Η ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ      1986   THE YEARBOOK ANTHROPOS

ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ (Α. Πουλιανός) 1986 ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΑΣ Άνθρωπος,  11: 1 - 2
ANTHROPOS-ED. BOARD (ANP) 1986 TO CONTINUE OUR RESEARCHES (in Greek) Anthropos,  11: 1 - 2
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ (Τσιάμης και λοιποί) 1986 ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ 5279 / 1985 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ Άνθρωπος,  11: 3 - 9
ANTHROPOS-ED. BOARD (ANP) 1986 COURT DECISION (in Greek). Anthropos,  11: 3 - 9
ANTHROPOS-ED. BOARD (Aris N. Poulianos) 1986 APPEAL BY ANTHROPOLOGISTS AT THEIR XI WORLD CONGRESS AGAINST NUCLEAR WAR Anthropos,  11: 10
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ (Α. Πουλιανός) 1986 ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΧΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Άνθρωπος,  11: 11 - 12
PROTSCH R. 1986 A LETTER TO A.A.G. Anthropos,  11: 13
ΠΡΟΤΣ P. 1986 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΣ ΣΤΗΝ Α.Ε.Ε. Άνθρωπος,  11: 13
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ A. 1986 ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ Άνθρωπος,  11: 14 - 22
POULIANOS  ARIS 1986 THE STATURE OF THE PETRALONIAN ARCHANTHROPUS (summary) Anthropos,  11: 14 - 22
GUANJUN SHEN - YOKOYAMA YUJI 1986 Th-2230/U-234 DATING OF PETRALONA SPELAEOTHEMS Anthropos,  11: 23 - 40
ΓΚΟΥΑΝΖΟΥΝ  ΣΕΝ - ΓΙΟΚΟΥΑΜΑ ΓΙΟΥΤΖΙ 1986 ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΕΙΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ Th-230/ U-234 Άνθρωπος,  11: 23 - 40
PAPASTEFANOU C. - MANOLOPOULOU M. - SAVVIDES E. - CHARALAMBOUS St. 1986 DOSE RATE MEASUREMENTS IN PETRALONA CAVE FOR ARCHANTHROPUS DATING Anthropos,  11: 41 - 48
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ K., ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ M., ΣΑΒΒΙΔΗ  E. και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Στ. 1986 ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΥ Άνθρωπος,  11: 41 - 48
POULIANOS N. 1986 OSTEOLOGICAL DATA OF THE LATE-PLEIOCENE ELEPHANT OF PERDIKKAS Anthropos,  11: 49 - 80
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ N. 1986 ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΥΣΤΕΡΟΠΛΕΙΟΚΑΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ Άνθρωπος,  11: 49 - 80
PEETERS HANS. 1986 DESCRIPTION OF THE HUMAN PARIETAL FROM ZOELEN (THE NETHERLANDS) Anthropos,  11: 81 - 89
ΠΕΕΤΕΡΣ XANΣ. 1986 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟΥ ΟΣΤΟΥ ΑΠΌ ΝΕΑΝΤΕΡΤΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ Άνθρωπος,  11: 81 - 89
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ A. και ΠΟΥΛΙΑΝΟΣN. 1986 ΑΧΝΑΡΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ Άνθρωπος,  11: 90 - 93
POULIANOS  Α. & POULIANOS N. 1986 "PRINT" OF A FLOWER IN PETRALONA CAVE (summary) Anthropos,  11: 90 - 93
STRUHAL EUGEN 1986 ADAPTATION OF THE LATE-PTOLEMAIC PERIOD POPULATION OF ABUSIR (EGYPT) Anthropos,  11: 94 - 103
ΣΤΡΟΥΧΑΛ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1986 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΟΥΖΙΡ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΚΗ - ΠΤΟΛΕΜΑΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟ(ΑΙΓΥΤΟΣ) Άνθρωπος,  11: 94 - 103
