Το Μέγα Γεωλογικό Ατόπημα (στην έκδοση) του Γεωλογικού Τμήματος Α.Π.Θ. - 2007

 

 

Εκτός από τα προηγούμενα τερατώδη «σφάλματα και παραλείψεις» (βλ. Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Δεκέμβριος - 2007), το «πόνημα» των Κουφού και Τσουκαλά (2007), φτάνει στο σημείο να αρνείται το προφανές: την ύπαρξη γεωλογικής στρωματογραφίας στο σπήλαιο Πετραλώνων. Αντίθετα, επ' αυτού του ζητήματος, αρκεί η παρατήρηση της στρωματογραφίας σε διάφορα σημεία του σπηλαίου, η ανάγνωση διεθνών βιβλιογραφικών πηγών, όπως και η εποπτεία των σχετικών φωτογραφιών που αναρτώνται στον παρόντα ιστοχώρο (2η κατά σειρά φωτογραφία) ήδη από 1999 ή στο http://astraka.net/hellas/petralona ( φωτ. 11 και 24) από το 2004.

 

Για να καταλήξει το Γ.Τ.Α.Π.Θ. - 2007 σε ένα παρόμοιο, ανήκουστο για γεωλόγους, συμπέρασμα περνάει από διάφορα αντιφατικά και αλληλοσυγκρουόμενα στάδια, τα οποία έχουν ως εξής:

 

Σελ. 56-57: «Με τον προσδιορισμό των ειδών των ζώων παρατηρούμε την ύπαρξη δύο χρονολογικά διαφορετικών πανίδων. Η μία θεωρείται ότι περιλαμβάνει αρχαϊκές μορφές, μερικές από αυτές προέρχονται από πανίδες του Βιλλαφράνκιου (3-1 εκ. χρόνια περίπου)... Η ηλικία αυτής της πανίδας είναι κατώτερο Μέσο Πλειστόκαινο (Gunz/Mindel ή ζώνη 21, κατά Guerin 1980), αλλά νεότερη από 700.000 χρόνια. Η άλλη πανίδα θεωρείται ότι περιλαμβάνει τα υπόλοιπα είδη που είναι καθαρά πλειστοκαινικές μορφές συμπεριλαμβανομένων και των μεταβατικών μορφών ενδημικού κυρίως χαρακτήρα, καθώς και του ανθρώπινου κρανίου (...) που έζησαν κατά τη διάρκεια του ανώτερου Μέσου και του Ανώτερου Πλειστόκαινου» (Σημ. ΑΕΕ: 500.000, 250.000 και 100.000 ετών αντίστοιχα, δηλ. τρεις ουσιαστικά χρονολογικά διαφορετικές πανίδες, που αβάσιμα προβάλλονται ως πιθανές από το Γ.Τ.Α.Π.Θ. - 2007. Προσεχώς θα γίνει ξεχωριστά ειδική μνεία για το λανθασμένο αυτών των χρονολογήσεων, σύμφωνα με την κατά θέμα εξέταση που ακολουθείται εδώ, η οποία έχει διαπιστωθεί ότι διευκολύνει τους αναγνώστες).
Σελ. 79: «Η απουσία σύγχρονων ή αρτίγονων μορφών δείχνει ότι η σπηλιά έκλεισε κατά τη διάρκεια του ΄Ανω Πλειστόκαινου ή ίσως του Ολόκαινου» (Σημ. ΑΕΕ: έως και 12.000 χρόνια πριν από σήμερα !!!;;;).
Σελ. 122-123: ...Η μια ομάδα επιστημόνων «περιλαμβάνει χρονολογήσεις που φθάνουν ή ξεπερνούν τα 700.000 χρόνια και βασίζονται στην πανίδα και "στρωματογραφία" του σπηλαίου, καθώς και στη χρονολόγηση σταλαγμιτικού υλικού που πάρθηκε από ορίζοντες του σπηλαίου που θεωρούνται ως εκείνοι όπου πιθανόν βρέθηκε το κρανίο (Poulianos 1977, Ikeya 1977, 1980, Kurten & Poulianos 1977, Liritzis 1980, κ.ά.)...
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, καμιά πανίδα του σπηλαίου δεν μπορεί να συσχετιστεί σαφώς με το κρανίο, αλλά ούτε και η θέση εύρεσης του κρανίου είναι σαφώς γνωστή. Επιπλέον η "στρωματογραφία" που αναφέρεται για τις αποθέσεις του σπηλαίου (Kurten & Poulianos 1977) αντικρούεται από τον
(...) Stringer (1983) και φαίνεται ότι δεν ισχύει. Η απουσία στρωματογραφικής διάρθρωσης των αποθέσεων του σπηλαίου (δηλ. ταξινόμησης των αποθέσεων σε στρώματα από τα παλαιότερα στα νεώτερα) αναφέρεται ήδη από τον Μαρίνο et al. (1965), που σημειώνουν την ύπαρξη φράγματος από λίθους και χώματα στην πιθανή φυσική είσοδο του σπηλαίου, η οποία έκλεισε εξαιτίας αυτής της συγκέντρωσης υλικών. Ο όγκος αυτός των υλικών, που σχηματίζουν ένα κώνο κορημάτων, δεν μπορεί να καθορίσει στρωματογραφική σειρά και ακολουθία. Αν υποτεθεί επίσης ότι υπάρχει κάποια στρωματογραφία, αυτή δεν μπορεί να συσχετιστεί με εκείνη της θέσης, όπου θεωρείται ότι βρέθηκε το κρανίο και είναι 30 μέτρα μακριά στο λεγόμενο "μαυσωλείο" ...


