Όχι στα «αιολικά πάρκα»

   

Όπως στην περίπτωση της δήθεν υπερθέρμανσης του πλανήτη από τις εκπομπές του CO2, έτσι και πίσω από τις ανεμογεννήτριες βρίσκονται τεράστια οικονομικά, αλλά όχι και ευεργετικά για το κοινωνικό σύνολο συμφέροντα, με βασικό στόχο την ιδιοποίηση της δημόσιας και όχι μόνο γης. Κατάπληξη προκαλεί ξανά το γεγονός ότι στο άρμα των άνομων συμφερόντων των «αιολικών πάρκων» έχουν προσδεθεί διάφορα ΜΜΕ, αλλά και «οικολόγοι» που προωθούν με κάθε μέσον ακόμα και με τρομοκρατία τη δήθεν «πράσινη» ανάπτυξη.

Τουτέστιν: με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις Α.Π.Ε. (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) ευνοείται με πλήθος αντισυνταγματικών διατάξεων η καταστροφική εγκατάσταση αλλεπάλληλων συστοιχιών (~7000) ανεμογεννητριών και θεόρατων πυλώνων ρεύματος σε κάθε γωνιά της Χώρας, ακόμα και σε προστατευόμενους χώρους, όπως natura, αρχαιολογικούς κλπ. Με αυτή τη δράση προωθείται ανεπανόρθωτη ζημιά, γιατί πέρα από τις χιλιάδες χιλιομέτρων δρόμων σε ορεινές, πεδινές και νησιωτικές περιοχές και τη συσσώρευση εκατομμυρίων τόνων από άχρηστο μπετό (που σε 20-30 χρόνια θα σαπίζει επιβαρύνοντας τρομερά τη φύση), η εν λόγω ενέργεια θα καταστεί καταστροφική: Α) για το ίδιο το περιβάλλον από άποψη δασονομική, γεωμορφολογική και βιοποικιλότητας, συνάμα με εκείνη της υγείας όλων μας και Β) για την αισθητική, ιστορική και οικονομική αξία αυτού του περιβάλλοντος.

Η όλη υπόθεση προωθείται γιατί τα αντίστοιχα έργα επιδοτούνται σχεδόν στο 100%, καθώς διαφορετικά κανένας επιχειρηματίας δεν θα αναλάμβανε την κατασκευή τους, ενώ το κέρδος για την κοινωνία θα είναι από μηδαμινό έως ζημιογόνο, εάν συνυπολογιστεί το τεράστιο κόστος κατασκευής (από 50 έως 100 εκ. ευρώ – ανάλογα με το ύψος) της κάθε ανεμογεννήτριας.

Πάνω σε αντίστοιχα ζητήματα γίνεται τα τελευταία χρόνια ενημέρωση από περιβαλλοντικούς φορείς, όπως το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος, (του οποίου προεδρεύει ο Δρ Μιχαήλ Δεκλερής - πρώην Ανώτατος Δικαστής που ίδρυσε και το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ), καθώς επίσης η Εύπλοια, το Έπαθλο και το Στεφάνιο.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