Η ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ      1978   THE YEARBOOK ANTHROPOS

ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1978. ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΩΣΤΟ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ. Άνθρωπος,  5: 1 - 2.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1978. FOR A CORRECT DEFINITION OF ANTHROPOLOGY IN THE EUROPEAN UNIVERSITIES (in Greek). Anthropos,  5: 1 - 2.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν. & ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Α., 1978. ΝΕΑ ΜΕΙΟΚΑΙΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑΛΩΝΑ (ΤΡΙΛΛΙΑ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ). Άνθρωπος,  5: 3 - 41.
POYLIANOS ARIS N.& POYLIANOS N. A., 1978. NEW MIOCENE FAUNA AT MICRALONA - TRILLIA, CHALKIDIKI, GREECE (SUMMARY). Anthropos,  5: 3 - 41.
KURTEN  BJORN., 1978. FOSSIL CANIS FROM THE VICINITY OF PETRALONA, GREECE. Anthropos,  5: 42 - 48.
KOYΡΤΕΝ ΜΠΓΙΟΡΝ., 1978. ΑΠΟΛΙΘΩΜΑ ΛΥΚΟΣΚΥΛΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ. Άνθρωπος,  5: 42 - 48.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν. &  ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Α., 1978. ΠΑΝΙΔΑ ΙΠΠΑΡΙΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ. Άνθρωπος,  5: 49 - 53.
POULIANOS ARIS N, POULIANOS N.A., 1978. HIPPARION FAUNA NEAR PETRALONA (SUMMARY). Anthropos,  5: 49 - 53.
IKEYA ΜΟΤΟJI., 1978. NATURAL RADIATION AT PETRALONA CAVE. Anthropos,  5: 54 - 59.
ΙΚΕΓΙΑ ΜΟΤΟΓΙ., 1978. Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  5: 54 - 59.
KORDOS L., 1978. SEDIMENTOLOGICAL STUDY OF THE MIDDLE PLEISTOCENE FILL OF PETRALONA CAVE. Anthropos,  5: 60 - 73.
ΚΟΡΝΤΟΣ Λ., 1978. ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ Α1 ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  5: 60 - 73.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν., 1978. ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ. Άνθρωπος,  5: 74 - 80.
POULIANOS ΑRIS N., 1978. THE OLDEST ARTIFACTS IN PETRALONA CAVE (SUMMARY). Anthropos,  5: 74 - 80.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ Ν.- ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Α.- ΜΙΧΑ ΕΥΗ-ΣΑΡΑΝΤΕΑ., 1978. ΛΙΘΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ-ΤΡΙΛΛΙΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΔΟΚΑΝΟΠΕΤΡΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΧΩΡΟΥ. Άνθρωπος,  5: 81 - 97.
POULIANOS ARIS N., POULIANOS N. A.,MIKHA EVI-SARANTEA+A15., 1978. OPEN SITE ARTIFACTS IN THE VICINITY OF PETRALONA AND THEIR COMPARISON WITH MODERN GREEK STONE IMPLEMENTS FOR THRESHING (SUMMARY). Anthropos,  5: 81 - 97.
BAHN PAUL G., 1978. PALAEOLITHIC POTTERY. Anthropos,  5: 98 - 110.
ΜΠΑΝ ΠΟΛ ΤΖ., 1978. ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ. Άνθρωπος,  5: 98 - 110.
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., 1978. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ. Άνθρωπος,  5: 111 - 118.
POLYDOROPOULOS ΠΑΝΟΣ., 1978. THE PRESERVATION AND CONSERVATION OF BONES DURING PALAEOANTHROPOLOGICAL EXCAVATIONS (SUMMARY). Anthropos,  5: 111 - 118.
ΚΑΛΑΝΤΙΔΗ- ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΑΓΓ., 1978. Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  5: 119 - 130.
KALANTIDI-KOROVESSI ANGELICA., 1978. THE RECONSTRUCTION WORK OF THE PETRALONIAN ARCHANTHROPUS AND OF THE MAMMALS OF THE CAVE (SUMMARY). Anthropos,  5: 119-130
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ A. N., ΜΕΪΜΑΡΗΣ M. K., 1978. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Άνθρωπος,  5: 131 - 158.
POULIANOS ARIS N.,MEIMARIS M. K., 1978. A COMPARATIVE ANTHROPOLOGICAL STUDY BETWEEN VILLAGES OF GREEK AND ALBANIAN SPEAKERS OF MESSENIA, PELOPONNES (SUMMARY). Anthropos,  5: 131 - 158.
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ A. N., ΓΚΟΤΣΗΣ N. &  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ., 1978. ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥ GC ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΒΟ ΚΑΙ Rh ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ. Άνθρωπος,  5: 159 - 170.