DESALVO F. - PETTENER  D. - TOMASINI I. 1986 MULTIVARIATE ANALYSIS OF ABO AND Rh GENE FREQUENCY VARIATIONS IN THE PROVINCE OF BOLOGNA Anthropos,  11: 104 - 110
ΝΤΕΣΑΛΒΟ Φ. - ΠΕΤΤΕΝΕΡ ΝΤ. - ΤΟΜΑΣΙΝΙ Ι. 1986 ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΒΟ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ  Rh ΣΤΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΤΗΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑΣ Άνθρωπος,  11: 104 - 110
PETTENER D. - MARTUZZI  F. -VERONESI - LUCCHETI E. - S. DE IASIO. 1986 GENE FREQUENCY DISTRIBUTION IN NORTHERN SARDINIA Anthropos,  11: 111 - 118
ΠΕΤΤΕΝΕΡ ΝΤ. -  ΜΑΡΤΟΥΖΗ Φ. - ΒΕΡΟΝΕΣΗ - ΛΟΥΣΕΤΙ  Ε. - Σ. ΝΤΕ ΙΑΣΙΟ 1986 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗ Β. ΣΑΡΔΗΝΙΑ Άνθρωπος,  11: 111 - 118
KLEMENTA J. 1986 VARIABILITY OF THE TOES’ LENGTH IN THE DIGITAL FORMULAS OF THE MORAVIAN POPULATION Anthropos,  11: 119 - 124
ΚΛΕΜΕΝΤΑ TΖ. 1986 ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΦΟΡΜΟΥΛΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΡΑΒΙΑΣ Άνθρωπος,  11: 119 - 124
BECKER J. 1986 MODERN STUDIES OF HUMAN SKELETAL REMAINS IN HISTORICAL RESPECTIVE Anthropos,  11: 125 - 150
ΜΠΕΚΕΡ TZ. 1986 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Άνθρωπος,  11: 125 - 150
SKIADAS CHR. 1986 SOME NOTES ON THE INNOVATION DIFFUSION PROCESS Anthropos,  11: 151 - 155
ΣΚΙΑΔΑΣ XΡΗΣΤΟΣ 1986 ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Άνθρωπος,  11: 151 - 155
GRAY G. & GRAY P. 1986 MESOLITHIC CULTURE: ITS GENESIS AND CLIMAX Anthropos,  11: 156 - 173
ΓΚΡΕΪ TZ. και ΓΚΡΕΪ Π. 1986 Η ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ Άνθρωπος,  11: 156 - 173
DIMITRAKOPOULOS R. & CHANGKAKOTI AMARENDRA 1986 A STABLE ISOTOPE STUDY OF PETRALONA CAVE Anthropos,  11: 174 - 185
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ρ. - ΤΣΙΑΝΓΚΑΚΟΤΙ Α. 1986 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ Άνθρωπος,  11: 174 - 185
ΑΤΑΚΤΙΔΗΣ K. 1986 ΑΝ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΜΙΛΟΥΣΑΝ. Άνθρωπος,  11: 186 - 197
ATAKTIDES K. 1986 ROCK ENGRAVINGS IN KAVALA (summary) Anthropos,  11: 186 - 197
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ (Α. Πουλιανός) 1986 ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΩΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟ Άνθρωπος,  11: 198 - 199
ANTHROPOS - ED. BOARD 1986 A JUSTIFICATION OF OUR DATING FOR THE ARCHANTHROPUS (in Greek) Anthropos,  11: 198 - 199
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ (Α. Πουλιανός) 1986 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Άνθρωπος,  11: 199
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ (Α. Πουλιανός) 1986 ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Άνθρωπος,  11: 200
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ (Α. Πουλιανός) 1986 ΑΡΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ ΜΑΣ Άνθρωπος,  11: 200
Frisch J. 1986

To the New Worker Editor...

Anthropos,  11: 201
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ (Α. Πουλιανός) 1986 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ Άνθρωπος,  11: 202-203

 

    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                         RETURN TO THE CONTENTS