Η ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ   - 3o Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ανθρωπολογίας

  Μέρος ΙΙΙ - 1982 -Part IIΙ

  THE YEARBOOK ANTHROPOS - 3rd European Congress of Antropology  

 EIBEN OTTO G., 1982. THE OLYMPIC IDEA AND VARIATIONS OF HUMAN PHYSIQUE. Anthropos,  9: 47.
ΕΪΒΕΝ ΟΤΤΟ Γ., 1982. Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ. Άνθρωπος,  9: 47.
AGREZ  F. - BRAVNICAR M. -ELSNER B.  -PISTOTNIC B., 1982. THE EFFECTS OF SPORT TRAINING ON MORPHOLOGICAL STATUS. Anthropos,  9: 48.
ΑΓΚΡΕΖ Φ.  -ΜΠΡΑΒΝΙΚΑΡ  Μ. -ΕΛΣΝΕΡ   ΜΠ. -ΠΙΣΤΟΤΝΙΚ  ΜΠ., 1982. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Άνθρωπος,  9: 48.
BIELICKI TADEUSZ  -CHARZEWSKI JANUSZ., 1982. BODY HEIGHT AND SOCIAL MOBILITY. Anthropos,  9: 48.
ΜΠΙΕΛΙΣΚΙ ΤΑΝΤΕΟΥΖ ,ΣΑΡΖΕΦΣΚΙ ΓΙΑΝΟΥΖ ., 1982. ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. Άνθρωπος,  9: 48.
TOMAZO-RAVNIK  TATJANA., 1982. SECULAR TREND IN SLOVENIA AND LJUBJANA FROM 1936 TO 1981 IN SCHOOL CHILDREN. Anthropos,  9: 49.
ΤΟΜΑΖΟ-ΡΑΒΝΙΚ  ΤΑΤΙΑΝΑ., 1982. ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 1936 ΩΣ ΤΟ 1981. Άνθρωπος,  9: 49.
UYTTERSCHAUT  HILDE., 1982. EQUALITY AND INEQUALITY OF VARIANCE-COVARIANCE MATRICES IN THE SEX AND RACE DIAGNOSIS OF HUMAN SKULLS. Anthropos,  9: 49.
ΟΥΙΤΤΕΡΣΟΤ  ΧΙΛΝΤ ., 1982. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΡΑΝΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ. Άνθρωπος,  9: 49.
WALANSKI  NAPOLEON ., 1982. GROWTH AND DEVELOPMENT IN MAN BIOINDICATOR OF ADAPTION, ADAPTABILITY AND ECOSENSITIVITY. Anthropos,  9: 50.
ΒΑΛΑΝΣΚΙ  ΝΑΠΟΛΕΟΝ ., 1982. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ,ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ. Άνθρωπος,  9: 50.
KOMENTA  S. - KLEMENTA  J., 1982. EVALUATION OF ADEQUATE BODY MASS: MODIFIED APPROACH. Anthropos,  9: 51.
ΚΟΜΕΝΤΑ  Σ., ΚΛΕΜΕΝΤΑ Τ., 1982. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Άνθρωπος,  9: 51.
GREDELJ  MARIJAN-MOMIROVIC KONSTANTIN  -HOSEK ANKICA ., 1982. RELATIONS OF MORPHOLOGICAL TAXA FORMED ON BASIS OF COGNITIVE ABILITIES. Anthropos,  9: 51.
ΓΚΡΕΝΤΕΛΙ  ΜΑΡΙΓΙΑΝ ,ΜΟΜΙΡΟΒΙΤΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ ,ΧΟΣΕΚ ΑΝΚΙΤΣΑ ., 1982. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Άνθρωπος,  9: 51.
SCHLIWA  R.-WALTER  H.  -TSIAKALOS G., 1982. INVESTIGATIONS OF THE POPULATION GENETICS OF Hb S, THALASSEMIA AND G-6-PD DEFICIENCY IN GREECE. Anthropos,  9: 52.
ΣΚΛΗΒΑ  Ρ. - ΓΟΥΟΛΤΕΡ  Χ. -ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ  Γ., 1982. ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ Hb S, ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ G-6-PD ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Άνθρωπος,  9: 52.
GILBERT K.-WALTER H.  -TSIAKALOS G.- DANNEWITZ  ANGELA., 1982. SEROLOGIC- GENETICAL INVESTIGATIONS ON THE POPULATION OF THE NORTHERN AEGEAN SEA. Anthropos,  9: 52.
ΓΚΙΛΜΠΕΡΤ Κ. -ΒΑΛΤΕΡ Χ.-ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ  Γ.-ΝΤΑΝΝΕΒΙΤΖ  ΑΝΤΖΕΛΑ ., 1982. ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άνθρωπος,  9: 52.
ITURRIOZ  ROSARIO., 1982. BLOOD GROUPS IN BASQUES. Anthropos,  9: 53.
ΙΤΟΥΡΙΟΖ  ΡΟΖΑΡΙΟ ., 1982. ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΚΟΥΣ. Άνθρωπος,  9: 53.
MAKOWSKI  MIRA PYZUK - ANDRZEJ ., 1982. SEROLOGICAL CHANGES OF BLOOD GROUPS IN THE EARLY-MEDIEVAL MAZOVIAN POPULATION IN CZERSK (POLAND). Anthropos,  9: 53.
ΜΑΚΟΒΣΚΙ  ΜΙΡΑ ΠΙΖΙΚ - ΑΝΤΡΕΖΕΤΖ ., 1982.  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΙΜΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΜΑΖΟΒΙΑΝΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥ ΤΣΕΡΣΚ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ. Άνθρωπος,  9: 53.
DESALVO F.- PETTENER D.- TOMASINI I., 1982. MULTIVARIATE ANALYSIS OF ABO AND Rh GENE FREQUENCY VARIATIONS IN THE PROVINCE OF BOLOGNA (ITALY). Anthropos,  9: 54.
ΝΤΕΣΑΛBΟ Φ.,ΠΕΤΕΝΕΡ  ΝΤ.,ΤΟΜΑΖΙΝΙ Ι., 1982. ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΒΟ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ AΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ Rh ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑΣ (ΙΤΑΛΙΑ). Άνθρωπος,  9: 54.
EMANUELA GUALDI-RUSSO., 1982. PHENYLTHIOCARBAMIDE TASTING ABILITY IN A SAMPLE OF BOLOGNESE POPULATION. Anthropos,  9: 55.
ΓΚΟΥΑΛΝΤΙ-ΡΟΥΣΟ  ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ ., 1982. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ (PHENYLTHIOCARBAMIDE)ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΈΝΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΛΥΘΗΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑΣ. Άνθρωπος,  9: 55.
BEUNEN  G.-MALINA  R. M.-OSTYN  M. - RENSON  R. -SIMONS  J. -GERVEN VAN D., 1982. FATNESS AND SKELETAL MATURITY OF BELGIAN BOYS 12 THROUGH 17 YEARS OF AGE. Anthropos,  9: 55.
ΜΠΕΪΝΕΝ  Γ. -ΜΑΛΙΝΑ Ρ. Μ.- ΟΣΤΙΝ  Μ. -  ΡΕΝΣΟΝ  Ρ. - ΣΙΜΟΝΣ ΤΖ. -ΓΚΕΡΒΕΝ ΒΑΝ ΝΤ., 1982. ΠΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ 12-17 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ. Άνθρωπος,  9: 55.
PANTO ESTHER -EIBEN OTTO G., 1982. GROWTH AND MATURATION OF HUNGARIAN URBAN AND RURAL CHILDREN IN RELATION TO SOCIO-ECONOMIC FACTORS. Anthropos,  9: 56.
ΠΑΝΤΟ ΕΣΘΕΡ  - ΕΪΒΕΝ ΟΤΤΟ Γ., 1982. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Άνθρωπος,  9: 56.
GAVRILONIC  ZIVOJIN., 1982. PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN AND YOUTH OF THE TOWN OF VRSAC WITH SPECIAL ACCOUNT OF SECULAR TREND. Anthropos,  9: 56.
