Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται προς το Υπουργείο Απασχόλησης για τη συμμετοχή της Α.Ε.Ε. σε επιδοτούμενα προγράμματα (Ιούνιος 2008)

 

 Στα πλαίσια Δράσεων Ενίσχυσης της Απασχόλησης με την Ενεργό Συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται Ν.Π.Ι.Δ., όπως σωματεία, εταιρείες κλπ), η Α.Ε.Ε. συμμετείχε ως υποψήφια με προγράμματα προβολής, προστασίας και προώθησης του έργου της, σε διαγωνισμό του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ (Αγησιλάου 23-25, Αθήνα 10436). Πληρούσα η Α.Ε.Ε. όλες τις προϋποθέσεις, εγκρίθηκε η επιδότησή της με 50.000 ευρώ για τις εξής δύο προγράμματα του 2008:

 

Το ένα αφορά την ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες της Α.Ε.Ε. στην Αθήνα (πολιτισμικό κέντρο πληροφόρησης που λειτουργεί καθημερινά 11:00 έως 19:00, τηλ.: 210-3646793) και το άλλο το κλάδεμα πουρναριών προς αποφυγή ενδεχόμενης πυρκαγιάς στον εξωτερικό χώρο του σπηλαίου Πετραλώνων, με βασικότερο στόχο την πυροπροστασία του Ανθρωπολογικού μας Μουσείου και των ευρημάτων του.

 

Εκτός από τους μισθούς και το Ι.Κ.Α., χρήματα διατίθενται επίσης στην αγορά απαραίτητου εξοπλισμού, όπως για αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά, Η/Υ - περιφερειακά, φωτογραφική τεκμηρίωση, ηλεκτρογεννήτρια κλπ. Κατ' αυτό τον τρόπο αφενός βρήκαν 10μηνη εργασία δύο χρόνια άνεργοι και αφετέρου υλοποιείται αξιόλογο έργο που διαφορετικά θα έμενε εντελώς πίσω.

 

Σημαντικότατο θεωρούμε το γεγονός ότι, εκτός από τα προϋπάρχοντα μέτρα (12 κρουνοί πυρασφάλειας, τεχνητή βροχή κλπ), με το κατάλληλο κλάδεμα των πουρναριών που περιβάλλουν το Ανθρωπολογικό μας Μουσείο, ήδη έχει επιτευχθεί το μέρος της δράσης που αφορά την πλήρη πυροπροστασία αυτού και των ευρημάτων του από ενδεχόμενη πυρκαγιά στο γύρω δάσος.

 

Τα ανωτέρω αποτελούν πρωτόγνωρη για μας και πολύτιμη ενίσχυση στα έργα της πολιτισμικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης, τόσο αναφορικά με την προβολή των μνημείων πολιτισμού που διαχειριζόμαστε, όσο και την προστασία τους. Ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης, δεν έχουμε παρά να εκφράσουμε δημόσια τις θερμότατες ευχαριστίες μας προς το Υπουργείο Απασχόλησης.

 

 Σημ: Στο τέλος του προγράμματος θα αποδοθεί, εκτός από τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες, απολογισμός των έργων και μέσω του παρόντα ιστοχώρου. 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