Φωτογραφία κατά την απονομή του πτυχίου Βιολογίας στον Άρη Πουλιανό από το Κουήνς Κόλλετζ της Ν. Υ. το 1948. 

Bachelor photo of Aris Poulianos in 1948 at Queen's College, N.Y.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                    RETURN TO THE CONTENTS