ΓΚΑΒΡΙΛΟΝΙΤΣ  ΖΙΒΟΓΙΝ., 1982. ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΒΡΑΣΚ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ. Άνθρωπος,  9: 56.
HADZISELIMOVIC  R., 1982. GENETIC HETEROGENITY OF LOCAL HUMAN POPULATIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA REGARDING SOME QUALITATIVE MORPHOLOGICAL CHARACTERS. Anthropos,  9: 57.
ΧΑΤΖΙΣΕΛΙΜΟΒΙΤΣ  Ρ., 1982. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΜΟΡΦΟΛΙΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Άνθρωπος,  9: 57.
KONDOVA  NELI -TCHOLAKOVA - BOEV PETER  -TCHOLAKOV SLAVTCHO., 1982. BIOLOGICAL RECONSTRUCTION OF LATE ANCIENT POPULATIONS FROM BULGARIAN LANDS. Anthropos,  9: 58.
ΚΟΝΤΟΒΑ  ΝΕΛΙ -ΤΣΟΛΑΚΟΒΑ,ΜΠΟΕΒ ΠΕΤΕΡ , ΤΣΟΛΑΚΟΒ ΣΛΑΒΤΣΟ., 1982. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. Άνθρωπος,  9: 58.
MINKOV  TSVETAN., 1982. ANTHROPOLOGO-ODONTOLOGICAL TYPES (VARIATIONS) OF THE CONTEMPORARY PEOPLE OF BULGARIA. Anthropos,  9: 58.
ΜΙΝΚΟΒ  ΤΣΒΕΤΑΝ., 1982. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ (ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ) ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. Άνθρωπος,  9: 58.
PETROV IV. - NIKOLOVA M., 1982. CHANGES DUE TO ACCELERATION IN THE SOMATOTYPOLOGY OF STUDENTS IN THE TOWN OF PLOVDIV. Anthropos,  9: 59.
ΠΕΤΡΟΒ  Ι.,ΝΙΚΟΛΟΒΑ  Μ., 1982. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΣΩΜΑΤΟΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΒΝΤΙΒ -ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ. Άνθρωπος,  9: 59.
NATCHEVA  ANASTASIA ., 1982. ADAPTATION- COMPENSATORY CHANGES IN THE ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS OF WORKERS FROM DIFFERENT PROFESSIONS. Anthropos,  9: 60.
ΝΑΤΣΕΒΑ  Α., 1982. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ - ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. Άνθρωπος,  9: 60.
BATCHVAROVA  M., PETROV  IV., 1982. MENARCHE AND SIZES OF PELVIS OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE TOWN OF PLOVDIV. Anthropos,  9: 60.
ΜΠΑΣΒΑΡΟΒΑ  Μ.,ΠΕΤΡΟΒ  ΙΒ., 1982. ΑΡΧΗ ΕΜΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΒΝΤΙΒ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. Άνθρωπος,  9: 60.
LAUWERS M. C.-VAN GEEL M. -HAUSPIE  R.- SUSSANE  C., 1982. LONGITUDINAL ANALYSIS OF GROWTH IN CHILDREN EXPOSED TO HEAVY METALS IN THE ENVIRONMENT. Anthropos,  9: 61.
ΛΟΒΕΡΣ  Μ. Κ. -ΒΑΝ ΓΚΙΛ  Μ. -ΧΟΣΠΙ  Ρ. - ΣΟΥΖΑΝ  Κ., 1982. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Άνθρωπος,  9: 61.
MAVALWALA  JAMSHED ., 1982. RECENT DEVELOPMENTS IN DERMATOGLYPHICS METHODOLOGY. Anthropos,  9: 61.
ΜΑΒΑΛ ΒΑΛΑ  ΤΖΑΜΣΕΝΤ ., 1982. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΓΛΥΦΙΚΩΝ. Άνθρωπος,  9: 61.
De WILD  ANDRE S. -AMESZ  H.M.W. -VOORHOEVE -Van MEULENAARSGRAF H., 1982. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE AFFINITIES BETWEEN FINGER PATTERNS (DERMATOGLYPHICS). Anthropos,  9: 62.
