Στο «μικροσκόπιο» της Πόπης Τσαπανίδου στη ΝΕΤ, το χρωμόσωμα Υ σε ζωντανή εκπομπή της 18-1-2010

 

Η σχετική εκπομπή αναρτήθηκε στο You Tube 26-1-2010 μαζί με τους αγγλικούς υπότιτλους:

 

Τhe Y chromosome under the microscope of journalist Popi Tsapanidou - life broadcast in the NET Greek state TV during the January 18th 2010. Herewith the translated interview from the Greek language:


Popi Tsapanidou - We welcome today the Dr of anthropology and paleontology Nickos Poulianos to examine whether it is truth that males are gradually going to disappear.

Nickos Poulianos - Such a danger for our society does not exist.


Popi Tsapanidou - Meaning the gradual decrease of the Y chromosome, ok?


Nickos Poulianos - Initially I would like to thank you for the chance you often give, also to other scientists, to report to the society concerning our work. Society (in any case) is our principal employer.


Popi Tsapanidou - The pleasure is all ours.


Nickos Poulianos - According to a recent study published on Nature Y chromosome is supposed to evolve faster compared to the other chromosomes. To me seems a little premature (rushing) getting to such a conclusion. First because they (the Nature authors) consider the chronological distance (of the common ancestor) between humans and chimps to be only 5-6 million years, while here in the Anthropological Association of Greece (www.aee.gr) we are closer to the opinion that this separation took place (at least) 10-13 million years ago. Therefore the change that occurred to the Y chromosome only seems to be fast. Any genetic change practically affects all chromosomes, which are constantly interacting during the course of evolution (probably by mechanisms not yet fully discovered - not yet clearly understood). On the other hand in the Aegean University we teach that there are no evolutionary superior or inferior leaving organisms. The opposite thesis is due to the fact that we humans are too (often) egocentric. How can one scientifically compare (realistically determine who could possibly be superior): the virus of flu to people or to grass? Each organism has its role, and therefore it is incorrect fall into the trap, for example, to consider the Y chromosome more or less evolved compared to the X one of the women. As a society we need everything to survive (neat), in a (concept of) mutual aid and cooperation.


Popi Tsapanidou - What so ever, men appear to be the weakest gender.


Nickos Poulianos - Examining the respective roles, females to an extent are more conservative, in the notion of preserving our societies posses (and not in the meaning of stuck-in-the-mud). On the other hand it seems, from the brain structure (hormones), etc that to the men are more inclined to (the outer or further) explorations and experiments, which however in most of the cases end in a fiasco. Therefore we are obliged to, and need, the female way of thinking: to preserve what we already posses, improving it little by little, as mush as possible.


Popi Tsapanidou - Thank you.


Nickos Poulianos - Kali mera (good day).

 

The above interview is followed by the salute of school pupils, closing the NET TV broadcast of January 18th. Η ανωτέρω εκπομπή έκλεισε με τον (συγκινητικό) χαιρετισμό μαθητών σχολείου...

 

The video is elaborated by Nickos Kanelopoulos, computer programmer, also excellent photographer (cf. diafragma.gr). Η επεξεργασία του βίντεο έχει γίνει από τον Νίκο Κανελλόπουλο, ο οποίος προγραμματιστής υπολογιστών, καθώς και εξαιρετικός φωτογράφος (πρβλ. diafragma.gr).

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