT PEOPLE OF EUROPE", ARIS N. POULIANOS, 1993 . Anthropos, 13:  552.
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π., 1997. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ: "ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ", ΝΙΚΟΣ Α. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ, ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ, 1995. Άνθρωπος, 13: 553 - 554.
DIAMANTIS G. P., 1997. BOOK REVIEW: "LA GROTTA E L' UOMO DI PETRALONA" ("THE CAVE AND THE MAN OF PETRALONA"), N. A. POULIANOS, ISTITUTO DI ANTROPOLOGIA DI FIRENZE, 1995 . Anthropos, 13: 553 - 554.
ΠΑΡΟΙΚΟΣ NIKOΣ., 1997. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ: "ΚΟΠΑΤΣΑΡΑΙΟΙ, ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΤΗ ΡΙΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΝΔΟΥ", ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ,  ΑΘΗΝΑ B1441994. Άνθρωπος, 13: 554.
PAROIKOS Ν., 1997. BOOK REVIEW: "KOPATSAREI, A LIVING PAST BY THE ROOT OF PINDUS MOUNTAIN", DAPHNE POULIANOS, ATHENS 1994 (in Greek) . Anthropos, 13: 554.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν., 1997. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ: "ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ", ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1990 . Άνθρωπος, 13: 556.
POULIANOS ΑRIS N., 1997. BOOK REVIEW: "LIFE AND TRADITION OF SARAKATSANI", E. P. MAKRIS, IOANINA 1990 (in Greek) . Anthropos, 13: 556.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1997. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ: "Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ", ΕΦΗ ΠΟΛΥΓΙΑΝΝΑΚΗ,  ΕΚΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1996 . Άνθρωπος, 13: 556.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1997. BOOK REVIEW: "TH E FAESTOS DISK SPEAKS GREEK", EFI POLYGIANAKI, GEORGIADIS ED. 1996 (in Greek) . Anthropos, 13: 556.
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ., 1997. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ: "ΜΑΥΡΗ ΑΘΗΝΑ, ΟΙ ΑΦΡΟΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ", ΜΑΡΤΙΝ ΜΠΕΡΝΑΛ, ΛΟΝΔΙΝΟ 1987. Άνθρωπος, 13: 557 - 559.
KOTOULAS ΙΟΑΝΝΙS., 1997. BOOK REVIEW: "BLACK ATHENA, THE AFROASIATIC ROOTS OF CLASSICAL CIVILIZATION", MARTIN BERNAL,  LONDON 1987 (in Greek) . Anthropos, 13: 557 - 559.
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π., 1997. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ: "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΟΙΟΙ ΤΟΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΑΝ", ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ, 1995. Άνθρωπος, 13: 559.
DIAMANTIS G. P., 1997. BOOK REVIEW: "ALEXANDER, WHO POISONED HIM", PANDELIS A. TSAOUSOGLOU, 1995 (in Greek) . Anthropos, 13: 559.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1997. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ: "Ο ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ", ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΟΣ, ΕΚΔ. ΔΩΔΩΝΗ 1993. Άνθρωπος, 13: 560.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1997. BOOK REVIEW: WINDMILL IN CYCLADES ISLANDS", Z. VAOS, DODONI ED. 1993. Anthropos, 13: 560.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1997. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ: "ΟΔΥΣΣΕΙΑ", Ζ. Π. ΠΕΤΡΙΔΗΣ . Άνθρωπος, 13: 561.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1997. BOOK REVIEW: "ODYSSEY", Z. P. PETRIDES (in Greek) . Anthropos, 13: 561.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1997. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ:"Η ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΒΑΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ".  ΠΟΛ ΛΑΒΙΟΛΕΤ, Ν. ΥΟΡΚΗ 1994. Anthropos, 13: 562.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1997. BOOK REVIEW: "SUBQUANTUM KINETICS, THE ALCHEMY OF CREATION", PAUL A. LAVIOLETTE, N. YORK 1994 (in Greek) . Anthropos, 13: 562.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1997. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ: "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ "ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΡΗΞΗ", ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ", ΠΟΛ ΛΑΒΙΟΛΕΤ, Ν. ΥΟΡΚΗ 1994. Άνθρωπος, 13: 563.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1997. BOOK REVIEW: "BEYOND THE BIG BAND, ANCIENT MYTH AND THE SCIENCE OF CONTINUOUS CREATION" PAUL A. LAVIOLETTE, N. YORK 1994 (in Greek) . Anthropos, 13: 563.