Η ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ    - P -   THE YEARBOOK ANTHROPOS

PAGEZY  HELENE 1982 THE ATTITUDE OF THE NTOMBA SOCIETY TOWARDS THE PRIMIPAROUS WOMAN. A CASE OF CULTURAL ADAPTATION Anthropos,  9: 67
PAGEZY HELENE 1983 THE ATTITUDE OF THE NTOMBA SOCIETY TOWARDS THE PRIMIPAROUS WOMAN Anthropos,  10: 393 - 403
PALSSON JENS O. P. 1982 MORPHOLOGY OF ICELAND IMMIGRANTS TO NORTH AMERICA AND THEIR DESCENDANTS Anthropos,  9: 44
PANAJOTOPOULOS S., EFTHIMIADIS A., GOTSIS N., SWESI SHABAN 1979 PHENOTYPIC DETERMINATION OF Gc PROTEIN AMONG LIBYANS (SUMMARY) Anthropos,  6: 78 - 84
PANTO ESTHER - EIBEN OTTO 1982 GROWTH AND MATURATION OF HUNGARIAN URBAN AND RURAL CHILDREN IN RELATION TO SOCIO-ECONOMIC FACTORS Anthropos,  9: 56
PAP  M. -SZILAGYI  K. -MOLNAR K. - MOLNAR L 1982 FREQUENCY OF RED-GREEN COLOR BLINDNESS IN TWENTY- SEVEN HUNGARIAN POPULATIONS Anthropos,  9: 77
PAPADOPOULOS  GIORGOS 1982 VIEWS ON QUESTIONS OF SCIENCES OF MAN (in Greek). Anthropos,  9: 90
PAPADOPOULOS G. 1981 DR. POULIANOS’ DATING FOR THE AGE OF PETRALONIAN ARCHANTHROPUS IS JUSTIFIED Anthropos,  8: 232 - 234
PAPADOPOULOS G. 1983 NEED FOR A NEW TERMINOLOGY FOR THE SCIENCES OF MAN (summary) Anthropos,  10: 565 - 569
PAPAGEORGIOU MARIA. 1978 "STUMP" AND "SHOOTS" IN THE FIRE PLACE AT THE HOLY NIGHT (SUMMARY) Anthropos,  5: 231 - 248
PAPAGIANNIS  A., 1982 PREHISTORIC ARKADIA AND PALAEOLITHIC NESTANI IN PARTICULAR (in Greek) Anthropos,  9: 95
Papamarinopoulos Stavros 1976 Geomagnetic reversals and evolution (summary) Anthropos, 3: 78  - 88
Papamarinopoulos Stavros 1977 The death of the dinosaurs by ultra-violet radiation of the planet during the "geomagnetic reversals period" (summary) Anthropos, 4: 192 - 214
PAPASTEFANOU C. - MANOLOPOULOU M. - SAVVIDES E. - CHARALAMBOUS ST. 1986 DOSE RATE MEASUREMENTS IN PETRALONA CAVE FOR ARCHANTHROPUS DATING Anthropos,  11: 41 - 48
PAPATHANASOPOULOS G. 1990 A PROVOCATIVE LETTER TO THE A.A.G. Anthropos,  12: 312 - 313
PAPATHANASSI-MOUSIOPOULOU CALLIOPE. 1990 ANCIENT GREEK CUSTOMS IN ANIQUITY Anthropos,  12: 179 - 187
PAPATHANASSI-MOUSIOPOULOU K. 1982 MATRIARCHAL EXPERIENCES IN THRACE Anthropos,  9: 85
Papoutsakis  Chr. 1974 The rock engravings of Kolmethce site on the western slope of the Pangaion mountain (summary) Anthropos, 1:                       69 - 80
Parikos  N. 1974 The backround of comedy (summary) Anthropos, 1:                       89 - 103
PARIKOS NICKOS. 1997 LOUGHTER, COMIC AND COMEDY (summary) Anthropos, 13: 338 - 343
