Η ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ      1981   THE YEARBOOK ANTHROPOS

ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1981. ΤΟ 3ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ. Άνθρωπος,  8: 1 - 2.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1981. ΤΗΕ ΤΗΙRD EUROPEAN CONGRESS OF ANTHROPOLOGY UNDER THE AUSPICES OF THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC CONST. KARAMANLIS (in Greek). Anthropos,  8: 1 - 2.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1981. ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άνθρωπος,  8: 3 - 5.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1981. TEN YEARS OF STRUGGLES FOR THE A.A.G (in Greek). Anthropos,  8: 3 - 5.
CHIARELLI BR., 1981. AN APPEAL OF THE EUROPEAN ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION TO THE MINISTER OF CULTURE AND SCIENCE OF GREECE. Anthropos,  8: 6 - 7.
ΚΙΑΡΕΛΙ ΜΠ., 1981. ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Άνθρωπος,  8: 6 - 7.
KURTEN BJORN - POULIANOS ARIS N., 1981. FOSSIL CARNIVORA OF PETRALONA CAVE (STATUS 1980). Anthropos,  8: 9 - 56.
ΚΟΥΡΤΕΝ MPΓΙΟΡΝ, ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν ., 1981. ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΣΑΡΚΟΒΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΩΣ ΤΟ 1982. Άνθρωπος,  8: 9 - 56.
KRETZOI ΜΙΚLOS - POULIANOS NICKOS A., 1981. REMARKS ON THE MIDDLE AND LOWER PLEISTOCENE VERTEBRATE FAUNA IN THE PETRALONA CAVE. Anthropos,  8: 57 - 72.
ΚΡΕΤΣΟΪ ΜΙΚΛΟΣ, ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Α., 1981. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟΥ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  8: 57 - 72.
POULIANOS A. N. & POULIANOS N. A., 1981. DIAGNOSIS OF HIPPARION GROMOVAE TRILLIENSE (APPENDIX). Anthropos,  8: 73.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν., ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Α., 1981. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΠΠΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΛΛΙΑΝΟΥ (ΣΥΜΛΗΡΩΜΑ). Άνθρωπος,  8: 73.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν., 1981. Η ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΙ. Άνθρωπος,  8: 74 - 79.
POULIANOS ΑRIS N., 1981. THE OLD ENTRANCE OF THE ARCHANTHROPINAE INTO THE PETRALONA CAVE (SUMMARY). Anthropos,  8: 74 - 79.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν., 1981. ΜΙΚΡΟΪΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΤΑΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ Σ. ΣΤΑΟΥΤ. Άνθρωπος,  8: 80 - 83.
POULIANOS ΑRIS N., 1981. MICROHISTOLOGICAL AND MACROSCOPIC INVESTIGATION OF POST-CRANIAL BONES OF THE PETRALONIAN ARCHANTHROPUS - REFERRED TO S.D. STOUT (SUMMARY). Anthropos,  8: 80 - 83.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ NIKOΣ Α., 1981. ΝΕΩΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΙΝΟΚΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  8: 84 - 90.
POULIANOS NICKOS A., 1981. NEW RHINO FINDINGS FROM THE CRENIAN PERIOD IN PETRALONA CAVE. Anthropos,  8: 84 - 90.
IKEYA MOTOJI- TOSHIKATSU MIKI., 1981. ELECTRON SPIN RESONANCE ARCHAEOLOGICAL DOSE OF PETRALONA AND CHOUKOUTIEN BONES. Anthropos,  8: 95 - 106.
ΙΚΕΓΙΑ  MOTOΓΙ, ΤΟΣΙΚΑΤΣΟΥ ΜΙΚΙ., 1981. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΣΟΟΥΚΟΥΟΤΙΕΝ (ΠΕΚΙΝΟΥ) ΜΕ E.S.R. Άνθρωπος,  8: 95 - 106.
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ., 1981. ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ. Άνθρωπος,  8: 107 - 120.
KARAKOSTANOGLOU IAKOVOS., 1981. ARCHAEOLOGISTS, DATING AND THEIR ROLE IN ARCHAEOLOGY. Anthropos,  8: 107 - 120.
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ., 1981. ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ. Άνθρωπος,  8: 121 - 141.
KARAKOSTANOGLOU IAKOVOS., 1981. ALLEGATIONS AND TRUTH (SUMMARY). Anthropos,  8: 121 - 141.
ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ., 1981. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣΗΣ. Άνθρωπος,  8: 142 - 151.
KOURTOVIK DIMOSTHENES., 1981. THE CHARACTER AND ROLE OF SEXUAL RELATIONS IN ANTHROPOGENESIS (SUMMARY). Anthropos,  8: 142 - 151.
