ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - CONTENTS

–– –– –– ––                 Η συντακτική  επιτροπή του «Άνθρωπος» τόμος 14

                                    και το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Ε. τα έτη 2005-2008         4

–– –– –– ––                 Εισαγωγικό σημείωμα                                                  5

ΜΕΡΟΣ Α: Παρουσιάσεις της ελληνόφωνης κυρίως διαδικτυακής πύλης της ΑΕΕ  7 

PART A: Presentations of Hellenophfone mainly internet pages of AAG 7

–– –– –– ––                 Οι ελληνόφωνες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο                   8

–– –– –– ––                 Σύντομο βιογραφικό Άρη Ν. Πουλιανού                       9

–– –– –– ––                 Οι «Ανατροπές»... από τη ζωή και το έργο του            11

–– –– –– ––                 Newsletter No 78 of the European Anthr. Assoc.        12

Λεκάκης Γιώργος          Η βιογραφία του Άρη Πουλιανού                               13

–– –– –– ––                 Πληροφορίες για την Α.Ε.Ε.                                      15

–– –– –– ––                 Η εμφάνιση της Δημοκρατίας                                    17

Henneberg Maciej         Letter to Current Anthropology                                    18

Χένεμπεργκ Μάτσι       Επιστολή στη «Σύγχρονη Ανθρωπολογία»                  19

–– –– –– ––                 Το ενδιαφέρον των ΜΜΕ                                           22

Φωνή των Απόδημων    Σε διωγμό πάντοτε ο Δρ. Άρης Πουλιανός                  24

Μηλιαρέσης Γρηγ.        Η ψηφιακή διεύθυνση της εβδομάδας - «Βήμα»          24

Βανικιώτης Περικλής    Ένα διαδικτυακό διαμάντι  - «Αδέσμευτος Τύπος»      26

–– –– –– ––                 Περί αφροκεντρισμού - «Δαυλός»                               27

Βαγγέλης Μωυσής        Σπήλαιο Πετραλώνων - «Ελεύθερος Τύπος»                29

–– –– –– ––                 «Υπουργείο Πολιτισμού» - «Δαυλός»                          30

Διαμάντης Γιώργος       Επιστολή-Απάντηση της Α.Ε.Ε. - «Ελεύθερος Τύπος» 31

–– –– –– ––                 Άρθρα του ξενόγλωσσου τύπου, TV                            33

–– –– –– ––                 Δικαστικοί αγώνες                                                     37

–– –– –– ––                 Διημερίδα ενημέρωσης στο σπήλαιο Πετραλώνων       40

–– –– –– ––                 Εκδήλωση στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο                       42

Κόντος Αλέξανδρος      Ο αποσιωπημένος θεμέλιος λίθος της Δημοκρατίας     44

Πετρίδης Ζίγκφριντ      Η ανακάλυψη της Αμερικής από τους αρχαίους Έλληνες           47

Ερμείδης Όμηρος          Παραλληλισμός αρχαίου και σύγχρονου εορτολογίου  48

Παπακωνσταντίνου Γιώρ.              Οι ρεμπέτικοι ρυθμοί και ο ζεϊμπέκικος χορός           48

 

–– –– –– ––  Η «Κάθε 1η του μηνός»  48

 

–– –– –– ––  Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης κ.ά.  49

–– –– –– ––                 Παρωδία Συνεδρίου                                                    54

–– –– –– ––                 Parody of Congress                                                         55

Μανωλαράκη Κατερίνα  Έκκληση για διάλογο προς ΥΠ.ΠΟ.  57

–– –– –– ––                 Περί καταγγελιών                                                      59

–– –– –– ––                 Διάλεξη του Δρα Υβ Κοπένς                                      63

–– –– –– ––                 Πολιτισμός εστί                                                         64

–– –– –– ––                 Η «έκδοση» του γεωλ. τμήματος Α.Π.Θ      (σε συνέχειες)         65

–– –– –– ––                       Ο χώρος ανεύρεσης του Αρχανθρώπου        (σε συνέχειες)               70

–– –– –– ––                 Βραβείο στον σκηνοθέτη Ζάχο Σαμολαδά   (σε συνέχειες)         70

–– –– –– ––                 Ζωνιανά, η άλλη διάσταση                                         72

–– –– –– ––                 Ανοιχτή ηλ. αλληλογραφία με συνδικαλιστή του ΥΠ.ΠΟ.         81