PARIKOS Ν. Κ. 1979 THE TRILOGY "PROMETHIA" BY AESCHYLOS (SUMMARY) Anthropos,  6: 140 - 146
PAROIKOS Ν. 1997 BOOK REVIEW: "KOPATSAREI, A LIVING PAST BY THE ROOT OF PINDUS MOUNTAIN", DAPHNE POULIANOS, ATHENS 1994 (in Greek) Anthropos, 13: 554
PATMIOS  EVANGELOS. 1982 PHOTOGRAMETRIC METHODOLOGY IN CAVE STUDY (in Greek) Anthropos,  9: 98
PATMIOS E. N. 1983 PHOTOGRAMMETRIC METHODOLOGY IN CAVE STUDY (in Greek) Anthropos,  10: 443 - 449
PEETERS HANS. 1986 DESCRIPTION OF THE HUMAN PARIETAL FROM ZOELEN (THE NETHERLANDS) Anthropos,  11: 81 - 89
PENTZAROPOULOU IRENE. 1979 DECORATIVE ART OF POTTERY AND TEXTILE FROM NEOLITHIC ON UP TODAY (SUMMARY) Anthropos,  6: 147 - 162
PESCE DELFINO V. - DE MARZO  C.- PRETE A. -  STUCCI N. 1982 BIOCHEMICAL MODEL OF THE EVOLUTIVE MORPHOLOGY OF THE HUMAN SKULL Anthropos,  9: 29
PETRIDIS TH. 1979 TA ANASTENARIA Anthropos,  6: 163 - 179
PETROV IV. - NIKOLOVA M. 1982 CHANGES DUE TO ACCELERATION IN THE SOMATOTYPOLOGY OF STUDENTS IN THE TOWN OF PLOVDIV Anthropos,  9: 59
PETTENER D. - MARTUZZI  F. -VERONESI - LUCCHETI E. - S. DE IASIO 1986 GENE FREQUENCY DISTRIBUTION IN NORTHERN SARDINIA Anthropos,  11: 111 - 118
PITSIOS TH. 1974 Die Farbenblindheit in Griechenland (zusammenfassung) Anthropos, 1:                       33 - 39
Pitsios Theodore 1976 DEFINING MORPHOLOGICAL TRAITS BY ANTHROPOLOGICAL PICTURES (SUMMARY) Anthropos, 3: 30 - 38
Pitsios Theodore 1977 Anthropological study of the Peloponnesian population (summary) Anthropos, 4: 5 - 36
PITSIOS ΤΗ. 1979 DERMATOGLYPHICS - SAMPLE OF THE PELOPONNESIAN POPULATION (SUMMARY) Anthropos,  6: 67 - 77
PITSIOS ΤΗ. 1979 PALEOANTHROPOLOGICAL FINDS OF INNER MANI (SUMMARY) Anthropos,  6: 98 - 105
POLYDOROPOULOS ΠΑΝΟΣ 1978 THE PRESERVATION AND CONSERVATION OF BONES DURING PALAEOANTHROPOLOGICAL EXCAVATIONS (SUMMARY) Anthropos,  5: 111 - 118
POLYGIANNAKI ΕFFIE 1997 INSCRIBED CERAMIC PIECE FROM CAUCASUS REGION (summary) Anthropos, 13: 298 - 304
POULIANOS  A. 1975 AN EARLY MINOAN MICROCEPHALE Anthropos, 2: 40 - 47
POULIANOS  A. 1982 STONE-ART EVOLUTION SINCE MIOCENE (in Greek) Anthropos,  9: 93
POULIANOS  A. 1986 THE STATURE OF THE PETRALONIAN ARCHANTHROPUS (summary) Anthropos,  11: 14 - 22
POULIANOS  A. & POULIANOS  N. 1986 "PRINT" OF A FLOWER IN PETRALONA CAVE (summary) Anthropos,  11: 90 - 93
POULIANOS  N. 1982 BONE TOOLS FROM TRILLIA, PERDIKKAS, PETRALONA (in Greek) Anthropos,  9: 96
POULIANOS A. & POULIANOS N. 1981 DIAGNOSIS OF HIPPARION GROMOVAE TRILLIENSE (APPENDIX) Anthropos,  8: 73