ΜΑΝΙΑΤΗΣ I., ΚΑΙ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ A. N., 1981. ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΠΟ ΟΡΥΚΤΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  8: 152 - 154.
MANIATIS I., KATSANOS A., POULIANOS A. N., 1981. A PIECE OF IRON ORE IN PETRALONA CAVE (SUMMARY). Anthropos,  8: 152 - 154.
ΤΣΑΚΥΡΟΓΛΟΥ GEVRGIOS M., 1981. ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Άνθρωπος,  8: 155 - 164.
TSAKYROGLOU G. Μ., 1981. STUDY ON THE HUMAN PELVIS IN GREECE (SUMMARY). Anthropos,  8: 155 - 164.
GRAY G. K., 1981. COGNITIVE PROCESSES IN MAN: THEIR GENESIS AND FUNCTION. Anthropos,  8: 165 - 192.
ΓΚΡΕΪ ΤΖ. Κ., 1981. ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ: Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ. Άνθρωπος,  8: 165 - 192.
ΜΟΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ., 1981. Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ. Άνθρωπος,  8: 193 - 219.
MOTSIOS YIANNIS., 1981. GIORGOS SEFERIS AND SEARCHES FOR NEW WAYS OF EXPRESSION. Anthropos,  8: 193 - 219.
ΣΑΡΙΓΙΑΝΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ., 1981. Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΛΟΦΟΥ (ΣΗΜΠΕΡΓΚΑΝ ΒΔ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ). Άνθρωπος,  8: 220.
SARJANNIDIS VICTOR., 1981. THE TREASURE OF THE GOLDEN HILL (in Greek). Anthropos,  8: 220.
PAPADOPOULOS G. @., 1981. DR. POULIANOS’ DATING FOR THE AGE OF PETRALONIAN ARCHANTHROPUS IS JUSTIFIED. Anthropos,  8: 232 - 234.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ., 1981. ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Α. Ν. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΥ. Άνθρωπος,  8: 232 - 234.
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ., 1981. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ 20ου ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΠΑΡΙΣΙ 26-29/3-1980). Άνθρωπος,  8: 236 - 247.
MANIATIS YIANIS., 1981. Chronicle: THE 20th SYMPOSIUM OF ARCHAEOMETRY, Paris 26-29 March 1980 (in Greek) Anthropos,  8: 236 - 247.
ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ., 1981. Βιβλιοκρισία: Η ΛΑΪΚΗ ΛΙΘΟΓΛΥΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ τού ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΩΡΑΚΗ . ΕΚΔ. ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ, ΣΕΛ. 416, ΑΘΗΝΑ 1980. Άνθρωπος,  8: 247 - 250.
KEKROPOULOU MARIA., 1981. BOOK REVIEW: "POPULAR STONE SCULPTURE IN TINOS ISLAND" ALEKOS FLORAKIS, PHILIPPOTIS ED. , Athens 1980. Anthropos,  8: 247 - 250.
ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ., 1981. Presentation: ENSTEHUNG DES MENSCHEN UND DER MENSCHLICHEN GESELLSCHAFT. ED. AKADEMIE-VERLAG, DDR, BERLIN 1980. Anthropos,  8: 251 - 255.
KOURTOVIK DIMOSTHENES., 1981. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ: "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ", ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΕΚΔ. AKADEMIE-VERLAG, ΒΕΡΟΛΙΝΟ, 1980. Άνθρωπος,  8: 251 - 255.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1981. Βιβλιοκρισία: “ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΙΑ” (ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ) τού ΘΑΝΑΣΗ ΦΩΤΙΑΔΗ. ΕΚΔ. Ι. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ, ΑΘΗΝΑ 1980. Άνθρωπος,  8: 255 - 257.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1981. BOOK REVIEW: "GYNAECOCRACY", THANASSIS PHOTIADIS, HATZINIKOLIS ED., ATHENS 1980. Anthropos,  8: 255 - 257.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1981. Βιβλιοκρισία: ΟΙ ΤΗΝΙΑΚΕΣ ΒΟΤΣΑΛΩΤΕΣ ΑΥΛΕΣ τού ΑΛΕΚΟΥ ΦΛΩΡΑΚΗ. ΕΚΔ. ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ, ΑΘΗΝΑ 1981. Άνθρωπος,  8: 257.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1981. BOOK REVIEW: "PEBBLE/MOSAIC YARDS IN TINOS ISLAND", PHILIPPOTIS ED, ATHENS, 1981. Anthropos,  8: 257.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1981. Presentation: PREHISTORIC SOCIETIES by GRAHAM CLARK & STUART PIGGOT. TRANSLATION. ED. KARDAMITSA, ATHENS 1980. (in Greek). Anthropos,  8: 258 - 264.

 

    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                         RETURN TO THE CONTENTS