ΑΥΤΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ORIGINAL SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ PAGE UNDER COMPLETION
Στη σελίδα αυτή παρατίθενται για βιβλιογραφική ενημέρωση αυτούσιες επιστημονικές εργασίες (όσες υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή), είτε έχουν δημοσιευθεί στον "Ανθρωπο", είτε αλλού και αφορούν τις έρευνες της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος. 

In this web page, for reasons of bibliographical briefing and studying, original scientific contributions are included (as many as are available in digital type), either they are published in "Anthropos" or elsewhere, however related to the researches of the Anthropological Association of Greece.

Poulianos A.N. (1982) - The cave of the Petralonian Archanthropinae.
Χένεμπεργκ Μ. (1988) - Επιστολή. Current Anthropology, 29 (5): 738. Henneberg M. (1988) - Letter. Current Anthropology, 29 (5): 738.
Πουλιανός Ν.Α. (1997) - Τα δεδομένα των Πετραλωνων (Χαλκιδικής) εφοδιαζουν με νέα χρονολόγηση την ανασκαφή τού ανθρώπου τού Μποξροουβ. Άνθρωπος, 13: 199 - 208. Poulianos N. A. (1997) - Petralona provides a new dating to the Boxgrove site excavation. Anthropos, 13: 199 – 208.
Πουλιανός.N. Α. (1997) - Μεσολιθικός θόλος ανθρώπινου κρανίου από το σπήλαιο Κύκλωπα (Γιούρων- Αλοννήσου) Άνθρωπος, 13: 102 - 114. (Ανακοινώθηκε στο 7ο Πανιταλικό Συνέδριο Ανθρωπολογίας, Παλέρμο 1997). Poulianos N.A. (1997) - A Mesolithic cranial vault from the Cyclope cave - Youra island, north Aegean (summary) Anthropos, 13: 102 – 114. (First announced to the 7th Italian Anthropological Congress, Palermo 1997).

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΙΩ., ΜΠΡΑΤΣΟΣ Γ., ΜΠΡΑΤΣΟΣ Δ., ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡ. , ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ.  ΚΑΙ ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΑΝΤ. (1975) - Η ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, Άνθρωπος, 2: 61 - 68.

Lazaridou I., Bratsos G. & D., Poulianos A., Poulopoulos K., Sifneos A. (1975) - The palaeolithic age in Mesologhi (summary). Anthropos, 2: 61 - 68.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                       RETURN TO THE CONTENTS