Poulianos A. 1974 The science of Anthropology and the "Anthropos" joural (in Greek) Anthropos, 1:                       1 - 4
Poulianos A. 1974 The transitional period from the neaderthaloid stage to homo sapiens (summary) Anthropos, 1:                       5 - 11
Poulianos A. 1974. The mesolithic inion bone from Attica (summary) Anthropos, 1:                       40 - 54
Poulianos A. 1974 Byzantine skulls from Samos (summary) Anthropos, 1:                       61 - 68
Poulianos A. 1974 The internatonal anthropological congresses (in Greek) Anthropos, 1:                       104
Poulianos A. 1974 The 9th International Congress of Anthropology (in Greek) Anthropos, 1:                       105 - 106
Poulianos A. 1975 The mesolihic man of the Kilada cave in Argolis (summary) Anthropos, 2: 3 - 20
POULIANOS A. 1979 G. F. DEBETZ, A UNIVERSAL EXPERT AND ABOVE ALL A HOMO HUMANUS Anthropos,  6: 1 - 8
POULIANOS A. 1983 ON THE STRATIGRAPHY AND DATING OF PETRALONIAN MAN Anthropos,  10: 49 - 52
Poulianos A. 1975 Grave at Nichoria, Messenia (summary) Anthropos, 2: 48 - 55
Poulianos A. 1976 HELLADOPITHECUS SEMIERECTUS (summary) Anthropos, 3: 3 - 29
Poulianos A. 1976 New palaeoanthropic finds from Thessaly (summary) Anthropos, 3: 67 - 77
Poulianos A. 1976 Proposed plan of ethnographical - laographical description of a people (in Greek) Anthropos, 3: 105 - 114
Poulianos A. 1976 Book review: MAN AND NATURE by FREDERIC S. HULSE. ED. RANDOM HOUSE, N.Y. 1975 Anthropos, 3: 196
Poulianos A. 1976 Book review: ANTROPOLOGHIA DREYNIH BALTOV by R. J. DENISSOVA. ED. INST. ISTORII, RIGA. (in Greek) Anthropos, 3: 197
Poulianos A. 1976 Presentation: "Polemonta", a Mavrikios Dimitris' film (in Greek) Anthropos, 3: 198
Poulianos A. 1977 Stratigraphy and age of the Petralonian Archantropus (summary) Anthropos, 4: 37 - 46
Poulianos A. 1977 The oldest up today traces of fire at the Petralona cave (summary) Anthropos, 4: 144 - 146
Poulianos A. 1977 Petralonian Archanthropus was right-handed (summary) Anthropos, 4: 147 - 151
Poulianos A. 1977 A cave hyaena in Thessaly (in Greek) Anthropos, 4: 234 - 237
Poulianos A. 1978 THE SECOND SYMPOSIUM IN NORTH-GREEK AREA Anthropos,  5: 262
POULIANOS ARIS 1997 THE EUROPEAN ARCHANTHROPUS FROM PETRALONA CHALKIDIKI (@- (in Greek) Anthropos, 13: 530 - 531
POULIANOS ARIS & POULIANOS NICKOS 1978 HIPPARION FAUNA NEAR PETRALONA (SUMMARY) Anthropos,  5: 49 - 53
POULIANOS ARIS & POULIANOS NICKOS 1978 NEW MIOCENE FAUNA AT MICRALONA - TRILLIA, CHALKIDIKI, GREECE (SUMMARY) Anthropos,  5: 3 - 41
