Η ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ      1983     THE YEARBOOK ANTHROPOS

ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1983. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άνθρωπος,  10: 1 - 2.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1983. THE GREEK PRIME MINISTER ADDRESSΕS TO THE ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION OF GREECE (in Greek) . Anthropos,  10: 1 - 2.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1983. RESOLUTION OF THE III EUROPEAN ANTHROPOLOGICAL CONGRESS. Anthropos,  10: 3 - 4.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1983. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 3ου ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ. Άνθρωπος,  10: 3 - 4.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1983. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Α΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ. Άνθρωπος,  10: 5 - 6.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1983. RESOLUTION OF THE FIRST PANHELLENIC CONGRESS OF ANTHROPOLOGY (in Greek) . Anthropos,  10: 5 - 6.
PROTSCH R., 1983. TWO LETTERS TO A.A.G. Anthropos,  10: 7 - 11.
ΠΡΟΤΣ Ρ., 1983. ΔΥΟ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Ε.Ε. Άνθρωπος,  10: 7 - 11.
MURRIL R. I., 1983. ON THE DATING OF THE FOSSIL HOMINID PETRALONA SKULL. Anthropos,  10: 12 - 15.
ΜΟΥΡΡΙΛ Ρ. Ι., 1983. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΣ ΚΡΑΝΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  10: 12 - 15.
KURTEN ΒJORN., 1983. THE AGE OF PETRALONA MAN. Anthropos,  10: 16 - 17.
ΚΟΥΡΤΕΝ ΜΠΓΙΟΡΝ., 1983. Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  10: 16 - 17.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1983. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ. Άνθρωπος,  10: 18.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1983. A REPLY TO SLANDERERS (in Greek). Anthropos,  10: 18.
ΜΑΚΡΗΣ Θ. Κ., 1983. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Ε. Άνθρωπος,  10: 19 - 46.
MAKRIS TH. K., 1983. REPORT ON THE MANAGEMENT CONTROL OF A.A.G. Anthropos,  10: 19 - 46.
POULIANOS A. N., 1983. ON THE STRATIGRAPHY AND DATING OF PETRALONIAN MAN. Anthropos,  10: 49 - 52.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν., 1983. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Άνθρωπος,  10: 49 - 52.
KURTEN  ΒJORN., 1983. FAUNAL SEQUENCE IN PETRALONA CAVE. Anthropos,  10: 53 - 59.
ΚΟΥΡΤΕΝ  MΠΓΙΟΡΝ., 1983. Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  10: 53 - 59.
STOUT  SAM., 1983. THE APPLICATION OF HISTOMORPHOMETRIC ANALYSIS TO ANCIENT SKELETAL REMAINS. Anthropos,  10: 60 - 71.
ΣΤΟΥΤ ΣΑΜ., 1983. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΜΟΡΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ. Άνθρωπος,  10: 60 - 71.
ROWLET R. M., 1983. THERMOLUMINESCENCE (TL) COMPARATIVE TESTS ON PETRALONA BONES. Anthropos,  10: 72 - 73.
ΡΟΟΥΛΕΤ Ρ. Μ., 1983. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  10: 72 - 73.
POULIANOS ΝΙCKOS A., 1983. BIOSTRATIGRAPHY AND TOOL DISTRIBUTION IN PETRALONA CAVE. Anthropos,  10: 74 - 87.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Α., 1983. ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΜΗ "Β" ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  10: 74 - 87.
VAN VARK GERRIT N., 1983. ON THE PHYLOGENETIC POSITION OF THE PETRALONA SKULL. Anthropos,  10: 88 - 92.
ΒΑΝ ΒΑΡΚ ΓΚΕΡΡΙΤ Ν., 1983. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  10: 88 - 92.
GAWARECKI S. L. - NAIRN A.E. M. - PERRY S. K. - POULIANOS A. N., 1983. PALAEOMAGNETIC STUDIES ON PERDIKKA ELEPHANT SECTION SEDIMENTS. Anthropos,  10: 93 - 104.
