Προσφυγή στον Συνήγορο του Πολίτη για τον Δημόκριτο

 

Σε καταγγελία στο Συνήγορο του Πολίτη προέβη η Α.Ε.Ε. στις 30-5-2010 επειδή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν απάντησε σε αναφορά μας σχετικά με το «Άκριτο σχόλιο για τον Δημόκριτο σε σχολικό βιβλίο». Δεν φτάνει που τα έκαναν «θάλασσα» με χρήματα των φορολογούμενων, δεν «καταδέχτηκαν» ούτε να απαντήσουν, όπως αντίθετα ο Νόμος ορίζει. Να ένα τρανό παράδειγμα για το πώς έφτασε η χώρα μας στην γνωστή σε όλους κατρακύλα. Όσο πιο πολύ παλέψει ο καθένας μας από το δικό του μετερίζι, ακόμα και πέρα από τις καθιερωμένες δομές, τόσο πιο γρήγορα θα βγούμε από την δυσχερή θέση που έχουμε περιέλθει.

 

Ειδικότερα το κείμενο που αποστείλαμε στον Συνήγορο του Πολίτη σε βάρος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει ως εξής:

Στις 23-11-2009 (αρ. πρωτ. 1336) υποβάλλαμε προς το προαναφερόμενο Υπουργείο καταγγελία με θέμα: ΑΚΡΙΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ (που αναρτήθηκε επίσης στο διαδίκτυο). Σε αυτή την αναφορά κάναμε σαφή μνεία ότι με εθνικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις γράφονται αντιεκπαιδευτικές ανακρίβειες, για τις οποίες αφενός ζητούσαμε να απαλειφθούν (π.χ. με εγκύκλιο στους διδάσκοντες) και αφετέρου για τις υπουργικές σχετικά ενέργειες με παράλληλη ενημέρωσή μας. Δύο μέρες αργότερα (25-11-2009) λάβαμε έγγραφο του Τμήματος Διδακτικών Βιβλίων που κοινοποιούσε προς ενέργεια τη δική μας αναφορά στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αλλά καθώς δεν λάβαμε έκτοτε (εντός 6μήνου) καμμία άλλη πληροφορία, αποτεινόμαστε σε σας για τα περαιτέρω.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