POULIANOS ARIS 1978 Correction of the English text on the summary article “Stratigraphy and age of the Petralonian Archanthropus”, Anthropos v. 4, 1977, pp44-46. Anthropos,  5: 263
POULIANOS ARIS 1979 THE AREA OF SOUTHEASTERN EUROPE AND THE APPEARANCE OF THE HOMO SPECIES (SUMMARY) Anthropos,  6: 9 - 14
POULIANOS ARIS 1980 VANDALS IN TRILLIA (in Greek) Anthropos,  7: 5 - 6
POULIANOS ARIS 1980 THE ARCHANTHROPUS OF PETRALONA IS AUTOCHTHONOUS (in Greek) Anthropos,  7: 7 - 11
POULIANOS ARIS 1980 THE POST- CRANIAL SKELETON OF THE ARCHANTHROPUS EUROPAEUS PETRALONIENSIS Anthropos,  7: 12 - 33
POULIANOS ARIS 1980 A NEW FOSSILIZED INION- PARIETAL BONE IN PETRALONA CAVE (in Greek) Anthropos,  7: 34 - 39
POULIANOS ARIS 1980 LOWER AND MIDDLE PLEISTOCENE CLIMATE FLUCTUATIONS AT PETRALONA Anthropos,  7: 42 - 80
POULIANOS ARIS 1982 PREFACE OF THE PRESIDENT TO THE 3RD EUROPEAN CONGRESS OF ANTHROPOLOGY Anthropos,  9: 1 - 6
POULIANOS ARIS 1982 ONCE MORE ON THE AGE AND STRATIGRAPHY OF THE PETRALONIAN MAN Anthropos,  9: 9
POULIANOS ARIS 1982 TRILLIA CHALKIDIKI - PERDIKKAS C. MACEDONIA - PETRALONA CHALKIDIKI AND THE APPEARANCE OF MAN (in Greek) Anthropos,  9: 81
POULIANOS ARIS 1990 PROCLAMES THE OPENING OF THE SECOND PANHELLENIC CONGRESS OG ANTHROPOLOGY (in Greek) Anthropos,  12: 3 - 4
POULIANOS ARIS 1990 THE APPEARANCE OF HOMO SAPIENS (summary) Anthropos,  12: 11 - 14
POULIANOS ARIS 1990 HUMIDITY, TEMPERATURE AND ATMOSFERIC PRESSURE IN PETRALONA CAVE Anthropos,  12: 91 - 94
POULIANOS ARIS 1990 THE SPREADING OF HUMANS IN EUROPE (summary) Anthropos,  12: 95 - 96
POULIANOS ARIS 1990 ON THE ORIGIN OF THE GREEKS . Anthropos,  12: 141 - 143
POULIANOS ARIS 1990 MYCENAEAN SKULLS FROM THESSALY (summary) Anthropos,  12: 150 - 154
POULIANOS ARIS 1997 AN APPEAL TO THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC ABOUT THE EXCAVATIONS IN THE OASIS OF SIWA-EGYPT (in Greek) Anthropos, 13: 7
POULIANOS ARIS 1997 A GRID OF INTERESTS AIMING THE EXTINCTION OF MY WORK  (in Greek) Anthropos, 13: 8 - 11
POULIANOS ARIS 1997 A.A.G'S "ODYSSEY" AND OUR FUTURE RESEARCHES (in Greek). Anthropos, 13: 12 - 15
POULIANOS ARIS 1997 THE "CRADLE" OF HUMANITY IS CHALKIDIKI (summary) Anthropos, 13: 16 - 60
POULIANOS ARIS 1997 MONOPHYLETISM AND MONOCENTRICISM VERSUS POLYCENTRISM Anthropos, 13: 61 - 64
POULIANOS ARIS 1997 THE SOCIAL LIFE OF THE PETRALONIAN ARCHANTHROPINAE (summary) Anthropos, 13: 92 - 101
POULIANOS ARIS 1997 AN EARLY NEOLITHIC SKELETON FROM PINDOS MOUNTAIN (summary) . Anthropos, 13: 115 - 122
POULIANOS ARIS 1997 SKULLS OF DIFFERENT PERIODS OF GREECE (summary) . Anthropos, 13: 123 - 195
