ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Προς το Συνήγορο του Πολίτη

(υποβαλλεται ατελωσ)

1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα)
ΟΝΟΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (
www.aee.gr)

ποληΑΘΗΝΑ ταχ. κωδ. 11471

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3646793, FΑΧ: 210-3632740, 23730-71671, FΑΧ: 23730-71677, Κιν: 693-6705100, Ε-mail: aee@otenet.gr

2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: ΥΠ.ΠΟ. (Γραφ.Γεν. Γραμμ., Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδας και Γεωλογικό Τμήμα του Α.Π.Θ.).

Το σημαντικότερο πιθανόν εύρημα όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς, αποτελεί το ανθρώπινο κρανίο που βρέθηκε το 1960 στο σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής. Το κρανίο βρίσκεται έκτοτε και μέχρι σήμερα στο Γεωλογικό Τμήμα του Α.Π.Θ., όπου έχει υποστεί έντονες καταστροφικές αλλοιώσεις σύμφωνα με καταγγελίες της Εταιρείας μας, η οποία μελετά τον εν λόγω αρχαιολογικό χώρο μαζί με τα υπόλοιπα ευρήματα του για πάνω από 40 χρόνια. Αναφορικά, και σε συνέχεια προηγούμενων εγγράφων μας, αποταθήκαμε (1245/ 16-9-2005) με επτασέλιδη έκθεση τόσο προς τα όργανα του ΥΠ.ΠΟ., όσο και του Α.Π.Θ., καθώς και ξανά στο ΥΠ.ΠΟ. με το και 1251/ 27-10-2005. Επειδή ουδείς εν τέλει ανταποκρίθηκε, προσφύγαμε (12577 25-11-2005) προς το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο με τη σειρά του επίσης ουδέποτε έλαβε, από όσο γνωρίζουμε, καμμία απάντηση από τους ανωτέρω φορείς, αλλά ούτε κατόρθωσε μέχρι στιγμής να περατώσει την σχετική έρευνα (βλ. το 4171 4-2-2008 έγγραφο του). Εντωμεταξύ, επειδή το πλέον αρμόδιο όλων είναι το ΥΠ.ΠΟ., επανήλθαμε, μαζί με άλλα εκκρεμή ζητήματα, σχετικά με τις καταστροφές του κρανίου του Αρχανθρώπου με το 1298/ 31-12-2007. Όμως, αντί αναλυτικής και διεξοδικής απάντησης στα καταγγελλόμενα και συγκεκριμένες προτάσεις δράσης (όπως είχε κάνει εν μέρει στις 10-11-2005 η προηγούμενη προϊστάμενη της ΕΠΣΒΕ, κ. Ε. Παντερμαλή), λάβαμε το ανεπαρκέστατο από διοικητικής πλευράς 3059/ 15-1-2008 έγγραφο, με υπογραφή του νυν αρχαιολόγου προϊστάμενου της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδας κ. Α. Ντάρλα, όπου συντομότατα (ίσα-ίσα μια φράση) αναφέρεται: «Όσον αφορά την κατάσταση του κρανίου των Πετραλώνων και τις συνθήκες φύλαξης του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αυτές κρίνονται ικανοποιητικές». Όμως η απάντηση αυτή δεν αφορά κάποια ερώτηση μας. Δεν ερωτήσαμε δηλαδή αν είναι ικανοποιητική η κατάσταση διατήρησης ή καταστροφής του κρανίου. Στο από 16-9-2005 έγγραφο μας προβήκαμε σε πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες και προτάσεις αντιμετώπισης της όλης κατάστασης. Έτσι, το ως άνω έγγραφο της ΕΠΣΒΕ αποτελεί καταφανή μη απάντηση και αντιμετώπιση των θιγομένων ζητημάτων και είναι τουλάχιστον παραπλανητική.

Επειδή ο εν λόγω προϊστάμενος, κατά τη γνώμη μας, πλημμελώς δεν ασκεί τα καθήκοντα που του ανέθεσε η Πολιτεία για την προστασία των πολιτισμικών μας αγαθών και εν γένει του δημόσιου συμφέροντος, την ώρα που δεν είναι καν ειδικός επί θεμάτων παλαιοανθρωπολογίας, οπότε αφεαυτού δεν είναι σε θέση να κρίνει ικανοποιητικά αντίστοιχα ζητήματα, αλλά ούτε επικαλείται κάποια πραγματογνωμοσύνη, πόρισμα επιστημόνων ή άλλα τεκμήρια-κριτήρια, ενώ οπωσδήποτε προέχει η διερεύνηση των καταγγελιών στα προτεινόμενα από μας πλαίσια, επανήλθαμε (13087 28-1-2008) προς την ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ. επισημαίνοντας ότι με ανάλογες υπεκφυγές (πιθανόν και διαπλεκόμενες συγκαλύψεις) δεν αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Καθότι λοιπόν δεν πήραμε καμμία ουσιαστική απάντηση σε έστω ένα σημείο σχετικά με τις καταστροφές που έχει υποστεί (και πολύ πιθανόν ακόμα υφίσταται) το κρανίο του Αρχανθρώπου των Πετραλώνων, αναγκαζόμαστε να προσφύγουμε πλέον στον Συνήγορο του Πολίτη για τα περαιτέρω.


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. 1245716-9-2005 δικό μας προς ΥΠ.ΠΟ. και Α.Π.Θ.

2.    1251/ 27-10-2005 δικό μας προς την ΕΠΣΒΕ

3.   1504/10-11-2005 της ΕΠΣΒΕ

4.   12577 25-11-2005 δικό μας προς το ΣΕΕΔΔ

5.      12987 31-12-2007 δικό μας προς την ΕΠΣΒΕ

6.  30597 15-1-2008 της ΕΠΣΒΕ

7.    13027 21-1-2008 δικό μας προς το ΣΕΕΔΔ

8. 13087 28-1-2008 δικό μας προς ΥΠ.ΠΟ.

9.  4177 4-2-2008 του ΣΕΕΔΔ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 - 5 - 2008

Για το Δ.Σ. της ΑΕΕ,

Δρ Άρης Πουλιανός

ΥΠΟΓΡΑΦΗ