Από τη διαστρεβλωτική αμφισβήτηση της θέσης ανεύρεσης του ανθρώπινου κρανίου, το Γ.Τ.Α.Π.Θ. - 2007 προχωράει στο 2ο «επιχείρημά» του, μιας αντίστοιχης δηλαδή αμφισβήτησης της στρωματογραφίας του σπηλαίου Πετραλώνων. Δυστυχώς εφαρμόζεται και πάλι η μέθοδος της παραχάραξης των γεγονότων, με στόχο μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις του Δρα ΄Αρη Ν. Πουλιανού κατά την ανασκαφή του σπηλαίου (ήδη από το 1968 και 1971), σχετικά με την ύπαρξη 34 μέχρι στιγμής γεωλογικών στρωμάτων. Εξάλλου, αυτές τις ανακαλύψεις εκθειάζει το ομόφωνο Ψήφισμα του 3ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Ανθρωπολογίας.

 

Έτσι, όσον αφορά τους Μαρίνο και λοιπούς (1965), ο λόγος που, μεταξύ άλλων, δεν διαπιστώνουν τη στρωματογραφία του σπηλαίου Πετραλώνων είναι επειδή ουδέποτε έκαναν ανασκαφές. Το συμπέρασμα λοιπόν που καταλήγει το Γ.Τ.Α.Π.Θ. - 2007 ότι: «Ο όγκος των υλικών, που σχηματίζουν ένα κώνο κορημάτων, δεν μπορεί να καθορίσει στρωματογραφική σειρά και ακολουθία», αποτελεί όχι μόνο ανακρίβεια, αλλά και αξεπέραστου μεγέθους διαστρέβλωση γεωλογικών δεδομένων. Στοιχειώδεις γνώσεις σε φοιτητές γεωλογίας δεν θα επέτρεπαν παρόμοια «επιχειρηματολογία», πόσο μάλλον αυτό θα έπρεπε να ισχύει για καθηγητές πανεπιστημίου. Αυτές οι «απόψεις» βέβαια είχαν αρχικά προωθηθεί τον περασμένο αιώνα από τον δάσκαλο των συντακτών του Γ.Τ.Α.Π.Θ. - 2007, αποθανόντα καθηγητή Ι. Μελέντη (βλ. π.χ. «Θεσσαλονίκη» 27 και 28-2-1980). Σήμερα όμως προς τι αυτού του είδους η προσέγγιση; Π.χ. το απόφθεγμα ότι: «καμιά πανίδα του σπηλαίου δεν μπορεί να συσχετιστεί σαφώς με το κρανίο», δεν είναι περίτρανη απόδειξη αντιεπιστημονικής σκέψης ή/και προσπάθειας για σκόπιμη διαστρέβλωση;