POULIANOS ARIS 1997 THE PHYSICAL ANTHROPOLOGY OF THE BALKAN PEOPLES (summary) Anthropos, 13: 196 - 198
POULIANOS ARIS 1997 THE ANTHROPOLOGY OF THE IKARIANS (in Greek) Anthropos, 13: 222 - 223
POULIANOS ARIS 1997 A NEW FIND OF GREEK HIEROGLYPHICS (in Greek) Anthropos, 13: 295 - 297
POULIANOS A., POULIANOS N., MIKHA EVI-SARANTEA 1978 OPEN SITE ARTIFACTS IN THE VICINITY OF PETRALONA AND THEIR COMPARISON WITH MODERN GREEK STONE IMPLEMENTS FOR THRESHING (SUMMARY) Anthropos,  5: 81 - 97
POULIANOS ARIS, MEIMARIS M. 1978 A COMPARATIVE ANTHROPOLOGICAL STUDY BETWEEN VILLAGES OF GREEK AND ALBANIAN SPEAKERS OF MESSENIA, PELOPONNES (SUMMARY). Anthropos,  5: 131 - 158
POULIANOU DAPHNE 1990 THE INFLUENCE OF THE SOIL CONFIGURATION ON THE CREATION OF FOLK SONGS (summary) Anthropos,  12: 196 - 204
POULIANOU DAPHNE 1997 SARAKATSANI VS. KOPATSARI (summary) Anthropos, 13: 218 - 221
POULIANOS N. 1982 THE HEIGHT OF ARCHANTHROPUSES  AND THEIR ATOMIC AGE (in Greek) Anthropos,  9: 83
POULIANOS N. 1983 BONE TOOLS FROM PETRALONA CAVE Anthropos,  10: 463 - 482
Poulianos N. 1977 PROCEEDINGS OF THE 6th INTERNATIONAL CONGRESS OF SPELAEOLOGY- OLOMOUC- CSSR. ED. SC. AKAD., DR. VL. PANOS, PRAGUE. Anthropos, 4: 364 - 366
POULIANOS NICKOS 1980 BONE TOOLS FROM THE MAUSOLEUM OF THE ARCHANTHROPUS (SUMMARY) Anthropos,  7: 274 - 278
POULIANOS NICKOS 1981 NEW RHINO FINDINGS FROM THE CRENIAN PERIOD IN PETRALONA CAVE Anthropos,  8: 84 - 90
POULIANOS NICKOS 1990 PETRALONA: THE KEY TO THE EURASIAN LOWER- MIDDLE PLEISTOCENE Anthropos,  12: 65 - 90
POULIANOS Α. & BHAT P GANAPAYYA 1980 STONE AGE RECONNAISSANCE AROUND PETRALONA CAVE Anthropos,  7: 260 - 273
POULIANOS Α. & POULIANOS Ν. 1980 PLIOCENE ELEPHANT HUNTERS IN GREECE (SUMMARY). Anthropos,  7: 108 - 121
POULIANOS Α. & POULIANOS Ν. 1980. THE AGE OF THE MIOCENE FAUNA AT MICRALONA- TRILLIA (GREECE) Anthropos,  7: 122 - 135
POULIANOS ΑRIS 1978 THE OLDEST ARTIFACTS IN PETRALONA CAVE (SUMMARY) Anthropos,  5: 74 - 80
POULIANOS ΑRIS 1981 THE OLD ENTRANCE OF THE ARCHANTHROPINAE INTO THE PETRALONA CAVE (SUMMARY) Anthropos,  8: 74 - 79
POULIANOS ΑRIS 1981 MICROHISTOLOGICAL AND MACROSCOPIC INVESTIGATION OF POST-CRANIAL BONES OF THE PETRALONIAN ARCHANTHROPUS - REFERRED TO S.D. STOUT (SUMMARY) Anthropos,  8: 80 - 83
POULIANOS ΑRIS 1990 BOOK REVIEW: "LITTLE RED RIDING HOOD", WISCONSIN UNIVERSITY, 1989 (in Greek) Anthropos,  12: 362
POULIANOS ΑRIS 1997 BOOK REVIEW: "LIFE AND TRADITION OF SARAKATSANI", E. P. MAKRIS, IOANINA 1990 (in Greek) Anthropos, 13: 556