ΓΚΑΒΑΡΕΚΗ  Σ. Λ. - ΝΕΡΝ  Α. Ε. Μ. - ΠΕΡΡΥ Σ. Κ. - ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ  Α. Ν., 1983. ΠΑΛΑΙΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ. Άνθρωπος,  10: 93 - 104.
KRETZOI  ΜΙΚLOS., 1983. HUMAN ORIGINS: AFRICA OR ASIA. Anthropos,  10: 105 - 110.
ΚΡΕΤΣΟΪ  ΜΙΚΛΟΣ., 1983. Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: ΑΦΡΙΚΗ Ή ΑΣΙΑ. Άνθρωπος,  10: 105 - 110.
CHIARELLI  Β. - STANYON  R., 1983. MANS’ PLACE IN NATURE. Anthropos,  10: 111 - 125.
ΤΣΙΑΡΕΛΛΙ  ΜΠ. - ΣΤΑΝΥΟΝ  Ρ., 1983. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΗ. Άνθρωπος,  10: 111 - 125.
QUIATT  P. - KELSO  J., 1983. HOUSEHOLD ECONOMICS IN THE PLIOCENE. Anthropos,  10: 126 - 142.
ΚΙΟΥΑΤ  Π. - ΚΕΛΣΟ  ΤΖ., 1983. ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΟ. Άνθρωπος,  10: 126 - 142.
MAGORI  C. C. - DAY  M. N., 1983. AN EARLY HOMO SAPIENS SKULL FROM THE NGALOMBA BEDS, LAETOLI, NORTHERN TANZANIA. Anthropos,  10: 143 - 183.
ΜΑΓΚΟΡΙ  K. K. - ΝΤΕΗ  M. N., 1983. ΚΡΑΝΙΟ ΠΡΩΙΜΟΥ HOMO SAPIENS ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΟΥ ΝΓΚΑΛΟΜΠΑ ΣΤΟ ΛΑΕΤΟΛΙ ΤΗΣ Β. ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ. Άνθρωπος,  10: 143 - 183.
DE STEFANO G. F. -HAUSER  A. -GUIDOTTI - ROSSI A., 1983. INTER-OBSERVER VARIABILITY IN THE INTERPRETATION OF THE “DISCRETE” CHARACTERS OF THE SKULL. Anthropos,  10: 184 - 194.
ΝΤΕ ΣΤΕΦΑΝΟ  Γ. Φ. -ΧΟΣΕΡ  Α. -ΓΚΙΝΤΟΤΤΙ - ΡΟΣΣΙ  Α., 1983. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ" ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ" ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ. Anthropos,  10: 184 - 194.
GENOVES SANTIAGO., 1983. HUMAN EVOLUTION AND HUMAN BEHAVIOR. Anthropos,  10: 195 - 204.
ΓΕΝΟΒΕ ΣΑΝΤΙΑΓΟ., 1983. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Άνθρωπος,  10: 195 - 204.
GRAY G. K., 1983. BEHAVIOUR DURING HOMINISATION. Anthropos,  10: 205 - 216.
ΓΚΡΕΪ TZ. K., 1983. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΠΟΙΗΣΗ. Άνθρωπος,  10: 205 - 216.
TELALIAN-KYRKOSTAS M. C., 1983. A PALAEOECOLOGICAL MODEL FOR OURANOPITHECUS MACEDONIENSIS. Anthropos,  10: 217 - 235.
ΤΕΛΑΛΙΑΝ-ΚΥΡΚΩΣΤΑ M., 1983. ΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΠΙΘΗΚΟ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ. Άνθρωπος,  10: 217 - 235.
KOURTOVIK D., 1983. HOMINIZATION AND THE LOSS OF THE OAESTRUS. Anthropos,  10: 236 - 243.
ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ., 1983. Η ΑΝΘΡΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΣΤΡΟΥ. Άνθρωπος,  10: 236 - 243.
SPERBER J., 1983. A PROBABLE DISEASE MODEL FOR HOMINID EVOLUTION AND SITE LOCATION. Anthropos,  10: 244 - 256.
ΣΠΕΡΜΠΕΡ Γ., 1983. ENA ΠΙΘΑΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΔΩΝ . Άνθρωπος,  10: 244 - 256.
