ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008                   Α.Π. Υπόθεσης: 8230/13.06.08

Α.Π. Επιστολής: 8230/08/2.2

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη        Χειρίστρια: Αντωνίνα Παπαθανόσογλου

Τηλέφωνο: 210-7289804

 

 

Κύριο Ανδρέα Ντάρλα

Προϊστάμενο Εφορείας - Παλαιοανθρωπολγίας            Κοινοποίηση

- Σπηλαιολογίας     Βορείου Ελλάδος                           Κυρία Ελένη Κόρκα                           

Ναυαρίνου 2&                                               Δ/ντρια Δ/νσης Προϊστορικών και

55131 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης                      Κλασσικών Αρχαιοτήτων

Μπουμπουλίνας 20

10682 Αθήνα

Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος Δαφνομήλη 7 11471 Αθήνα

Θέμα: Διαμαρτυρία για παράλειψη απάντησης σε ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση του κρανίου του αρχανθρώπου των Πετραλώνων

 

Σχετικά:

-    Τα υπ' αριθμ. 1504/10.11.05 και 3059/15.01.08 έγγραφα της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος

 

Αξιότιμε κύριε Ντάρλα,

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την ανωτέρω αναφορά από την Ανθρωπολογική Εταιρείας Ελλάδας με την οποία η αναφερόμενη εταιρεία διαμαρτύρεται για την παράλειψη απάντησης σε ερωτήματα της σχετικά με την κατάσταση του κρανίου του αρχανθρώπου των Πετραλώνων Χαλκιδικής, το οποίο εντοπίστηκε εντός του ομώνυμου σπηλαίου και βρίσκεται σήμερα στο Γεωλογικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Συγκεκριμένα, με την εν λόγω αναφορά ο Συνήγορος του Πολίτη ενημερώθηκε ότι με το παλαιότερο, από 16.09.05, έγγραφο της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος είχε ζητηθεί να απαντηθούν από την υπηρεσία σας συγκεκριμένα ερωτήματα για την κατάσταση του κρανίου. Εν συνεχεία, με το πρώτο εκ των σχετικών εγγράφων η Εφορεία είχε ζητήσει από τη Δ/νση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ επιστημονική υποστήριξη με τη φωτογράφηση - βιντεοσκόπηση του κρανίου και την παράλληλη καταγραφή από εξειδικευμένο επιστήμονα της κατάστασης αυτού, όπως και τη χρονολόγηση αυτού με βάση της τελευταίες τεχνικές και γενικώς αποδεκτές μεθόδους.

 

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί βάση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της Εφορείας σας ή για τυχόν νεότερες υπηρεσιακές αποφάσεις αναφορικά με το θέμα αυτό. Η αναφερόμενη εταιρεία θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες καταγγελίες της (σύμφωνα με το από :16.09.05 έγγραφο) για την κατάσταση του κρανίου, παραμένουν αναπάντητες. Επίσης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την Αρχή σχετικά με το νομικό πλαίσιο έρευνας και προστασίας του συγκεκριμένου ευρήματος και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των υπηρεσιών.

 

Σε αναμονή των ενεργειών και απαντήσεων σας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Με τιμή

     

 

      Χρύσα Χατζή

     Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη