Η ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ      1980   THE YEARBOOK ANTHROPOS

ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1980. THE THIRD EUROPEAN ANTHROPOLOGICAL CONGRESS WILL BE HELD AT PETRALONA, ALONG WITH THE 1st CONGRESS OF GREEK ANTHROPOLOGISTS. Anthropos,  7: 1 - 4.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1980. ΤΟ 3ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΟ 1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Άνθρωπος,  7: 1 - 4.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν., 1980. ΒΑΝΔΑΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΛΛΙΑ. Άνθρωπος,  7: 5 - 6.
POULIANOS ARIS N., 1980. VANDALS IN TRILLIA (in Greek). Anthropos,  7: 5 - 6.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν., 1980. Ο ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΣΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΧΘΩΝ. Άνθρωπος,  7: 7 - 11.
POULIANOS ARIS N., 1980. THE ARCHANTHROPUS OF PETRALONA IS AUTOCHTHONOUS (in Greek). Anthropos,  7: 7 - 11.
POULIANOS ARIS N., 1980. THE POST- CRANIAL SKELETON OF THE ARCHANTHROPUS EUROPAEUS PETRALONIENSIS. Anthropos,  7: 12 - 33.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν., 1980. Ο ΜΕΤΑΚΡΑΝΙΑΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΥ. Άνθρωπος,  7: 12 - 33.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν., 1980. Η ΑΠΟΛΙΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΝΙΑΚΟΥ-ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟΥ ΟΣΤΟΥ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  7: 34 - 39.
POULIANOS ARIS N., 1980. A NEW FOSSILIZED INION- PARIETAL BONE IN PETRALONA CAVE (in Greek). Anthropos,  7: 34 - 39.
MURILL RUPERT., 1980. NEW MEASUREMENTS ON THE FACE OF THE PETRALONA FOSSIL HOMINID SKULL. Anthropos,  7: 40 - 41.
ΜΟΥΡΙΛ ΡΟΥΠΕΡΤ., 1980. ΝΕΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΔΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  7: 40 - 41.
POULIANOS ARIS N., 1980. LOWER AND MIDDLE PLEISTOCENE CLIMATE FLUCTUATIONS AT PETRALONA. Anthropos,  7: 42 - 80.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν., 1980. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  7: 42 - 80.
STRINGER CHR., 1980. THE PHYLOGENETIC POSITION OF THE PETRALONA CRANIUM. Anthropos,  7: 81 - 95.
ΣΤΡΙΝΓΚΕΡ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ., 1980. Η ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ (περίληψη). Άνθρωπος,  7: 81 - 95.
CONROY GLENN C., 1980. NEW EVIDENCE OF MIDDLE PLEISTOCENE HOMINIDS FROM THE AFAR DESERT. Anthropos,  7: 96 - 107.
ΚΟΝΡΟΟΥ  ΓΚΛΕΝ Κ., 1980. ΝΕΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΔΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΑΦΑΡ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ (περίληψη). Άνθρωπος,  7: 96 - 107.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν., ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Α., 1980. ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΙΚΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Άνθρωπος,  7: 108 - 121.
POULIANOS Α. Ν. - POULIANOS Ν. Α., 1980. PLIOCENE ELEPHANT HUNTERS IN GREECE (SUMMARY). Anthropos,  7: 108 - 121.
POULIANOS Α. Ν. - POULIANOS Ν. Α., 1980. THE AGE OF THE MIOCENE FAUNA AT MICRALONA- TRILLIA (GREECE). Anthropos,  7: 122 - 135.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν., ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Α., 1980. Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΚΑΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑΛΩΝΑ ΤΡΙΛΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. Άνθρωπος,  7: 122 - 135.
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι., ΚΑΤΣΑΝΟΣ Α., 1980. ΣΧΕΤΙΚΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΟΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Άνθρωπος,  7: 136 - 142.
MANIATIS Ι. - KATSANOS Α., 1980. RELATIVE DATING OF BONES IN THESSALY (SUMMARY). Anthropos,  7: 136 - 142.
MOTOJI  IKEYA., 1980. E.S.R. DATING OF CARBONATES AT PETRALONA CAVE. Anthropos,  7: 143 - 151.
ΜΟΤΟΓΙ  ΙΚΕΓΙΑ., 1980. ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ (ESR). Άνθρωπος,  7: 143 - 151.
SCHWARCZ Η. P., LIRITZIS YIANNIS & NIXON ADA., 1980. ABSOLUTE DATING OF TRAVERTINES FROM PETRALONA CAVE CHALKIDIKI PENINSULA- GREECE. Anthropos,  7: 152 - 173.
ΣΒΑΡΤΣ Χ. Π., ΛΥΡΙΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΙΞΟΝ ΑΝΤΑ., 1980. ΑΠΟΛΥΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  7: 152 - 173.
