Απρίλιος 2010 – εννέα επιπλέον άρθρα από το περιοδικό «Άνθρωπος»

Κατά καιρούς η Α.Ε.Ε. έχει αναρτήσει στην παρούσα ιστοσελίδα ορισμένες επιστημονικές εργασίες (π.χ. Α, Β, Γ ή Δ). Απώτερος μελλοντικός στόχος είναι η παράθεση όσων το δυνατόν περισσότερων δημοσιεύσεων. Φίλοι της Α.Ε.Ε. προχώρησαν στη σάρωση επιπλέον άρθρων από το περιοδικό «Άνθρωπος», που αναρτώνται εδώ σε μορφή pdf, σύμφωνα με τη χρονολογική τους σειρά εμφάνισης:

 

1. Kurten B. & A. N. Poulianos (1977) - New Stratigraphic and Faunal material from Petralona Cave - with special reference to the Carnivora. Athens. Anthropos, 4: 47-130.

 

2. Kretzoi M. (1977) - The Fauna of Small Vertebrates of the Middle Pleistocene at Petralona. Athina. Anthropos, 4: 131-143.

 

3. Poulianos Α. Ν. & Poulianos Ν. Α. (1978) - New Miocene fauna at Micralona Triglia. Athens. Anthropos, 5: 3-41.

 

4. Kurten Β. (1978) - Fossil Canis from the vicinity of Petralona, Greece. Anthropos, 5: 42-48.

 

5. Poulianos Α. Ν. & Ν. Α. Poulianos (1978) - Hipparion fauna near Petralona. Athina. Anthropos, 5: 49-53.

 

6. Fortelius M. & N. A.Poulianos (1979) - Dicerorhinus cf. hemitoechus from the Middle Pleistocene Cave at Petralona. Athens. Anthropos, 6: 15-43.

 

7. Kurten B. & A. N. Poulianos (1981) - Fossil Carnivora of Petralona Cave: Status 1980. Athens. Anthropos, 8: 9-56.

 

8. Kretzoi M. & N. A. Poulianos (1981) - Remarks on the Middle and Lower Pleistocene Vertebrate Fauna in the Petralona Cave. Athens. Anthropos, 8: 57-72.

 

9. Kurten B. (1983) - Faunal sequence in Petralona Cave. Anthropos, 10: 53-59.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