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1997. BOOK REVIEW: "BONES A FORENSIC DETECTIVE'S CASEBOOK", DOUGLAS UBELAKER - HENRY SCAMMEL, N. YORK 1992 (in Greek) . Anthropos, 13: 564.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1997. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ: "ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ. ΑΦΡΙΚΗΣ", ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ, 1990. Άνθρωπος, 13: 565.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1997. BOOK REVIEW: "EVOLUTION OF ENVIRONMENTS AND HOMINIDAE IN THE AFRICAN WESTERN RIFT VALLEY",  VIRGINIA MUSEUM OF NATURAL HISTORY, 1990 (in Greek) . Anthropos, 13: 565.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1997. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ: "ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΟΣ", ΔΥΤΙΚΟΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 1995. Άνθρωπος, 13: 566.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1997. BOOK REVIEW: "EVOLUTIONARY CHANGE AND HETEROCHRONY", WESTERN AUSTRALIAN MUSEUM, 1995 (in Greek) . Anthropos, 13: 566.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1997. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ: "ΙΕΡΑΞ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ", ΜΠΙΛΜΠΑΟ 1993. Άνθρωπος, 13: 567.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1997. BOOK REVIEW: "HALKON (FALKON), REVISTA DE CULTURA GRIEGA", BILBAO 1993 (in Greek) . Anthropos, 13: 567.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1997. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ: "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ", 1992. Άνθρωπος, 13: 567.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1997. BOOK REVIEW: "ARCHITECTURAL ANTHROPOLOGY", 1992 (in Greek) . Anthropos, 13: 567.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν., 1997. Η ΓΝΩΣΗ ΣΕ ΑΓΓΛΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΧΕΡΙΑ,  ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΑΡΑΣ Bunney  ΓΙΑ ΤΗ "ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ" ΤΟΥ ΑΛΑΝ ΓΟΥΟΚΕΡ . Άνθρωπος, 13: 568.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1997. BOOK REVIEW: "OCCLUSION AND ORTHODONTICS", J. P. LOMBARDAS, ATHENS 1995. Anthropos, 13: 568 - 574.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1997. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ: "ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ", Ι. ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ, ΑΘΗΝΑ 1995. Άνθρωπος, 13: 568 - 574.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1997. Η ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ, Α' ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Άνθρωπος, 13: 574 - 577.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1997. ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ . Άνθρωπος, 13: 579 - 593.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1997. OBITUARIES (in Greek) . Anthropos, 13: 579 - 593.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1997. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ . Άνθρωπος, 13: 594 - 628.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1997. COURT DECISIONS (in Greek). Anthropos, 13: 594 - 628.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1997. Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος, 13: 622 - 625.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1997. SARIJIANNIDIS'S OATH ON THE DISCOVERY OF THE ARCHANTHROPUS OF PETRALONA (in Greek). Anthropos, 13: 622 - 625.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1997. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Άνθρωπος, 13: 625 - 628.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1997. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ. Άνθρωπος, 13: 629 - 640.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1997. ΕΙΔΗΣΕΙΣ. Άνθρωπος, 13: 641 - 642.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1997. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ. Άνθρωπος, 13: 643 - 644.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1997. ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος, 13: 645.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1997. A.A.G'S ACHIEVEMENTS IN THE RESEARCHES OF THE PETRALONA CAVE (in Greek). Anthropos, 13: 645 - 648.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1997. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ. Άνθρωπος, 13: 649.

 

    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                         RETURN TO THE CONTENTS