HENNING  Γ. J., BANGERT U., HERR W.& POULIANOS A. N., 1980. URANIUM SERIES DATING AND THERMOLUMINESCENCE AGES OF SPELAEOTHEM FROM PETRALONA CAVE. Anthropos,  7: 174 - 214.
ΧΕΝΝΙΝΓΚ  ΓΚ. ΤΖ., ΜΠΑΝΓΚΕΡΤ ΟΥ., ΧΕΡΡ Γ.& ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Α. Ν., 1980. ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ. Άνθρωπος,  7: 174 - 214.
LIRITZIS ΥΙΑΝΝΙS., 1980. TH- 230/U-234 DATING OF SPELAEOTHEMS IN PETRALONA. Anthropos,  7: 215 - 241.
ΛΥΡΙΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ., 1980. ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΜΕ Th-230/U-234. Άνθρωπος,  7: 215 - 241.
LIRITZIS ΥΙΑΝΝΙS., 1980. POTENTIAL USE THERMOLUMINESCENCE IN DATING SPELAEOTHEMS. Anthropos,  7: 242 - 251.
ΛΥΡΙΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ., 1980. Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΘΕΜΑΤΩΝ. Άνθρωπος,  7: 242 - 251.
LIRITZIS YIANNIS & POULIANOS A. N., 1980. A RADIATION SURVEY OF PETRALONA CAVE- COMPARISON WITH MAJORCAN CAVES. Anthropos,  7: 252 - 259.
ΛΥΡΙΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν., 1980. ΧΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  7: 252 - 259.
POULIANOS Α. Ν. - BHAT P GANAPAYYA., 1980. STONE AGE RECONNAISSANCE AROUND PETRALONA CAVE. Anthropos,  7: 260 - 273.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ AΡΗΣ Ν. , ΜΠΧΑΤ  ΓΚΑΝΑΠΑΓΙΑ., 1980. ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΥΡΩ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  7: 260 - 273.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Α., 1980. ΤΑ ΟΣΤΕΪΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΥ. Άνθρωπος,  7: 274 - 278.
POULIANOS NICKOS A., 1980. BONE TOOLS FROM THE MAUSOLEUM OF THE ARCHANTHROPUS (SUMMARY). Anthropos,  7: 274 - 278.
ΜΙΧΑ-ΣΑΡΑΝΤΕΑ EYH., 1980. ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ. Άνθρωπος,  7: 279 - 284.
MIKHA - SARANTEA ΕVI., 1980. RESEARCHING THE PALAEOLITHIC ON EUBOEA ISLAND (SUMMARY). Anthropos,  7: 279 - 284.
ΑΝΔΡΕΪΚΟΣ ANΔΡΕΑΣ., 1980. Η ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗ ΜΑΝΗ. Άνθρωπος,  7: 285 - 295.
ANDREIKOS ΑNDREAS., 1980. THE EARLY PALAEOLITHIC IN MANI (SUMMARY). Anthropos,  7: 285 - 295.
GRAY G. K., 1980. HOMINIZATION AND THE ORIGIN OF POLITICAL ECONOMY. Anthropos,  7: 296 - 309.
ΓΚΡΕΗ Γ. Κ., 1980. Η ΑΝΘΡΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Άνθρωπος,  7: 296 - 309.
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι., 1980. ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑΣ. Άνθρωπος,  7: 310 - 316.
MANIATIS Ι., 1980. Chronicle: The International Symposium of Archaeometry, London 28 31 March 1979 (in Greek). Anthropos,  7: 310 - 316.
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Γ., 1980. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Άνθρωπος,  7: 316 - 318.
TSOUKNIDAS G., 1980. THE 1st CONGRESS OF THESSALIC STUDIES (in Greek). Anthropos,  7: 316 - 318.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1980. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ: ΟΙ ΠΟΡΠΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ, ΕΦΗ ΣΑΠΟΥΝΑ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ, ΜΟΝΑΧΟ 1978. Άνθρωπος,  7: 319 - 322.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1980. BOOK REVIEW: DIE FIBELN DER GRIECHISCHEN INSELN, EFI SAPOUNA-SAKELLARAKIS. ED. PR. BRONZFUNDE, ABT XIV, 4. BAND, MUNCHEN 1978, PP 150. (in Greek). Anthropos,  7: 319 - 322.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1980. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ: ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΜΑΝΗΣ,  ΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ. ΚΑΣΣΗ, ΑΘΗΝΑ, 1979. Άνθρωπος,  7: 323.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1980. BOOK REVIEW: INNER MANI LAMENTS, KYRIAKOS KASSIS, ATHENS ,1979 (in Greek). Anthropos,  7: 323.
FORTELIOUS MIK. & POULIANOS NICKOS A., 1980. Errata of the: DICERORHINUS cf HEMITOECHUS, ANTHROPOS V. 6, 1979. Anthropos,  7: 324.
ΦΟΡΤΕΛΙΟΥΣ MIK. & ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Α., 1980. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ  ΑΡΘΡΟ: "DICERORHINUS cf HEMITOECHUS." ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΜΟΣ 6, 1979. Άνθρωπος,  7: 324.
ΜΙΣΡΑ Β. Σ., 1980. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άνθρωπος,  7: 326 - 327.
MISRA V. S., 1980. A LETTER TO THE ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION OF GREECE (in Greek). Anthropos,  7: 326 - 327.

 

    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                         RETURN TO THE CONTENTS