ΝΤΕ ΓΟΥΙΛΝΤ  ΑΝΤΡΕ Σ. -ΑΜΕΖ  Χ. Μ. Β.- ΒΟΥΡΧΟΕΒ -Βαν ΜΕΪΛΕΝΑΡΣΓΚΡΑΦ Χ ., 1982. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ (ΔΕΡΜΑΤΟΓΛΥΦΙΚΑ). Άνθρωπος,  9: 62.
ΤΟRNIOVA- PANTELOVA  S., 1982. DIGITAL AND PALMAR DERMATOGLYPHICS IN TWO GROUPS OF BLIND CHILDREN. Anthropos,  9: 63.
ΤΟΡΝΙΟΒΑ-ΡΑΝΤΕΛΟΒΑ  Σ., 1982. ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΓΛΥΦΙΚΑ ΣΕ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΤΥΦΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Άνθρωπος,  9: 63.
GUIDOTTI  A.- ROSSI S. -MULINACCI  D.  -FANETTI S., 1982. FREQUENCIES OF CRIBRA ORBITALIA IN CENTRAL ITALY (19 th CENTURY) UNDER SPECIAL CONSIDERATION OF THEIR DEGREES OF EXPRESSION. Anthropos,  9: 63.
ΓΚΙΟΥΝΤΟΤΤΙ  Α.- ΡΟΣΣΙ  Σ.-ΜΟΥΛΙΝΑΚΙ  ΝΤ. -ΦΑΝΕΤΤΙ  Σ., 1982. ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ CRIBRA ORBITALIA ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ. Άνθρωπος,  9: 63.
MUTAFOV  STEFAN., 1982. OUR METHODS FOR THE MEDICO-ANTHROPOLOGICAL INVESTIGATION OF THE FOOT. Anthropos,  9: 64.
ΜΟΥΤΑΦΟΒ  ΣΤΕΦΑΝ., 1982. ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Άνθρωπος,  9: 64.
KLEMENTA  J., 1982. VARIABILITY OF THE TOES LENGTH IN THE DIGITAL FORMULAE OF THE MORAVIAN POPULATION. Anthropos,  9: 64.
ΚΛΕΜΕΝΤΑ  ΤΖ., 1982. ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΦΟΡΜΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΠΑΒΙΑΣ. Άνθρωπος,  9: 64.
TAZACHEVA  L., 1982. GENETIC ASPECT OF PUBERTY AND SEXUAL DIFFERENTIATION - A TWINNING STUDY. Anthropos,  9: 65.
ΤΑΖΑΚΕΒΑ  Λ., 1982. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΆ ΦΥΛΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΔΥΜΩΝ. Άνθρωπος,  9: 65.
NOVAKOVIC  MITAR., 1982. TESTICULAR GROWTH OF PUBERTY. Anthropos,  9: 65.
ΝΟΒΑΚΟΒΙΤΣ  ΜΙΤΑΡ., 1982. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ. Άνθρωπος,  9: 65.
ALMEIDAMARIA  EMILLIA  De  CASTRO., 1982. BUSHMEN’S ADAPTATIVE FEATURES INHABITING SAVANNA COUNTRY (ANGOLA). Anthropos,  9: 66.
ΑΛΜΕΪΝΤΑΜΑΡΙΑ  ΕΜΙΛΙΑ  ΝΤΕ ΚΑΣΤΡΟ., 1982. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΒΟΥΣΜΑΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΑΒΑΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΚΟΛΑ. Άνθρωπος,  9: 66
STROUHAL  EUGEN., 1982. ADAPTATIONS OF THE LATE PERIOD POPULATION OF ABUSIR (EGYPT). Anthropos,  9: 66.
ΣΤΡΟΥΧΑΛ  Ε., 1982 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΟΥΣΙΡ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΔΥΝΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (664-332 Π.Χ). Άνθρωπος,  9: 66.
EL-NOFELY  ALY., 1982. SKINFORD THICKNESS IN RELATION TO ETHNICITY, SEX, AGE AND SITE IN EGYPTIAN NUBIANS. Anthropos,  9: 67.
ΕΛ -ΝΟΦΕΛΙ  ΑΛΙ., 1982.  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΤΟ ΦΥΛΟ, ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΝΟΥΒΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Άνθρωπος,  9: 67.
PAGEZY  HELENE., 1982. THE ATTITUDE OF THE NTOMBA SOCIETY TOWARDS THE PRIMIPAROUS WOMAN. A CASE OF CULTURAL ADAPTATION. Anthropos,  9: 67.
ΠΑΓΚΕΖΗ  ΕΛΕΝΗ., 1982. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΝΤΟΜΠΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ. ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ. Άνθρωπος,  9: 67.
YERISKOPOSYAN  L. M.,ORDUCKANYAN  Ph. D.- A.A., 1982. A NEW APPROACH TO THE OBJECTIVE CLASSIFICATION OF PERIPUBERTAL PERIOD IN HUMAN ONTOGENESIS. Anthropos,  9: 68.
ΒΕΡΙΣΚΟΠΟΣΙΑΝ  Λ. Μ., ΟΡΝΤΟΥΚΑΝΙΑΝ 1982. ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΦΗΒΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΟΝΤΟΓΕΝΕΣΗΣ. Άνθρωπος,  9: 68.
UKEDEM-GEVERS  MARIE., 1982. RELATIONSHIPS BETWEEN HEIGHT GROWTH DURING SECONDARY EDUCATION, SCHOOL PERFORMANCE AND FAMILY TRAITS IN A SAMPLE OF WELL-TO-DO BELGIAN BOYS. Anthropos,  9: 69.
ΟΥΚΕΝΤΕΜ - ΓΚΕΒΕΡΣ  ΜΑΡΙΑ., 1982. ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ, ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Άνθρωπος,  9: 69.
SARDINI ELSA., 1982. THE SYNDROME FROM AMBIENT SEPARATION. Anthropos,  9: 69.
ΣΑΡΝΤΙΝΙ ΕΛΣΑ., 1982. ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Άνθρωπος,  9: 69.
BACCO  MARIO -LEPRI ANDREA  - MILANESI QUINZIO -PACCIANI ELSA., 1982. STATISTICAL METHODS OF SEX DETERMINATION ON HUMAN SKELETAL REMAINS. Anthropos,  9: 70.
ΜΠΑΚΟ ΜΑΡΙΟ ,ΛΕΠΡΙ  ΑΝΤΡΕΑ , ΜΙΛΑΝΕΖΙ  ΚΟΥΪΝΤΣΙΟ,ΠΑΤΣΙΑΝΙ  ΕΛΣΑ ., 1982. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΥΠΕΛΕΙΜΜΑΤΑ. Άνθρωπος,  9: 70.
BORYSLAWSKI K.- KURLEY L. W., 1982. GROWTH OF POLISH CHILDREN AGED 0 TO 2 YEARS AT THE BEGINNING OF ECONOMIC CRISIS. Anthropos,  9: 71.
ΜΠΟΡΙΣΛΑΒΣΚΙ Κ.- ΚΙΟΥΡΛΕΗ Λ. Β., 1982. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 0-2 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. Άνθρωπος,  9: 71.
GLADYKOWSKA-RZECZYCKA JUDYTA ., 1982. THE MORPHOLOGY OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM. Anthropos,  9: 71.
ΓΚΛΑΝΤΙΚΟΦΣΚΑ-ΡΖΕΤΣΙΣΚΑ ΤΖ., 1982. Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Άνθρωπος,  9: 71.
JOPKIEWICZ A. & SCHEJBAL J., 1982. RELATIONS BETWEEN PHYSICAL EFFICIENCY AND SOMATIC BUILD IN TEENAGERS FROM THE SCIENTIFIC COUNTRY. Anthropos,  9: 72.
ΓΙΟΠΚΕΒΙΤΣ Α.& ΣΕΪΜΠΑΛ ΤΖ., 1982. ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ. Άνθρωπος,  9: 72.
NIKOLOVA M. - PETROV IV., 1982. INTERDEPENDENCE AMONG SOME ANTROPOPHYSIOLOGICAL INDICES AND SOCIAL FACTORS AT DIFFERENT CATEGORIES OF WORKING MEN. Anthropos,  9: 72.