Η αναφορά σε σχόλια του Stringer (1983) είναι επίσης διαστρεβλωτική, καθότι ο ΄Αγγλος μελετητής ουδέποτε αμφισβήτησε την ύπαρξη της στρωματογραφίας, αλλά απλώς αναφέρεται σε κάποιες απορίες του, οι οποίες σχετίζονται με υποθέσεις που κάνει για ζητήματα παλαιοντολογικής φύσεως. Αφετέρου επιστημονικές εργασίες είναι δυνατόν να αντικρούονται μόνο από άλλες επιστημονικές μελέτες, στις οποίες βεβαίως ουδέποτε προχώρησαν οι συγγραφείς του Γ.Τ.Α.Π.Θ. - 2007 ή άλλοι. Οι ίδιοι καθηγητές πάλι, μέσα στις σελίδες ενός και μόνο βιβλίου, κατάφεραν να «παντρέψουν» τα περί της δήθεν μη ύπαρξης στρωματογραφίας, με το γεγονός της ανάπτυξης ενός κώνου ιζημάτων (που με τις ανασκαφές του ΄Αρη Ν. Πουλιανού αποδείχτηκε ότι φτάνουν τουλάχιστον τα 17 μ βάθος), αλλά και με τον ισχυρισμό τους ότι η πανίδα του σπηλαίου ανήκει σε διάφορες χρονολογικές φάσεις (των 500.000, 250.000, 100.000, ίσως ακόμα και 12.000 ετών). Σαν να λένε δηλαδή ότι όλα τα απολιθώματα, διαφορετικών εποχών, στοιβάχτηκαν σε μια στιγμή όλα, το ένα πάνω στ΄ άλλο, χωρίς να μεσολαβήσει στρωματογραφική εναπόθεση ιζημάτων.
Εμείς, πάντως, δηλώνουμε ότι αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε αυτή την «επιστημονική λογική». Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επισκεφθεί μέχρι σήμερα το σπήλαιο Πετραλώνων, αλλά κανείς δεν σκέφτηκε να αμφισβητήσει αυτά που είδε με τα ίδια του τα μάτια. Όσοι τώρα πληροφορηθούν τα ανωτέρω δεν θα αναρωτιούνται μαζί μας: κατ΄ αυτό τον τρόπο κερδίζουν οι ως άνω καθηγητές το ψωμί τους, σε τέτοιες εκδόσεις διατίθενται τα χρήματα των φορολογούμενων, πιθανόν ακόμα και μέσω αφειδώς επιδοτούμενων προγραμμάτων;


Ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητες των υψηλόβαθμων στελεχών του ΥΠ.ΠΟ. που συγκλονίζουν τελευταία το Πανελλήνιο, άραγε από παρόμοιου τύπου επιχειρήματα του Γ.Τ.Α.Π.Θ. - 2007 «θαμπώθηκαν» και οι άσχετοι με το ζήτημα αρχαιολόγοι, κατά την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παριστάνουν, έστω και σύμφωνα με το νόμο, τους παλαιοανθρωπολόγους, παραπληροφορώντας όμως τελικά τον Πρωθυπουργό και την υπόλοιπη πολιτική και πνευματική ηγεσία του τόπου;

 

 

Συνεχίζεται... εν αναμονή κάποιας απάντησης από το Α.Π.Θ. σε αυτή ή προηγούμενη «Κάθε 1η του μηνός».

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