Πουλιανού Δάφνη        Μακεδόνες, Τούρκοι και Αμερικανοί                           87

Poulianou Daphne         Macedonians, Americans and Turks                            90

–– –– –– ––                 Εμπαιγμός του Υπ. Παιδείας από  το  Α.Π.Θ.             93

Αβαγιανός Γιώργος      Σπήλαιο Πετραλώνων σε ένθετο - «Έθνος»                 95

–– –– –– ––                 Θερμές ευχαριστίες προς το Υπουργείο Απασχόλησης 97

Τρίπλης Νικόλαος         Απάντηση στον βουλευτή κ. Γ. Βαγιωνά                    98

–– –– –– ––                 Ξανά ΥΠ.ΠΟ.δικος ο Πουλιανός...                           101

–– –– –– ––                 «Διαδικτυομαχίες»                                                   106

–– –– –– ––                 Απόφαση 2549/2006 για χρέος του Δημοσίου στην ΑΕΕ 116

–– –– –– ––                 Συμμετοχή σε Συνέδρια του 2008 κ.ά.                       132

–– –– –– ––                 Αναγωγή Ελληνικών Λέξεων στην Εποχή του Λίθου 132

–– –– –– ––                 The distribution of the Petralona stone tool-types         135

–– –– –– ––                 Η κατανομή των λίθινων εργαλειότυπων στα Πετράλωνα           136

Βούλτεψη Σοφία           Ο Αρχάνθρωπος  -  «Απογευματινή»                        139

–– –– –– ––                 Χαρίτωνας Χιντήρογλου                                           142

–– –– –– ––                 Η απίστευτη «ιζηματολογία» του ΥΠ.ΠΟ.                143

ΜΕΡΟΣΒ - PART B: Εκτεταμένα Άρθρα - Extensive Articles  149

Πουλιανός Άρης και Μηνυτήρια αναφορά σχετικά με τις καταστροφές στο   

Κούσουλας Βασίλης σπήλαιο Αλιστράτης Σερρών 150

Poulianos N. Aris &     Complaint in front the Court of Low about the                        

Koussoulas Vassilis  destructions in Alistrati cave   167

Μαχαίρας Ευάγγελος    Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας                168

Machairas Evaggelos     In front of the Supreme Court regarding Petralona cave 180

Πουλιανός Νίκος Η σημασία του μεμονωμένου ανθρώπινου προγόμφιου

 από το σπήλαιο Πετραλώνων  181

Poulianos Nickos The significance of the isolated human premolar from  

 Petralona cave   192

Τσουκαντάς Αθανάσιος   Σύμφυτοι Δίδυμοι και Τρίδυμοι - Κτέατος- Εύρυτος

 και Γηρυώνης  199

Tsoukandas Athanasios Accrete (conjoint) twins and triplets - Cteatus-Eurytus 

 and Geryon  206

Πουλιανός Νίκος          Προτάσεις της Α.Ε.Ε. για παλαιοανθρωπολογικά θέματα                                  

                                    στον αρχαιολογικό νόμο και οργανισμό του ΥΠ.ΠΟ. 208

Poulianos Nickos           Proposals of the AAG concerning                                                         

                                    Palaeoanthropology in Greece                                    213

Γουλόπουλος Νίκος       Η παρακαταθήκη της 90% ειρηνικής ιστορίας

                                    της ανθρωπότητας                                                    214

Goulopoulos Nikos         The heritage of  the 90% peaceable mankind history   218

Πουλιανός Νίκος          Με υπερπληθυσμό δεν μπορεί να επέλθει η διεθνής

και Ελευθερίου Δήμος   συμφιλίωση και συνεργασία ενόψει

                                    οποιωνδήποτε κλιματικών αλλαγών                           220          

Poulianos Nickos &       Overpopulation cannot advance international reconciliation

Eleftheriou Dimos          and cooperation in view of any climatic changes         225

Ελευθερίου Δήμος         CERN – Ήλιος - Κλίμα  και η ανάγκη συλλογικής

                                    προσαρμογής μας                                                     229

Eleftheriou Dimos          CERN - Sun - Climate and the need for our

                                    collective adaptation                                                  251

Πουλιανός Νίκος και

Ελευθερίου Δήμος         Στους παγετούς της «υπερθέρμανσης»                      253          

Poulianos Nickos &

Eleftheriou Dimos          The global “warming” frosts                                      262

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - CONTENTS  268

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (του ιστοχώρου)