MOIGNE Α. Μ., 1983. MACROFAUNA OF THE PREHISTORIC SITE: LA CAUNE DE L’ ARAGO TAUTAVEL FRANCE. Anthropos,  10: 257 - 260.
ΜΟΥΑΝ Α. Μ., 1983. Η ΜΑΚΡΟΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ: ΛΑ ΚΟΝ ΝΤΕ Λ'ΑΡΑΓΚΟ, ΤΟΤΑΒΕΛ, ΓΑΛΛΙΑ. Άνθρωπος,  10: 257 - 260.
LEBEDINSKAYA G. V., 1983. LA RECONSTRUCTION ANTHROPOLOGIQUE PLASTIQUE. Anthropos,  10: 261 - 268.
ΛΕΜΠΕΝΤΙΝΣΚΑΓΙΑ TZ. B., 1983. Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ. Άνθρωπος,  10: 261 - 268.  
MINKOV  TSVETAN., 1983. ANTHROPOLOGO-ODONTOLOGICAL TYPES OF THE CONTEMPORARY BULGARIAN POPULATION. Anthropos,  10: 269 - 270.
ΜΙΝΚΟΒ ΤΣΒΕΤΑΝ., 1983. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. Άνθρωπος,  10: 269 - 270.
EGUIA Ε. - C. DE LA RUA - Ma BASABE J., 1983. EVALUATION OF SEXUAL DIMORPHISM OF BASQUE SKULL. Anthropos,  10: 271 - 286.
ΕΓΚΟΥΙΑ E. - Κ. ΝΤΕ ΛΑ ΡΙΑ - Μα ΜΠΑΣΑΜΠ TZ., 1983. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΜΟΡΦΙΣΜΟΥ ΤΩΝ  ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΒΑΣΚΙΚΑ ΚΡΑΝΙΑ. Άνθρωπος,  10: 271 - 286.
EGUIA Ε. - C. DE LA RUA - Ma BASABE J., 1983. ESTIMATION OF AGE FROM CRANIAL SUTURE CLOSURE IN BASQUE POPULATION. Anthropos,  10: 287 - 304.
ΕΓΚΟΥΙΑ E. - Κ. ΝΤΕ ΛΑ ΡΙΑ - Μα ΜΠΑΣΑΜΠ TZ., 1983. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑΚΗ ΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΒΑΣΚΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ. Άνθρωπος,  10: 287 - 304.
ORUE J. M. - C. DE LA RUA - Ma BASABE J., 1983. ANTHROPOLOGICAL STUDIES OF THE MANDIBLE IN THE BASQUE POPULATION. Anthropos,  10: 305 - 315.
ΟΡΙΕ TZ. M.- Κ. ΝΤΕ ΛΑ ΡΙΑ - Μα ΜΠΑΣΑΜΠ TZ., 1983. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΣΙΑΓΩΝΑΣ ΣΤΟΝ ΒΑΣΚΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ. Άνθρωπος,  10: 305 - 315.
HARVEY  ROBIN  G., 1983. THE GENETIC CONSEQUENCES OF INDOEUROPEAN MIGRATIONS: THE POSSIBLE SURVIVAL OF ANCIENT GENES IN AN EAST BALTIC POPULATION. Anthropos,  10: 317 - 328.
ΧΑΡΒΕΪ  ΡΟΜΠΙΝ  Γ., 1983. ΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΝ: Η ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΈΝΑΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝ. ΒΑΛΤΙΚΗΣ. Άνθρωπος,  10: 317 - 328.
SZATHMARY   LASZLO., 1983. IMMIGRANT AND AUTOCHTHONOUS COMPONENTS DURING THE TRANSITION PERIOD BETWEEN THE MESOLITHIC AND THE EARLY NEOLITHIC IN THE CARPATHIAN BASIN AND THE BALKANS. Anthropos,  10: 329 - 340.
ΖΑΤΜΑΡΙ   ΛΑΖΛΟ., 1983. ΕΠΙΜΕΙΞΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ  ΚΑΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. Άνθρωπος,  10: 329 - 340.
