Αρχαιολογία & Τέχνες: Οι απόλυτες χρονολογήσεις των ευρημάτων από το σπήλαιο Πετραλώνων (Φεβρ. 2007)

 

 

Η παρουσίαση στο 101ο περιοδικό Αρχαιολογία & Τέχνες (Δεκ. 2006 - Φεβρ. 2007, σελ. 72-84), εμπλουτισμένη με τις πιο πρόσφατες παρατηρήσεις, αφορά τη συνοπτική δημοσίευση, για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα, όλων των μεθόδων απολύτων χρονολογήσεων που έχουν εφαρμοστεί σε ευρήματα και ιζήματα του σπηλαίου Πετραλώνων. Κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι η ηλικία του κρανίου του Αρχανθρώπου της Χαλκιδικής ανέρχεται στις 700.000 περίπου έτη. Το άρθρο συνοδεύεται από αναφορές στο σύνολο των μέχρι σήμερα επιστημονικών δημοσιεύσεων, αλλά και από εμπεριστατωμένες αναλύσεις για το πώς έχουν «προκύψει» οι κατά καιρούς λανθασμένες διαφορετικές εκτιμήσεις χρονολόγησης. Εκτός από πάμπολλα επιπλέον δεδομένα, τα βασικότερα στοιχεία της εν λόγω δημοσίευσης είναι γνωστά στο Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.) από τη διδακτορική διατριβή του Δ-ρα Νίκου Α. Πουλιανού, που εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας του Παν/μίου Φλωρεντίας στην ιταλική γλώσσα το 1995. Το βιβλίο αυτό έχει δωριθεί στο ΥΠ.ΠΟ. (βλ. π.χ. βιβλιοθήκη Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας, αρ. κατάθεσης 1789/ 10 Μαΐου 1995). Αναφέρεται επίσης εδώ ότι ο Νίκος Α. Πουλιανός είναι ο μόνος παλαιοανθρωπολόγος (με οργανική θέση στο ΥΠ.ΠΟ.), και ως εκ τούτου ο κατ΄ εξοχήν αρμόδιος του κράτους επί ανάλογων ζητημάτων για όλη την επικράτεια. Καθώς λοιπόν το ΥΠ.ΠΟ. είχε τη δυνατότητα πληροφόρησης, αλλά δεν έδειχνε την ανάλογη διάθεση υιοθέτησης ή έστω συζήτησης (πρβλ. επιστολή της ΑΕΕ σχετικά με "ενημερωτικό" παλαιοντολογικό έντυπο που εξέδωσε το ΥΠ.ΠΟ. το 2000, ανάμεσα σε μια σειρά τευχών για τα ελληνικά σπήλαια), η ΑΕΕ υπέβαλε παρεμφερή με το θέμα, και μάλιστα κατά πολύ απλούστερα ερωτήματα (π.χ. 15-3-2002). Στη συνέχεια πήρε την απαράδεκτη απάντηση (25-4-2002) ότι το ΥΠ.ΠΟ. δεν ασχολείται με τέτοια ζητήματα. Η ΑΕΕ επανήλθε διαμαρτυρόμενη έντονα (3-7-2002), με αποτέλεσμα στο επόμενο παλαιοανθρωπολογικό τεύχος να αναφέρεται και η ηλικία των 700.000 ετών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