Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος                                                      

Σπήλαιο και Ανθρωπολογικό Μουσείο

Πετράλωνα Χαλκιδικής   Τ.Κ. 63080                     Πετράλωνα 10-9-2008

Τηλ. 23730-71671, Φαξ: 71677                                      Α.Π. 1550     

 

 

Προς: Την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος,

 

Κοιν: α) Υπουργό Πολιτισμού κ. Μ. Λιάπη

          β) Τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ

 

Σχετικά με το 8-9-2008/ 2073 έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος, σας πληροφορώ ότι:

 

Α) Είναι αδιανόητο να αποστέλλετε δύο μέρες πριν έγγραφο προς την ΑΕΕ χωρίς να επισυνάπτονται οι αντίστοιχες αποφάσεις και διοικητικές πράξεις για μια ταινία του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ σχετικά με το σπήλαιο Πετραλώνων που εντάσσεται σε σειρά εκπομπών με τη συνεργασία του ΥΠ.ΠΟ. Για αυτό σας καλώ να το πράξετε έστω και εκ των υστέρων.

 

Β) Είναι απαράδεκτος οποιοσδήποτε υπαινιγμός για ξενάγηση στις δικές μου ανασκαφές εκ μέρους υπαλλήλου σας. Πέραν του ανήθικου του πράγματος, αποδεδειγμένα δεν έχετε αντίληψη του έργου που επιτελώ επί μισόν αιώνα.

                                                                                                                                                           

Εκ μέρους της ΑΕΕ,

 

 

 

Δρ Άρης Ν. Πουλιανός

       Διευθυντής του Σπηλαίου και του Ανθρωπολογικού

         Μουσείου Πετραλώνων Χαλκιδικής