GERASIMOVA  R., 1983. SOME OBSERVATIONS ON THE POPULATION OF THE NORTH COAST OF THE BLACK SEA. Anthropos,  10: 341 - 343.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΒΑ  Ρ., 1983. ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Άνθρωπος,  10: 341 - 343.
HERSHKOVITZ   I. - KOBYLIANSKY  E. - ARENSBURG  B., 1983. MIGRATION AND BIOLOGICAL ISOLATION OF HUMAN POPULATIONS. Anthropos,  10: 344 - 356.
ΧΕΡΣΚΟΒΙΤΣ I., ΚΟΜΠΙΛΙΑΝΣΚΙ E., ΑΡΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ  MΠ., 1983. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ. Άνθρωπος,  10: 344 - 356.
HUIZINGA  J., 1983. ADAPTIVE MECHANISMS IN CONTEMPORARY MAN. Anthropos,  10: 358 - 364.
ΧΟΥΙΖΙΝΓΚΑ  TZ., 1983. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Άνθρωπος,  10: 358 - 364.
KOMENDA  S. - KLEMENTA  J., 1983. EVALUATION OF THE ADEQUATE BODY MASS: MODIFIED APPROACH. Anthropos,  10: 365 - 369.
ΚΟΜΕΝΤΑ  Σ., ΚΛΕΜΕΝΤΑ  ΤΖ., 1983. EKTIMΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Άνθρωπος,  10: 365 - 369.
SCHLIWA R. - GILBERT K. - WALTER H. -TSAKALOS G. - DANEWITZ ANGELA., 1983. SEROLOGIC-GENETICAL INVESTIGATIONS ON THE POPULATIONS OF THE N. AEGEAN SEA. Anthropos,  10: 370 - 375.
ΣΚΛΗΒΑ Ρ. - ΓΚΙΛΜΠΕΡΤ Κ. - ΓΟΥΟΛΤΕΡ Χ. - ΤΣΑΚΑΛΟΣ Γ. - ΝΤΑΝΕΒΙΤΣ ΑΝΤΖΕΛΑ., 1983. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΟΥ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ. Άνθρωπος,  10: 370 - 375.
DE CASTRO E ALMEIDA  Μ. Ε. - LUIS LOPES., 1983. ADAPTIVE FEATURES OF THE BUSHMEN INHABITING SAVANNA COUNTRY (ANGOLA). Anthropos,  10: 376- 382.
ΝΤΕ ΚΑΣΤΡΟ Ε ΑΛΜΕΪΝΤΑ  Μ. Ε., ΛΟΠΕΣ Λ., 1983. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΣΜΑΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗ ΣΑΒΑΝΑ ΤΗΣ ΑΝΓΚΟΛΑ. Άνθρωπος,  10: 376 - 382.
EL-NOFELY ΑLY., 1983. SKINFOLD THICKNESS IN RELATION TO ETHNICITY, SEX, AGE AND SITE IN EGYPTIAN NUBIANS. Anthropos,  10: 383 - 392.
ΕΛ  ΝΟΦΕΛΙ  ΑΛΙ., 1983. ΠΑΧΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΦΥΛΟ, ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΟΥΒΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Άνθρωπος,  10: 383 - 392.
PAGEZY HELENE., 1983. THE ATTITUDE OF THE NTOMBA SOCIETY TOWARDS THE PRIMIPAROUS WOMAN. Anthropos,  10: 393 - 403.
ΠΑΓΚΕΖΗ  ΕΛΕΝΗ., 1983. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΝΤΟΜΠΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ  ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ., Άνθρωπος,  10: 393 - 403.
RING Β. - HERSHKOVITZ  Ι. Η. - KOBYLIANSKY Ε. - ARENSURG Β., 1983. BIOCULTURAL ADAPTATION OF CAUTERIZATION IN S. SINAI BEDOUIN TRIBES. Anthropos,  10: 404 - 414.