POULIANOS Ν. 1978 BOOK REVIEW: ANTHROPOLOGICAL STUDY OF THE POPULATION OF PELOPONNESE, TH, PITSIOS (in Greek) Anthropos,  5: 250
POULIANOS Ν. 1997 SOME PRACTICAL, PALEOANTHROPOLOGICAL INSTRUCTIONS IN BRIEF FOR ARCHAEOLOGISTS AND TECHNICIANS (in Greek) Anthropos, 13: 476 - 478
POULIANOS Ν. 1997 A NEED FOR MODERNIZATION OF PALEOANTHROPOLOGY IN THE MINISTRY OF CIVILISATION Anthropos, 13: 479 - 512
POULIANOS Ν. 1997 A RE-PUBLICATION OF THE PLEIOCENE TOOLS OF PERDIKKAS PTOLEMAIS (in Greek) Anthropos, 13: 513 - 517
POULIANOS Ν. 1997 1995: THIRTY FIVE YEARS FROM THE DISCOVERY OF THE SKULL OF THE PETRALONIAN ARCHANTHROPUS (in Greek) Anthropos, 13: 518 - 522
POULIANOS Ν. 1997 ACCOUNT OF RESEARCHES IN THE PETRALONA CAVE (in Greek) Anthropos, 13: 523 - 529
POULIANOS Ν. 1997 A MESOLITHIC CRANIAL VAULT FROM THE CYCLOPE CAVE - YOURA ISLAND, NORTH AEGEAN (summary) Anthropos, 13: 102 - 114
POULIANOS ΝΙCKOS 1982 FAUNAL AND TOOL DISTRIBUTION IN THE LAYERS OF PETRALONA CAVE, WITH SPECIAL REFERENCE TO MICROFAUNA Anthropos,  9: 11
POULIANOS ΝΙCKOS 1983 BIOSTRATIGRAPHY AND TOOL DISTRIBUTION IN PETRALONA CAVE Anthropos,  10: 74 - 87
POULIANOS ΝΙCKOS 1997 PETRALONA PROVIDES A NEW DATING TO THE BOXGROVE SITE EXCAVATIONS Anthropos, 13: 199 - 208
POULIANOS ΝΙCKOS 1997 THE TAXONOMIC PROBLEMS OF THE “ERECTUS” GROUP IN RELATION TO ITS MORPHOLOGY AND CHRONOLOGY Anthropos, 13: 209 - 211
POULIANOS ΝΙCKOS 1997 THE EVOLUTION OF MAN IN THE TERRITORY OF GREECE (in Greek) . Anthropos, 13: 212 - 217
POULIANOS ΝΙCKOS 1975 BIBLIORAPHY-BOOK REVIEW: About the excavasions of  N. Simeonidis in Tilos Island Anthropos, 2: 119
POULIANOU DAFNH., 1978 THE 8th PANAFRICAN CONGRESS PREHISTORY Anthropos,  5: 256
PROCULEUR F. & ORBAN-SEGEBARTH R. 1982 ODONTOMETRIC ARGUMENTS FOR THE PHYLETIC POSITION OF MEGANTHROPUS PALAEOJAVANICUS Anthropos,  9: 23
PROTSCH R. 1983 TWO LETTERS TO A.A.G. Anthropos,  10: 7 - 11
PROTSCH R. 1986 A LETTER TO A.A.G. Anthropos,  11: 13
PUECH P.-F. & ALBERTINI H. 1982 DIETARY PATTERNS OF EARLY HOMINID: EVIDENCE FROM ABRASION OF TEETH Anthropos,  9: 15
POULIANOS  N. 1986 OSTEOLOGICAL DATA OF THE LATE-PLEIOCENE ELEPHANT OF PERDIKKAS Anthropos,  11: 49 - 80

Πουλιανός N. (1986 b) – ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΥΣΤΕΡΟΠΛΕΙΟΚΑΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ. Ανακοινώσεις του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 11: 49-80. Αθήνα.

 

    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                         RETURN TO THE CONTENTS