EFTHYMIADIS ΑP., GOTSIS N., PANAJOTOPOULOS SOT., 1978. Gc SYSTEM ESTIMATION BY IMMUNOELECTROPHORESIS, ABO GROUPS AND Rh FACTORS IN THE KALARRYTES VILLAGE OF EPIRUS, NW GREECE. Anthropos,  5: 159 - 170.
ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ ΔΗΜΟΣΘ., 1978. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ Latimeria chalumnae ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΠΟΔΩΝ. Άνθρωπος,  5: 171 - 177.
KOYRTOVIC DIMOSTHENIS.,    1978. THE IMPORTANCE OF LATIMERIA CHALUMNAE IN THE EVOLUTION OF FISHES AND IN THE CREATION OF QUADRUPEDS (SUMMARY). Anthropos,  5: 171 - 177.
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ  Γ., 1978. ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑΞΙΑ ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ. Άνθρωπος,  5: 178 - 185.
TSOUKNIDAS GEORGE., 1978. POPULAR NOTIONS ABOUT GALAXY IN PHTIOTIS (SUMMARY). Anthropos,  5: 178 - 185.
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΟΣ., 1978. ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΜΗΛΟ. Άνθρωπος,  5: 186 - 230.
VAOS ZAPHIRIOS., 1978. PRACTICAL WAYS OF FORECASTING THE WEATHER IN MELOS (SUMMARY). Anthropos,  5: 186 - 230.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ., 1978. “ΡΙΖΑ” ΚΑΙ “ΡΑΒΔΟΙ” ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Άνθρωπος,  5: 231 - 248.
PAPAGEORGIOU MARIA., 1978. "STUMP" AND "SHOOTS" IN THE FIRE PLACE AT THE HOLY NIGHT (SUMMARY). Anthropos,  5: 231 - 248.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Α., 1978. Βιβλιοκρισία: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του Θ. Κ. ΠΙΤΣΙΟΥ. Άνθρωπος,  5: 250.
POULIANOS Ν. Α., 1978. BOOK REVIEW: ANTHROPOLOGICAL STUDY OF THE POPULATION OF PELOPONNESE, TH, PITSIOS (in Greek). Anthropos,  5: 250.
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ Ι., 1978. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, Μ. ΑΪΤΚΕΝ. Άνθρωπος,  5: 251.
KARAKOSTANOGLOU IACOVOS., 1978. Presentation:: PHYSICS AND ARCHAEOLOGY by M. J. AIKEN (in Greek). Anthropos,  5: 251.
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ., 1978. Βιβλιοκρισία: Η ΑΡΩΜΟΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ του ΑΧ. ΛΑΖΑΡΟΥ. Άνθρωπος,  5: 252 - 254.
TSOYKNIDAS G., 1978. BOOK REVIEW:AROMOUNIAN . Anthropos,  5: 252 - 254.
ΤΣΟΥΡΟΣ AΓΙΣ., 1978. Το πρώτο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανθρωπολόγων. Άνθρωπος,  5: 255.
TSOYROS ΑGIS., 1978. THE FIRST CONGRESS OF THE EUROPIAN UNITYOF ANTHROPOLOGISTS. Anthropos,  5: 255.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ., 1978. Το 8ο Παναφρικανικό Συνέδριο Προϊστορίας. Άνθρωπος,  5: 256.
POYLIANOY DAFNH., 1978. THE 8thPANAFRICAN CONGRESS PREHISTORY. Anthropos,  5: 256.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1978. Το 10ο Διεθνές συνέδριο Ανθρωπολογικών και Εθνολογικών επιστημών. Άνθρωπος,  5: 258.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1978. THE 10th INTERNATIONAL CONGRESS ANTHROPOLOGIC AND ETHNOLOGIC SCIENCES. Anthropos,  5: 258.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Α.Ν., 1978. Το Δεύτερο Συμπόσιο Γλωσσολογίας τού βορειοελλαδικού χώρου. Άνθρωπος,  5: 262.
Poulianos A.Ν., 1978. THE SECOND SYMPOSIUM IN NORTH-GREEK AREA. Anthropos,  5: 262.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ AΡΗΣ Ν., 1978. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: "ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΙΟΥ ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΥ" ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΜΟΣ 4, 1977, σελ 44-46. Άνθρωπος,  5: 263.
POULIANOS ARIS N., 1978. Correction of the English text on the summary article “Stratigraphy and age of the Petralonian Archanthropus”, Anthropos v. 4, 1977, pp44-46. Anthropos,  5: 263.

 

    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                         RETURN TO THE CONTENTS