Τον Αύγουστο του 2006 η γιατρός Δάφνη Πουλιανού εξέδωσε τη βιογραφία του ανθρωπολόγου συζύγου της, ΄Αρη Πουλιανού, ύστερα από 50 χρόνια συμβίωσης. Η έκδοση είναι ιδιαίτερα επιμελημένη, περιλαμβάνει 575 σελ., 226 φωτογρ., εκ των οποίων 55 έγχρωμες. Διατίθεται σε κεντρικά βιβλιοπωλεία ελληνικών μεγαλουπόλεων. Παρατίθενται εδώ το εξώφυλλο, ο πρόλογος, οι σχετικές παρουσιάσεις, δημοσιεύσεις σε διάφορα έντυπα και αναφορές σε ιστοσελίδες.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