ΡΙΝΓΚ ΜΠ. - ΧΕΡΣΚΟΒΙΤΣ Ι. Χ. - ΚΟΜΠΥΛΙΑΝΣΚΗ  Ε. -ΑΡΕΝΣΟΥΡΓΚ ΜΠ., 1983. ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΦΥΛΕΣ ΒΕΔΟΥΙΝΩΝ ΤΟΥ Ν. ΣΙΝΑ. Άνθρωπος,  10: 404 - 414.
D’ UDEKEM- D’ ACOZ-GEVERS  Μ., 1983. REGRESSION COEFFICIENTS. Anthropos,  10: 415 - 418.
ΝΤ'ΟΥΝΤΕΚΕΜ - ΝΤ'ΑΚΟΖ-ΓΚΕΒΕΡΣ  Μ., 1983. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗΣ. Άνθρωπος,  10: 415 - 418.
BACHVAROVA  Μ. - PETROV  Ι., 1983. MENARCHE AND PELVIS DIMENSIONS OF FEMALE UNIVERSITY STUDENTS FROM PLOVDIV. Anthropos,  10: 419 - 425.
ΜΠΑΣΒΑΡΟΒΑ  Μ., ΠΕΤΡΟΒ  Ι., 1983. ΕΜΜΗΝΟ ΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΒΝΤΙΒ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. Άνθρωπος,  10: 419 - 425.
HEET Η. L., 1983. DERMATOGLYPHICS OF THE GREEKS. Anthropos,  10: 426 - 437.
ΧΗΤ X. Λ., 1983. ΔΕΡΜΑΤΟΓΛΥΦΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άνθρωπος,  10: 426 - 437.
ROEDE  ΜΑCHTEL., 1983. SECULAR TRENDS: A CASE OF ADAPTATION? (summary). Anthropos,  10: 438.
ΡΟΕΝΤ MAΣΤΕΛ., 1983. ΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ; Άνθρωπος,  10: 438.
ΖΕΡΒΟΣ ΣΠ. Π., 1983. ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. Άνθρωπος,  10: 441 - 442.
ZERVOS  SPIROS P., 1983. AN OPEN LETTER TO THE PRIME MINISTER MR A. PAPANDREOU (in Greek). Anthropos,  10: 441 - 442.
ΠΑΤΜΙΟΣ E. N., 1983. ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ. Άνθρωπος,  10: 443 - 449.
PATMIOS E. N., 1983. PHOTOGRAMMETRIC METHODOLOGY IN CAVE STUDY (in Greek). Anthropos,  10: 443 - 449.
GRAY G. K., 1983. A PERDIKKAS KILL SCENARIO. Anthropos,  10: 450 - 451.
ΓΚΡΕΪ TZ. K., 1983. ΕΝΑ (ΣΕΝΑΡΙΟ) ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ). Άνθρωπος,  10: 450 - 451.
GRAY G. K., 1983. ORIGIN AND ROLE OF BONE AND STONE INDUSTRIES. Anthropos,  10: 452 - 462.
ΓΚΡΕΪ TZ. K., 1983. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΘΟΥ. Άνθρωπος,  10: 452 - 462.
POULIANOS N. A., 1983. BONE TOOLS FROM PETRALONA CAVE. Anthropos,  10: 463 - 482.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Α., 1983. ΤΑ ΟΣΤΕΪΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  10: 463 - 482.
ΑΝΔΡΕΪΚΟΣ ΑΝΔΡ., 1983. ΜΕΙΟ-ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΟΛΙΘΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άνθρωπος,  10: 483 - 498.
ANDREIKOS ANDREAS G., 1983. MIO-PLEIOCENE LITHIC TOOL SYSTEMS IN THE AEGEAN BASIN. Anthropos,  10: 483 - 498.
KORKUTI M., 1983. NEW DATA ABOUT THE MIDDLE AND UPPER PALAEOLITHIC IN ALBANIA. Anthropos,  10: 499 - 508.
ΚΟΡΚΟΥΤΙ M., 1983. ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ. Άνθρωπος,  10: 499 - 508.
ΝΤΑΡΛΑΣ ANΔΡ., 1983. ΛΙΘΟΤΕΧΝΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ. Άνθρωπος,  10: 509 - 512.