ΝΙΚΟΛΟΒΑ Μ., ΠΕΤΡΟΦ Ι., 1982. ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Άνθρωπος,  9: 72.
RING Β. - HERSHKOVITZ Ι. - KOBYLIANSKY Ε. -ARENSBURG Β., 1982. BIOCULTURAL ADAPTATION OF CAUTERIZATION IN THE SOUTH SINAI BEDOUIN TRIBES. Anthropos,  9: 73.
ΡΙΝΓΚ MP., ΧΕΡΣΚΟΒΙΤΣ I., ΚΟΜΠΙΛΙΑΝΣΚΙ E., ΑΡΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ MP., 1982. ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΦΥΛΕΣ ΤΩΝ ΒΕΔΟΥΪΝΩΝ ΤΟΥ Ν. ΣΙΝΑ. Άνθρωπος,  9: 73.
RADOVAN MEDVED - VLASTA PAVISIC - MEDVED., 1982. THE RELATIONSHIP BETWEEN CARDIAC DIAMETER AND VOLUME AND ANTHROPOMETRIC DIMENSIONS. Anthropos,  9: 73.
ΡΑΝΤΟΒΑΝ ΜΕΝΤΒΕΝΤ, ΠΑΒΙΣΙΤΣ-ΜΕΝΤΒΕΝΤ BΛΑΣΤΑ., 1982. Η ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ, ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Άνθρωπος,  9: 73.
MOMIROVIC  K. -HOSEK  A. -CREDELJ  M., 1982. RELATIONS OF THE FORCE AND INTELLECTUAL ABILITIES AFTER PARTIALIZATION OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS. Anthropos,  9: 74.
ΜΟΜΙΡΟΒΙΤΣ  Κ.,ΧΟΣΕΚ  Α.,ΚΡΕΝΤΕΛΙ Μ., 1982. ΣΧΕΣΕΙΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ. Άνθρωπος,  9: 74.
HOSEC  ANKICA -CREDELJ  MARIJAN -MOMIROVIC KONSTANTIN., 1982. RELATIONS OF MORPHOLOGICAL TYPES DETERMINED BY THE METRIC MULTIDIMENSIONAL SCALING TECHNIQUE AND BY THE TECHNIQUE OF POLAR TAXA. Anthropos,  9: 75.
ΧΟΣΕΚ  ΑΝΚΙΤΣΑ ,ΚΡΕΝΤΕΛΙ ΜΑΡΙΓΙΑΝ ,ΜΟΜΙΡΟΒΙΤΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ., 1982. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ. Άνθρωπος,  9: 75.
HOFMAN  EMIL -HOFMAN BLAZENKA., 1982. CANONICAL RELATIONS OF POWER AND SPEED AFTER PARTIALIZATION OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS. Anthropos,  9: 75.
ΧΟΦΜΑΝ  ΕΜΙΛ ,ΧΟΦΜΑΝ ΜΠΛΑΖΕΝΚΑ., 1982. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ  ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ. Άνθρωπος,  9: 75.
HOFMAN  BLAZENKA., 1982. INFLUENCE OF SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS ON THE NECESSARY AMOUNT OF NEUROLEPTIC ANAESTHETICS. Anthropos,  9: 76.
ΧΟΦΜΑΝ  ΜΠΛΑΖΕΝΚΑ., 1982. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ. Άνθρωπος,  9: 76.
PAP  M. -SZILAGYI  K. -MOLNAR K. - MOLNAR L., 1982. FREQUENCY OF RED-GREEN COLOR BLINDNESS IN TWENTY- SEVEN HUNGARIAN POPULATIONS. Anthropos,  9: 77.
ΠΑΠ Μ.-ΖΙΛΑΓΚΟΥΗ  Κ. -ΜΟΛΝΑΡ   K. και ΜΟΛΝΑΡ Λ. 1982. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΧΡΩΜΑΤΟΨΙΑΣ ΕΡΥΘΡΟΥ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙΕΠΤΑ ΟΥΓΓΡΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ. Άνθρωπος,  9: 77.

 

 

    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                         RETURN TO THE CONTENTS