Πρόσκλησις

Καθ. κ. Άρη Πουλιανό

Προς τα μέλη του Διοικητικού και Επιστημονικού Συμβουλίου

του Επιμελητηρίου Βιωσιμότητος και Περιβάλλοντος

(άκρως ενδιαφέρουσα η επίσημη ιστοσελίδα του ΕΒΠ)

Εν όψει του υπ’ αρ. 4775/7.12.06 εγγράφου του ΥΠΕΧΩΔΕ,

δια του οποίου εζητήθησαν οι απόψεις και προτάσεις του Επιμελητηρίου σχετικά με την κατάρτισιν Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής Βιωσίμου Αναπτύξεως της Χώρας,

έχομεν την τιμήν να σας καλέσωμεν εις διάσκεψιν

την Πέμπτην 28 Δεκεμβρίου 2006 και ώραν 6 μ.μ.

εις τα Γραφεία του Επιμελητηρίου

(Καλλιδρομίου 30 & Ζωοδόχου Πηγής, Εξάρχεια).

 

Μετά τιμής

 

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Δεκλερής

 

 

 

Ακολούθησε πρόσκληση προς τις οικολογικές οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς για αντιδρασεις κατά τον Ιαννουάριο του 2007

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