DARLAS ANDREAS., 1983. STONE ART OF MIDDLE PALAEOLITHIC IN PELOPONNESE (in Greek). Anthropos,  10: 509 - 512.
ΣΑΜΨΩΝ ΑΔ., 1983. ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ. Άνθρωπος,  10: 513 - 528.
SAMSON AD., 1983. PALAEOHELLADIC GRAVES OF MANIKA, EUBOEA (in Greek). Anthropos,  10: 513 - 528.
ΣΠΥΡΟΥ Π., 1983. ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ. Άνθρωπος,  10: 529 - 532.
SPIROU P., 1983. ABOUT IDEOLOGICAL PHENOMENA IN PRECLASSIC ANTIQUITY (in Greek). Anthropos,  10: 529 - 532.
MYRIANTHOPOULOS ΜΑRINA., 1983. A METHODOLOGICAL APPRAISAL OF ALTERNATE LANGUAGE ACQUISITION MODELS. Anthropos,  10: 533 - 538.
ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ., 1983. ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Άνθρωπος,  10: 533 - 538.
SEREMETAKIS NADIA- CONSTANTINA., 1983. INNER MANI: CLAN AGAINST THE STATE. Anthropos,  10: 539 - 564.
ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ NANTIA- KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ., 1983. ΜΕΣΑ ΜΑΝΗ: Η ΠΑΤΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Άνθρωπος,  10: 539 - 564.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ., 1983. ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. Άνθρωπος,  10: 565 - 569.
PAPADOPOULOS G., 1983. NEED FOR A NEW TERMINOLOGY FOR THE SCIENCES OF MAN (summary). Anthropos,  10: 565 - 569.
CHAIB-EDDOUR  K., 1983. PREMIERS INDICES D’ ELEVAGE DANS LA VALEE DE LA LEMANCE (summary). Anthropos,  10: 570.
ΚΕΜΠ - ΕΝΤΟΥΡ K., 1983. ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΗΣ ΛΕΜΑΝΣ. Άνθρωπος,  10: 570.
ΤΟΥΡΑΛΗ-ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ  Z., 1983. Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΩΝ “ΚΑΝΑΚΑΡΗΔΩΝ”. Άνθρωπος,  10: 571 - 579.
TOURALI-TSATSOULI  Z., 1983. THE TRADITIONAL COSTUME OF KANAKARIDES (KASSOS ISLAND). Anthropos,  10: 571 - 579.
ΤΣΕΝΟΓΛΟΥ  E., 1983. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ). Άνθρωπος,  10: 580 - 586.
TSENOGLOU  E., 1983. RESIDENTIAL PLACE AND SOCIAL STRUCTURES IN KASTELLORIZO ISLAND, DODECANESE (in Greek). Anthropos,  10: 580 - 586.
SORDINAS AUG., 1983. THE UTILIZATION OF HISTORICAL DOCUMENTS IN ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS: THE CASE OF WATER MILLS ON THE ISLAND CORFU - GREECE. Anthropos,  10: 587 - 627.
ΣΟΡΔΙΝΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ., 1983. Η ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Άνθρωπος,  10: 587 - 627.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1983. CHRONICLE OF THE III EUROPEAN CONGRESS OF ANTHROPOLOGY. Anthropos,  10: 628.
BAHN PAUL G., 1983. MEDITERRANEAN PASTORALISM, PAST AND PRESENT: BOOK REVIEW OF "L' ELEVAGE EN MEDITERRANEE OCCIDENTALE" AND OF "ECOLOGIE DE LA VALEE D' OSSAU". Anthropos,  10: 629 - 637.
ΜΠΑΝ Π., 1983. Ο ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΆ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ: ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ "Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟ" ΚΑΙ "ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΟΣΣΟ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΑΙΑ", ΕΚΔ. C.N.R.S 1977-78. Άνθρωπος,  10: 629 - 637.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1983. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ. Άνθρωπος,  10: 638 - 640.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1983. ΑΡΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ. Άνθρωπος,  10: 640.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1983. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ. Άνθρωπος,  10: 641.

 

    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                         RETURN TO THE CONTENTS