Ο Δρ Άρης Πουλιανός κατά την υπεράσπιση της διαδακτορικής του διατριβής τον Οκτ. 1960 ("Η προέλευση των Ελλήνων"), στο Πανεπιστήμιο  τής Μόσχας.

 

Dr Aris Poulianos defending his Ph.D. thesis ("The origin of the Greeks") in Okt. 1960 at Moscow University.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                   RETURN TO THE CONTENTS